Порески календар

сеп 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Актуелности    Актуелно    Дани отворених врата са Пореском управом одржани у Лесковцу, Ваљеву и Ужицу

Дани отворених врата са Пореском управом одржани у Лесковцу, Ваљеву и Ужицу

18. 03. 2019.

Пореска управа Републике Србије са Привредном комором Србије континуирано реализује активности под називом "Дани отворених врата са Пореском управом Републике Србије".

Последња три састанка одржани су почетком марта у Лесковцу, Ваљеву и Ужицу за око 140 привредника који послују на подручју Јабланичког, Пчињског, Колубарског, Мачванског и Златиборског округа.

На скуповима су говорили предавачи из Сектора за пружање услуга пореским обвезницима и едукацију: Биљана Узелац Рајчић, Радмила Петковић, Крстивоје Милановић и Тихомир Бешевић.

Предавачи Пореске управе представили су најновије измене пореских прописа усвојене у децембру 2018. године, а које се односе на: Закон о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица, Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање и Закон о изменама и допунама Закона о порезима на имовину.

На последња три одржана скупа највећи број послодаваца тражио је појашњење на који начин запосленима евидентирати и обрачунати трошкове превоза. Такође, постављали су питања у вези са зајмовима међу повезаним правним лицима, прекњижавањем пореза, повраћајем акцизе, најновијом олакшицом за запошљавање, повраћајем ПДВ за куповину првог стана.

Представници Пореске управе су истакли да Пореска управа улаже велике напоре да успостави што бољу сарадњу са пореским обвезницима. Информисали су привреднике о актуелној реформи Пореске управе, порталу е-порези, шалтерима „Ваш порезник“, као и о Контакт центру који пружа могућност пореским обвезницима да путем телефона добију основне информације о пореским прописима и услугама које пружа Пореска управа.

Представници Привредне коморе Србије су на крају свих предавања анкетирали присутне привреднике који су изузетно позитивно оценили предавања пореских службеника.

Руководилац Центра за привредна питања Привредне коморе Србије Невена Ракић каже да су привредници одлично прихватили овај вид сарадње са представницима Пореске управе и да већ даје добре резултате у пракси.

"Предавачи Пореске управе су јасни и стручни, стрпљиво и детаљно одговарају на сва питања која постављају порески обвезници.  Привредницима је директна комуникација са порезницима изузетно корисна и неопходна", истиче Невена Ракић.

Овај вид сарадње између Пореске управе Републике Србије и Привредне коморе Србије дефинисан је споразумом о сарадњи  који су закључили директор Пореске управе Драгана Марковић и председник  Привредне коморе Србије Марко Чадеж. Циљ је да привредници у директној комуникацији са представницима Пореске управе превазиђу недоумице и проблеме са којима се сусрећу у свом редовном пословању а све у циљу добровољног измирања пореских обавеза. 

Сарадња Пореске управе и Привредне коморе Србије наставиће се и у наредном периоду.  Планирано је да се у априлу одрже „Дани отворених врата са Пореском управом Републике Србије“, у четири Регионалне привредне коморе.