Порески календар

јул 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Актуелности    Јавна продаја покретних и непокретних ствари    Оглас о продаји покретних ствари усменим јавним надметањем пореског дужника Оливере Драгутиновић вл. СТР "АУТО РИЛЕ" из Сенте

Оглас о продаји покретних ствари усменим јавним надметањем пореског дужника Оливере Драгутиновић вл. СТР "АУТО РИЛЕ" из Сенте

ПИБ:107537297

У поступку принудне наплате јавних прихода  из покретних ствари пореског обвезника на основу члана 104 Закона о пореском поступку и пореској администрацији (''Сл. гласник РС'', бр. 80/2002, 84/2002, 23/2003, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005, 62/2006, 61/2007, 20/2009, 72/2009, 53/2010, .... и 68/2014) објављује:

 

Оглас о продаји покретних ствари

усменим јавним надметањем

 

1. ОГЛШАВА СЕ ПРВО рочиште  ( ЧЕТВРТО ПОНОВЉЕНО)  за продају усменим јавним надметањем пописаних покретних ствари ,  пореског дужника  Оливере Драгутиновић вл. СТР "АУТО РИЛЕ" из Сенте ул. Петефи Шандора 48, ПИБ:107537297 и то:

Р. БР.

НАЗИВ РОБЕ

КОМ

ЦЕНА

ПОЧЕТНА ВРЕДНОСТ

1

LEŽAJ ŠPANERA FLORIDA

3

720,00

2 160,00

 

2

LEŽAJ ŠPANERA Z-101ST

2

825,00

1 650,00

 

3

LEŽAJ ŠPANERA 101 STD

1

541,67

541,67

 

4

PUMPA ZA GORIVO Y-45

1

1 166,67

1 166,67

 

5

REGLER 101 ST

2

375,00

750,00

 

6

MANŽETNA GLAVE UPRAVLJAČA KRAĆA

1

110,00

110,00

 

7

MANŽETNA GLAVE UPRAVLJAČA DUŽA

3

145,83

437,50

 

8

LEŽAJ TOČKA ST

3

466,67

1 400,00

 

9

VOĐICA VENTILA Y-45

8

89,17

713,33

 

10

LAMELA Z-750

1

1 291,67

1 291,67

 

11

LAMELA Z-

1

1 333,33

1 333,33

 

12

ČEP REZERVOARA SA KLJUČEM POLJSKI

2

398,33

796,67

 

13

DRUK LEŽAJ -FLORIDA 1.4

1

593,33

593,33

 

14

LEŽAJEVI RADIJALNI  ITALY

1

1 166,67

1 166,67

 

15

KARIKE KLIPA FI 65 STD

1

2 330,83

2 330,83

 

16

KARIKE KLIPA FI 80.4 II SPC

1

2 458,33

2 458,33

 

17

PLOČICE KOČNICA Z-101

1

458,33

458,33

 

18

RAZVODNA KAPA Z-101 ST

3

316,67

950,00

 

19

KAPA RAZVODNIKA NT RC

1

550,00

550,00

 

20

KARIKE KLIPA FI 62.4 II SPEC.

1

1 791,67

1 791,67

 

21

LEŽAJEVI RADILICE I SPEC.  Z 750

1

1 313,33

1 313,33

 

22

LEŽAJEVI RADILICE II SPEC. Z750

1

1 313,33

1 313,33

 

23

BOMBINA 12V  Z-101ST

1

890,00

890,00

 

24

AUTOMAT MIGAVCA

5

183,33

916,67

 

25

LEŽAJEVI RADILICE II SPEC.      Y-45

1

1 329,17

1 329,17

 

26

TERMOSTAT KPL FLOR.

