Пореска управа  >>  Актуелности  >>  Јавна продаја покретних и непокретних ствари

Порески календар

дец 2019

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

*Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. *Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима најкасније у року од три дана од дана исплате обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. *Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. *Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. *Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. *Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. *Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2019. годину, ако је у 2019. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 01.02. до 18.02. и у периоду од 02.07. до 16.07. у току године. *Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец.

Јавна продаја покретних и непокретних ствари

ДВП „ЕРОЗИЈА“, Књажевац, продаја непокретности путем усменог јавног надметања Министарство финансија – Пореска управа –Филијала Књажевац, у поступку принудне наплате јавних прихода из непокретности пореског обвезника ДВП „ЕРОЗИЈА“из Књажевца, ул. Капларова ...

детаљније

Рајковић Зоран власник такси радње, Лозница, јавна продајa заплењених покретних ствари путем усменог јавног надметања Министарство финансија – Пореска управа - Филијала Лозница у поступку принудне наплате јавних прихода из покретних ствари пореског обвезника Рајковић Зорана са пребивалиштем ...

детаљније

“I.S.N. AUTOMOTIVE” Д.О.О., Шабац, продаја покретних ствари путем усменог јавног надметања Министарство финансија – Пореска управа – Филијала Шабац у поступку принудне наплате јавних прихода из покретних ствари, за пореског обвезника “ I.S.N. AUTOMOTIVE ” Д.О.О. ...

детаљније

„СИМИМПЕКС“ Д.О.О., Ниш, продаја покретних ствари путем усменог јавног надметања РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА «Б» ПИРОТ - Број:433-540/2013-8 ...

детаљније

"ЗЕКСТРА ГРУПА-ЗЕКСТРА" ДОО, Земун, продаја покретних ствари путем усменог јавног надметања Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа - Филијала Земун - Број: 433-1330/2013-O-4 - Датум 31.01.2014. године ...

детаљније

Давидовић Дејана власник СТР ,,Хибрид,,, Зајечар, наставак продаје покретних ствари путем непосредне погодбе Број:619-433-3225/2013-30-72-21/1 ПИБ:104460015 Министарство финансија – Пореска управа – Филијала Зајечар ...

детаљније

О.Д. ,,Митић Радојица - Промит", Зајечар, продаја покретних ствари путем усменог јавног надметања Број 116-433-06-42/2013-D5B04-7/1 Министарство Финансија– Пореска управа – Филијала Зајечар, у поступку принудне наплате јавних прихода из покретних ствари пореског обвезника ...

детаљније

Регионално одељење Нови Сад оглашава јавну продају усменим јавним надметањем покретних ствари одузетих у поступку пореске контроле РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ РЕГИОНАЛНО ОДЕЉЕЊЕ НОВИ САД Број: 200-404-03-00007/2014-G2008 Дана: 21.01.2014 ...

детаљније

“ЕУРО МОРАВА БЕТОН ”ДOO, Алексинац, јавна продаја покретних ствари јавним надметањем Министарство финансија Пореска управа – филијала Алексинац ...

детаљније

ДОО «Нелт», Алексинац, јавна продаја покретних ствари јавним надметањем Министарство финансија Пореска управа – филијала Алексинац ...

детаљније

Јовановић Драган вл. П.Т.О.Р. «ФЛЕКС-ВД», Белa Паланка, наставак продаје покретних ствари путем непосредне погодбе РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА «Б» ПИРОТ Број:615-433-523842/2012-22 03.01.2014. године П и р о т ...

детаљније

Регионално одељење Нови Сад оглашава јавну продају усменим јавним надметањем покретних ствари одузетих у поступку пореске контроле РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ РЕГИОНАЛНО ОДЕЉЕЊЕ НОВИ САД Број: 200-404-03-00100/2013-G2008 Дана: 18.12.2013. године Нови ...

детаљније