Порески календар

дец 2018

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2017. годину, ако је у 2017. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, врши се уз пореску ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину у складу са прописима о рачуноводству. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на oбрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на oбрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на oбрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на oбрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку квартала у коме су набављени деривати нафте и биотечности. Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на oбрасцу РФНБ, у периоду од 01.02. до 15.02. и у периоду од 02.07. до 16.07. у току године. Подношење прегледа обрачуна ПДВ, на обрасцу ПОПДВ уз пореску пријаву ПДВ за сваки порески период.

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

О нама

Центар за велике пореске обвезнике је започео са радом 2002. године као посебна организациона јединица Пореске управе формирана у оквиру реформе фискалног система и организације и модернизације пореске администрације.

У надлежности Центра су порески обвезници који су према својим пореским обавезама веома значајни за фискалне приходе Републике.

Циљ оснивања Центра је:

  • да на једном месту и на нов начин администрира фискално најиздашније пореске обвезнике,
  • да створи најповољније услове за измиривање њихових пореских обавеза,
  • да омогући максималну ефикасност у администрирању следећих јавних прихода: пореза на добит, пореза на додату вредност, акциза, пореза и доприноса на зараде и других пореза по одбитку.

Мисија Центра је да врши контролу и наплату јавних прихода за које је надлежан, истовремено подстичући јачање пореске дисциплине кроз повећање степена добровољног извршавања пореских обавеза.

Центар за велике пореске обвезнике настоји:

  • да афирмише добровољно извршавање пореских обавеза,
  • да изгради висок степен међусобног поверења и поштовања,
  • да давањем поузданих информација и обавештења учини испуњавање пореских обавеза што лакшим, уз само неопходне трошкове.

Будући планови Центра су:

  • даље подстицање добровољног извршавања пореских обавеза,
  • константно развијање интерних капацитета,
  • омогућавање обвезницима да на прави начин разумеју своје праве обавезе и
  • пружање адекватне и благовремене помоћи давањем поузданих информација и обавештења.


Преузмите Правилник

Списак рачуна ЦВПО

Повеља великих пореских обвезника

Сва Ваша питања можете нам упутити на e-mail: cvpo_pp@pоreskauprava.gov.rs или нас контактирати путем телефона на број: 011/333 0 806