1

890,00

890,00

 

27

REGLER ALTERNATORA ČEŠKI  101

1

637,50

637,50

 

28

KABLOVI ZA SVEĆICE     Y-45 SILIKON

2

458,33

916,67

 

29

SVEĆICA  FE 65P DUGI NAVOJ

5

105,53

529,17

 

30

VENTIL IZDUVNI  Y-45

4

207,50

830,00

 

31

VENTIL USISNI  Y-45

8

158,33

1 266,67

 

32

PRIRUBNICA POLUOSOVINE  Z-750

1

296,67

296,67

 

33

MANŽETNA POLUOSOVINE KPL

3

208,33

625,00

 

34

RUČICA MENJAČA  STZ-101

4

635,83

2 543,33

 

35

RUČICA MENJAČA  YUGO ST

1

625,00

625,00

 

36

GURAJUĆA SPONA

2

1 083,33

2 083,33

 

37

VILJUŠKA   I  i II  BRZINE

2

381,67

763,33

 

38

VILJUŠKA   MENJAČA ZA 4A

1

381,67

381,67

 

39

KLIZNA PRIR.  1-2     TEMPO

1

1 262,50

1 262,50

 

40

LEŽAJ MENJAČA SA AJNZECIM  Z 101

1

635,83

635,83

 

41

TERMOPREKIDAČ  ST

2

313,33

626,67

 

42

PREKIDAČ SVETLA KLIZNI TEMPO

2

296,67

593,33

 

43

PREKIDAČ PRED. I ZADNJEG BRISAČA

2

208,33

416,67

 

44

PLATINE  Z- 101ST

12

212,50

2 550,00

 

45

PLATINE  Z- 101 NT

5

212,50

1 062,50

 

46

PRIRUBNICA PETE BRZINE YUGO NT

1

958,33

958,33

 

47

RAZVODNA RUKA  Z-101ST

6

137,50

825,00

 

48

SEMERING RADILICE -ZADNJI , LADA

1

183,33

183,33

 

49

SEMERING RADILICE -VEĆI,  Z 101

1

186,67

186,67

 

50

SEMERING RADILICE MANJI,  Z 101

1

127,50

127,50

 

51

SEMERING  RADILICE SA SES. Y-45

1

152,50

152,50

 

52

SEMERING SPOJNICE OSOVINE

1

183,33

183,33

 

53

SEMERING BREGASTE, Z 101

2

116,67

233,33

 

54

ČEP ULJA Z 101/Y/ Z- 750

3

80,83

242,50

 

55

POKLOPAC BREGASTE , 101 BOČNI

1

208,33

208,33

 

56

ZUPČANIK PUMPE ZA ULJE , LADA

1

211,67

211,67

 

57

ZUBČANIK PUMPE ZA ULJE DUŽI

1

296,67

296,67

 

58

ZUBČANIK PUMPE ZA ULJE Z 101

2

296,67

593,33

 

59

AMPULA ULJA Z-101

6

152,50

915,00

 

60

TERMODAVAČ Z-101

1

280,00

280,00

 

61

SEMERING BIRAČA Z-101

3

165,00

495,00

 

62

AUTOMAT RIKVERC SVETLA NT

1

465,83

465,83

 

63

ČAURA MESINGANA

1

305,00

305,00

 

64

CILINDAR TOČKA TZ

2

1 270,83

2 541,67

 

65

TERMOSTAT Z-101

1

381,67

381,67

 

66

KLIPOVI FI 79.4

1

5 042,50

5 042,50

 

67

KLIPOVI FI 76

2

5 042,50

10 085,00

 

68

POLUPUMPA VODENA

1

1 312,50

1 312,50

 

69

LAMELA SAMARA

1

1 520,83

1 520,83

 

70

PAKNOVI KOČNICE LADA SPEC

1

847,50

847,50

 

71

VENTIL USISNI,   LADA SAMARA

6

211,67

1 270,00

 

72

VENTIL USISNI, LADA

4

187,50

750,00

 

73

LANAC RAZVODA 114 Z

1

550,83

550,83

 

74

KUTIJA OSIGURAČA , LADA

1

432,50

432,50

 

75

PUMPA GORIVA, LADA POLJ.

1

1 229,17

1 229,17

 

76

KABLOVI ZA SVEĆICE FLORIDA

1

275,00

275,00

 

77

KARIKE KLIPA FI 76.4 II SPEC

1

2 125,00

2 125,00

 

78

LEŽAJEVI RADILICE STD LADA

1

1 291,67

1 291,67

 

79

TERMOSTAT L -SAMARA

1

720,00

720,00

 

80

LEŽAJ TOČKA MANJI, LADA

1

250,00

250,00

 

81

RAZVODNA RUKA , LADA

1

127,50

127,50

 

82

PLOČICE KOČNICA, SAMARA

1

673,33

673,33

 

83

PLOČICE KOČNICA , LADA

2

541,67

1 083,33

 

84

NOSAČ MENJAČA, LADA

2

169,17

338,33

 

85

REGLER ELEKTR. RIVA NT

1

458,33

458,33

 

86

GUMA ŠIPKE VEŠANJA . LADA

4

37,50

150,00

 

87

GUMA BAL. POL. LADA GORNJA

1

41,67

41,67

 

88

ŠIPKA MERAČA ULJA

1

76,67

76,67

 

89

KVAKA VRATA SAMARE,PR 08 D

1

415,00

415,00

 

90

KLJUČ TOČKA KRIVI OK. 17

1

296,67

296,67

 

91

ZAPTIVAČ KARTERA, LADA

25

211,67

5 291,67

 

92

ZAPTIVAČ KARTERA, L-SAMARA

4

305,00

1 220,00

 

93

SPONA L LADA

10

465,83

4 658,33

 

94

NOSAČ MENJAČA ,LADA

1

169,17

169,17

 

95

JABUČICA LADA GOR GOR RUS

1

375,00

375,00

 

96

ZAPTIVAČ GLAVE MOTORA  L 1600

13

250,00

3 250,00

 

97

ZAPTIVAČ GLAVE SAMARA 1500

2

381,67

763,33

 

98

PEPELJARA PREDNJA SIVA Y

1

169,17

169,17

 

99

RUKOHVAT 101/Y SIVI LEVI

1

330,83

330,83

 

100

ČETKICA ANLASERA,LADA

12

76,67

920,00

 

101

ULOŽAK BRAVE SAMARA GARN.

2

375,00

750,00

 

102

VIJAK AMORTIZERA KRAĆI, Z-101

6

38,33

230,00

 

103

CREVA MOT. PANC. IMT-533

1

380,00

380,00

 

104

ZAPT. KARBURATORA Z-101

2

127,50

255,00

 

105

ZAPTIVAČI TERMOSTATA Y-45

5

67,50

337,50

 

106

ZAPTIVAČ TERMOSTATA Z-101

2

59,17

118,33

 

107

RETROVIZOR 101 SKALA -L

1

974,17

974,17

 

108

SPOJNICA OSOVINA Z-750

1

1 016,67

1 016,67

 

109

GABARITNO SVETLO

4

127,50

510,00

 

110

AUTOMAT MIG. ST RC

1

296,67

296,67

 

111

OPRUGE KOČNICE TZ

1

422,50

422,50

 

112

NOSAČ MENJAČA

3

639,83

1 907,50

 

113

REGLER 28V

1

550,83

550,83

 

114

ZAPTIVAČ AC-PUMPE Z-101

76

12,50

950,00

 

115

ZAPTIVAČ VODENE PUMPE DO BLOK. Y-45

48

34,17

1 640,00

 

116

ZAPTIVAČ TERMOSTATA Z-101

22

25,83

568,33

 

117

ZAPTIVAČ POKLOPCA TERMOSTATA

8

16,67

133,33

 

118

ZAPTIVAČ VODENE PUMPE DO BLOK. Y-45

18

34,17

615,00

 

119

ZAPTIVAČ PUMPE ZA VODU DO BLOK

7

28,83

180,83

 

120

ZAPTIVAČ KARBURATORA GOR. Z-101

12

42,50

510,00

 

121

ZAPTIVAČ PUMPE ZA VODU

21

16,67

350,00

 

122

ZAPTIVAČ PUMPE ZA ULJE Y-45

23

12,50

287,50

 

123

ZAPTIVAČ SED. TERMOSTAT Z 101

7

16,67

116,67

 

124

ZAPTIVAČ PUMPE ZA ULJE Z-101

38

9,33

316,67

 

125

ZAPTIVAČ KAR. GORNJI Z-750

14

30,00

420,00

 

126

ZAPTIVAČ KARBURATORA SREDNJI

3

12,50

37,50

 

127

ČAURA MESINGANA

23

55,00

1 265,00

 

128

ULOŽAK BRAVE GARNITURA

6

254,17

1 525,00

 

129

ČETKICA DINAME Z-750

2

54,17

108,33

 

130

GAR. ČAURA ANL. 101/Y/RC

1

127,50

127,50

 

131

ČETKICA ANLASERA S.T.

18

67,50

1 215,00

 

132

ČETKICA ALTERNATORA 101 ISKRA

10

41,67

416,67

 

133

ČETKICA ANLASERA USKA

14

50,83

711,67

 

134

GAR. ČAURA ANL. 101 RUM/PEŽO

6

127,50

765,00

 

135

LEŽAJ ALTERNATORA MANJI 6201

8

85,00

680,00

 

136

LEŽAJ ALTERNATORA VEĆI KUGL 6203

5

100,00

500,00

 

137

LEŽAJ PUMPE ZA VODU VEĆI Z-101

2

125,00

250,00

 

138

PRSTEN SINHRONI 314 BRZ

1

291,67

291,67

 

139

NOSAČ DO MENJAČA Y-45

1

381,67

381,67

 

140

NOSAČ MOTORA LIVENI, Y-45

1

381,67

381,67

 

141

KALOTA RUČICE MENJAČA

2

85,00

170,00

 

142

GARN. GUMICA KOČN. ZADNJEG TOČKA

6

76,67

460,00

 

143

MEMBRANA AC PUMPE

7

100,00

700,00

 

144

MEMBRANA KARBURATORA Z - 101

2

125,00

250,00

 

145

GUMA TERMOSTATA

3

38,33

115,00

 

146

MANŽETNA BIRAJ POLUGE MENJAČA

8

42,50

340,00

 

147

OPRUGA PAKNA SAM VEĆA GORNJA

4

34,17

136,67

 

148

OPRUGA PAKNA SAM MANJA DONJA

4

34,17

136,67

 

149

ZGLOB GASA IMT M6

1

169,17

169,17

 

150

ZGLOB GASA IMT M8

1

169,17

169,17

 

151

OPRUGA SIRENE KRAĆA

1

12,50

12,50

 

152

OPRUGA GASA YUGO

4

20,83

83,33

 

153

MAZALICA AM-8

34

34,17

1 161,67

 

154

MAZALICA AM-10

5

38,33

191,67

 

155

PODLOŠKA CU 18X24

100

13,33

1 333,33

 

156

NOSAČ PINJONA Z-101

2

245,83

491,67

 

157

VILJUŠKA ANLASERA 101 NT

1

381,67

381,67

 

158

GAR. GUM. ZA KLIP CELJ. LADA

3

83,33

250,00

 

159

NOSAČ AMORTIZERA 5 VRATA

1

85,00

85,00

 

160

ZUB BRAVE Z-128

1

208,33

208,33

 

161

SEMERING VENTILA Z -101

71

34,17

2 425,83

 

162

NAVRTKA SAJLE KVAČILA 101

7

42,50

297,50

 

163

OPRUGA  UN. BRAVE Z-101 D

14

20,83

291,67

 

164

OSIGURAČ 16A

16

0,00

0,00

 

165

ZAPTIVAČ SLAVINE GREJAČA Z-101

1

20,83

20,83

 

166

VIJAK GLAVE MOTORA DUŽI Y-45

1

100,00

100,00

 

167

VIJAK GLAVE MOTORA KRAĆI Y-45

5

70,83

354,17

 

168

OPRUGA PAKNOVA DUŽA Z-101

3

25,00

75,00

 

169

AKSIJALNI LEŽAJ STD Y-45

1

135,83

135,83

 

170

ZUPČANIK BRIS.PR TEMPO

1

330,83

330,83

 

171

ZUPČANIK BRIS. Z-101/Y ST BEZ D

6

41,67

250,00

 

172

POLUGA GASA DO KARBURATORA

1

62,50

62,50

 

173

ZAVRTANJ MIGAVCA ŽUTI

37

4,17

154,17

 

174

ZAVRTANJ MIGAVCA BELI

25

4,17

104,17

 

175

GUMICA MERAČA ULJA

12

12,50

150,00

 

176

FIBER AC PUMPE Z-101

1

67,50

67,50

 

177

GUMA PAPUČICE GASA

1

25,00

25,00

 

178

CREVO KOČNICE ZADNJE Z-101

2

250,00

500,00

 

179

CREVO HLADNJAKA DONJE Z-750

2

125,00

250,00

 

180

CREVO HLADNJAKA DONJE Y-55

1

208,33

208,33

 

181

CREVO HLADJ. GORNJE Y-55

2

308,33

416,67

 

182

ZAPTIVAČ GLAVE MOTORA Z-101

12

381,67

4 580,00

 

183

ZAPTIVAČ GLAVE MOTORA Z-101,1300

1

465,83

465,83

 

184

ZAPTIVAČ POKLOPCA VENTILA Y-45

6

125,00

750,00

 

185

ZAPTIVAČ POKLOPCA VENTILA , FLORIDA

5

162,50

812,50

 

186

ZAPTIVAČ BREGASTE Z-101

6

54,17

325,00

 

187

ZAPTIVAČ IZDUVNE GRANE Y-45

4

76,67

306,67

 

188

ZAPTIVAČI MOTORA Y-45

1

841,67

841,67

 

189

ZAPTIVAČI KARTERA Z-750 / Y-45

7GAR

199,17

1 394,17

 

190

ZAPTIVAČ MOTORA Z-750

1GAR

720,00

720,00

 

191

ZAPTIVAČ GLAVE MOTORA Z-750

5

329,17

1 645,83

 

192

SAJLA GASA Y-45 ST

1

220,13

169,33

 

193

LONČE ZA NAP, HLAD, 2 IZVODA Y

2

381,67

763,33

 

194

CEV KOČ. L-790

4

237,50

950,00

 

195

CEV KOČ. L-570

2

166,67

333,33

 

196

OPRUGA GEPEKA Z-128

2

67,50

135,00

 

197

TAHO LISTIĆ 140/1

2

550,83

1 101,67

 

198

ZAPTIVAČ POKL. VENTILA OPEL 1.6

6

169,17

1 015,00

 

199

ZAPTIVAČ KARTERA OPEL KADETA 1.6

2

178,33

356,67

 

200

CREVO TERMOSTATA Z-101

2

133,33

266,67

 

201

CREVO HLADNJAKA GORNJE -YUGO

1

208,33

208,33

 

202

FAR Z-101 SA NOSAČEM ZOZ

1

381,67

381,67

 

203

FILTER ZA ULJA IVECO

3

291,67

875,00

 

204

PRAH ZA ZAPTIVANJE HLADNJAKA

1

83,33

83,33

 

205

OGRAN. BRZINE ZO PVC

4

50,00

200,00

 

206

CREVO ODUŠKA Z-101

4

62,50

250,00

 

207

REMENICA MALE BREGASTE Z-101

1

635,83

635,83

 

208

CREVO PERAČA STAKLA  R4

17

30,00

510,00

 

209

SAJLA KVAČILA Y-55 NT

5

211,67

1 058,33

 

210

SAJLA KVAČILA YUGO ST

3

211,67

635,00

 

211

ETLICA BRISAČA L-450 WURTH

7

375,00

2 625,00

 

212

METLICE WURTH 475

2

375,00

750,00

 

213

METLICE BRISAČA 550  mm WURTH

3PAR

433,33

1 300,00

 

214

METLICE  WURTH 400

2

350,00

700,00

 

215

METLICE BRISAČA 400 BOSCH

1

465,83

465,83

 

216

METLICA BRISAČA L-400

3

305,00

915,00

 

217

METLICA BRISAČA 500 mm

3

275,00

825,00

 

218

METLICA BRISAČA L-450

3 PAR

483,00

1 450,00

 

219

METLICE L-450

1

291,67

291,67

 

220

METLICE L-480

2

291,67

583,33

 

221

METLICE BRISAČA YUGO NT

7

178,33

1 248,33

 

222

METLICE BRISAČA SAMARA

2

508,33

508,33

 

223

METLICA BRISAČA ZADNJEG STAKLA

2

157,17

308,33

 

224

ZNAK "W" PRED. GOLF 2/3

1

177,50

177,50

 

225

STOP SVETLO UKR. 14 LED MINI

1

381,67

381,67

 

226

USISNA GRANA Z-101 /Y

1

2 839,17

2 839,17

 

227

SNOP ZUPČANIKA Y

1

2 534,17

2 534,17

 

228

RUČICAA MENJAČA -ATOMIC

1

830,83

830,83

 

229

LONČE TA NAP. HLAD. 2 IZVODA Y

1

381,67

381,67

 

230

UN. GUMA 155/165-13

1

457,50

457,50

 

231

POKLOPAC KOMANDE MENJAČA

1

325,00

325,00

 

232

OKVIR FARA  D YUGO

1

211,67

211,67

 

233

OKVIR FARA L YUGO

1

211,64

211,67

 

234

STRUGAČ LEDA

10

42,50

425,00

 

235

STRUGAČ LEDA PLASTOMETAL

2

85,00

170,00

 

236

ZAVESICE ZA TOČKOVE GOLF

4

237,50

950,00

 

237

SIJALICA ZA FAR

9

125,00

1 125,00

 

238

SIJALICA H4 12V-60/55W

5

208,33

1 041,67

 

239

SIJALICA 24V/75-70W H-4

3

379,17

1 137,50

 

240

SIJALICA 12V-5/21W-BAY 15D

18

37,50

675,00

 

241

SIJALICA 24V/21-5W 

38

54,17

2 058,33

 

242

SIJALICA 24V /21W ŽUTA

10

62,50

625,00

 

243

SIJALICA 24V-4W

10

30,00

300,00

 

244

SIJALICA 24V-3W UBODNA

10

34,17

341,67

 

245

SIJALICA 12V 45/40W

2

186,67

373,33

 

246

SIJALICA 12V H3 55W

4

183,33

733,33

 

247

OSIGURAČ LAM. 15A

63

16,67

1 050,00

 

248

MIGAVAC BOČNI Z-101 UVOZ

2

93,33

186,67

 

249

FIL. VAZDUHA F.ESKORT 1.3 85-90

1

296,67

296,67

 

250

FIL. VAZDUHA F.ESKORT 1.4

1

355,83

355,83

 

251

FIL. VAZDUHA F. ESKORT 1.4 I 1.6

1

610,00

610,00

 

252

FIL. VAZDUHA FORD ESKORT 1.4

1

423,33

423,33

 

253

FIL. VAZD. OPEL OMEGA A UNICO

1

316,67

316,67

 

254

FILTER VAZDUHA FORD ESKORT

1

504,17

504,17

 

255

FIL. VAZDUHA FORD 1.8 TDI

1

750,33

758,33

 

256

FILTER VAZDUHA G1 OPEL 85

1

237,50

237,50

 

257

FILTER VAZDUHA OPEL 1.6D REKORD

1

350,00

350,00

 

258

FILTER VAZDUHA MEGAN 1.5 DCI

2

805,00

1 610,00

 

259

FILTER FAZDUHA CLIO 1.2

1

660,83

660,83

 

260

FILTER KLIME ASTRA  G

1

805,00

805,00

 

261

FILTER KLIME ASTRA   H

1

843,33

843,33

 

262

FILTER VAZDUHA  UNO

1

339,17

339,17

 

263

FILTER VAZDUHA G-2 i 1.5  1.6 BENZIN

1

321,67

321,67

 

264

FILTER FAZUHA GOLF III

1

504,17

504,17

 

265

FILTER FAZUHA GOLF  1.3  G3    1.4

1

541,67

541,67

 

266

FILTER VAZDUHA ASTRA H

1

504,17

504,17

 

267

FIL. VAZDUHA MER. 124/190

1

715,83

715,83

 

268

FIL. VAZDUHA ŠKODA 1.3

1

550,83

550,83

 

269

FILTER GORIVA BMW G3, PEŽO

3

550,83

1 652,50

 

270

FILTER ULJA  OPEL 1.6D

1

211,67

211,67

 

271

FILTER GORIVA SPRINTER

2

958,33

1 916,67

 

272

FILTER GORIVA RENO D

1

2 525,83

2 525,83

 

273

FILTER ULJA Y-IN

1

635,83

635,83

 

274

ZUPČASTI KAJIŠNIK PUNTO 2/3       129 X22

1

1 083,33

1 083,33

 

275

KAIŠ KANAL. PK4 668 PUNTO 2

1

415,00

415,00

 

276

FILTER ULJA Y-45

5

270,83

1 354,14

 

277

FILTER ULJA Y-45

2

254,17

508,33

 

278

FILTER ULJA LADA

10

208,33

2 083,33

 

279

FILTER ULJA  PEŽO, CITROEN

2

465,83

931,67

 

280

FILTER ULJA RENO 4. 9,1,20,21

1

423,33

423,33

 

281

FILTER GORIVA  CLIO 1.2

1

635,83

635,83

 

282

FILTER GORIVA 3 IZV.

3

791,67

2 375,00

 

283

FILTER GORIVA LT -35

1

381,67

381,67

 

284

FILTER GORIVA MERCEDES 123

1

465,83

465,83

 

285

FILTER GORIVA PUNTO 1.9 D/TD

1

720,00

720,00

 

286

LF 9169/1 FILTER ULJA

1

550,83

550,83

 

287

FILTER ULJA M-123

2

550,83

1 101,67

 

288

FILTER GORIVA AUDI, PASSAT

1

821,67

821,67

 

289

FILTER ULJA FORD 1.4,  1.6

1

330,83

330,83

 

290

FILTER ULJA FORD FOKUS 2.0

1

465,83

465,83

 

291

FILTER ULJA RENO CLIO 1.2

1

381,67

381,67

 

292

FILTER ULJA R-19 CLIO 1.4

1

350,00

350,00

 

293

FILTER ULJA A-80

2

550,83

1 101,67

 

294

SF 9960 FILTER GORIVA OPEL

1

891,69

891,67

 

295

FILTER GORIVA UBR. OPEL UNIKO

1

400,00

400,00

 

296

FILTER ULJA  ASTRA

1

550,83

550,83

 

297

FIL. ULJA FIAT

1

715,83

715,83

 

298

KUGLA SWAG G2

2

504,17

1 008,33

 

299

MANŽETNA SET GKN G1 G2

1

291,67

291,67

 

300

SILEN BLOK G-4

1

258,33

258,33

 

301

KRAJ SPONE G-1      L+D

1

381,67

381,67

 

302

LEŽAJ 66mm GOLF II

1

741,67

741,67

 

303

SILEN BLOK SWANG  PR. G2

2

211,67

423,33

 

304

ČEP POSUDE HLADNJAKA SW G2 G3

1

211,67

211,67

 

305

REMENICA ALTERNATORA DUBLJA G1

2

335,00

670,00

 

306

PUMPICA VODE HP G2

1

375,00

375,00

 

307

ČEP REZERVOARA GOLF 2

1

330,83

330,83

 

308

RUČICA MEWAČA MENJ. UKR. OPEL

1

245,83

245,83

 

309

VODENA RAČVA GOLF PASSAT 1.6.8

1

245,83

245,83

 

310

PIPAK BRAVE VRATA G-3

3

101,67

305,00

 

311

DIHTUNG GLAVE BEZ HIDRA

1

875,00

875,00

 

312

KLINASTI KAIŠ 10 x 965

1

291,67

291,67

 

313

DRUK LEŽAJ,  PUNTO  ,   Z-10

1

508,33

508,33

 

314

LEŽAJ ZADNJEG TOČKA

2

500,00

1 000,00

 

315

KOČIONI CILINDAR 17.46

2

375,00

750,00

 

316

CILINDAR GLAVNI KOČ. G2

1

1 313,33

1 313,33

 

317

LEŽAJ TOČKA PREDNJI G1/SAM

2

593,33

1 186,67

 

318

NOSAČ MEWAČA M. BOMBA G1 1.6D

1

550,83

550,83

 

319

GUMA HOMOZGLOBA G1  G2

4

169,17

676,67

 

320

SVEĆICA " 11 FRZDCX" 

8

208,33

1 666,67

 

321

SVEĆICA BOSH " 6 FR8DC"

8

208,33

1 666,67

 

322

SVEĆICA BOSH " VRZDF FIAT 1.2"

2

412,50

825,00

 

323

KABLOVI ZA SVEĆICE GOLF II

1

791,67

791,67

 

324

SILEN BLOK GOLF II KARAVAN ZADNJI

2

805,00

1 610,00

 

325

TERMODAVAČ 3 IZV. MTE THOM BRA

2

415,00

830,00

 

326

TERMODAVAČ 2 IZVODA MTE THO BR

2

291,67

583,33

 

327

PREKIDAČ STOP SVETLA G2

1

211,67

211,67

 

328

SEMEREING BREGASTE  32x 47x 10

3

127,50

382,50

 

329

SEMERING RADIJAL. MANJI

1

85,00

85,00

 

330

NOSAČ AUSPUHA G2

10

42,50

425,00

 

331

ZAKAČKA AUSPUHA ASKONA,  CORSA

15

62,50

937,50

 

332

MANŽETNA POLUOSOVINE KPL

5

291,67

1 458,33

 

333

TERMOSTAT 1.3  92C

1

423,33

423,33

 

334

TERMOSTAT OPEL KADET 1.6 D

1

508,33

508,33

 

335

ZAPTIVAČ POKLOPCA VENTILA GOLF

4

166,67

666,67

 

336

ZAPTIVAČ POKLOPCA VENTILA OPEL 1.3

5

169,17

845,83

 

337

SLEN BLOK OPEL KADET E   ZADNJI

4

305,00

1 220,00

 

338

SELEN BLOK OPEL KADET

2

305,00

610,00

 

339

ZADNJI KOČIONI CILINDER ISP. OPEL

1

296,67

296,67

 

340

ZGLOB  ASTRA/ KADET/ VEKTRA 1.4/1.6

1

1 457,50

1 457,50

 

341

ZGLOB OPEL KADET 1.6 SET

2

1 567,50

3 135,00

 

342

CREVO VAZDUŠNOG FILTERA G2 D

1

1 398,33

1 398,33

 

343

PAKNE OPEL KADET KARAVAN

1

1 364,17

1 364,17

 

344

PAKOVI ŠIRI OPEL KADET ST

1

1 041,67

1 041,67

 

345

FILTER ULJA IMT 533 MAS FERGUSON

3

208,33

625,00

 

346

FILTER ULJA FAP 19-35

1

241,67

541,67

 

347

FIL. ULJA URSUS IVECO

1

708,33

708,33

 

348

FILTER ULJA MERC. DAISLER

1

508,33

508,33

 

349

FAR

2

200,00

1 000,00

 

350

GREJAČ GL. MOTORA OPEL

3

430,00

1 290,00

 

351

GREJAČ GL. MOTORA MERCEDES

4

433,33

1 733,33

 

352

BREZON ZADNJEG TOČKA  FAP

2

270,83

541,67

 

353

GREJAČ MOTORA CRV

8

916,67

7 333,33

 

354

GREJAČ BERU ORIG.

7

500,00

3 500,00

 

355

GREJAČ GLAVE MOTORA W

23

233,33

5 366,67

 

356

GREJAČ MOTORA GOLF BOCH

3

507,50

1 522,50

 

357

FAR L

1

2 118,33

2 118,33

 

358

STOP LAMPA ZADNJA YUGO D KPL

1

1 042,50

1 042,50

 

359

STAKLO STOP SVETLA D

9

83,33

750,00

 

360

STAKLO MIGAVCA ZADNJE D

9

85,00

765,00

 

361

STAKLO MIGAVCA ZADNJE L

5

85,00

425,00

 

362

STAKLO MIGAVCA PREDNJE D

4

85,00

340,00

 

363

STAKLO MIGAVCA PREDNJE L

3

85,00

255,00

 

364

STAKLO MIGAVCA P/L  TEMPO

1

100,00

100,00

 

365

STAKLO MIGAVCA PREDNJE /D TEMPO

1

100,00

100,00

 

366

MIGAVAC U BRANIKU KPL D YUGO

1

254,17

254,17

 

367

SEMERING PREDNJEG TOČKA

6

85,00

510,00

 

368

ŠELNA PUŽ 60-80

40

25,83

1 033,33

 

369

RETROVIZOR YUGO TEMPO L

1

1 313,33

1 313,33

 

370

ŠELNA PUŽ 22-36

35 KOM

20,83

729,17

 

371

ŠELNA PUŽ MEDA 32-51

15

20,83

312,50

 

372

MANŽETNA HKZ Z-101/Y

5

150,00

750,00

 

373

MANŽETNA POLUOSOVINE

2

208,33

416,67

 

374

DISK PLOČA  L-NIVA

1

720,00

720,00

 

375

MANŽETNA POLUOSOVINE  023 DESNA

5

237,50

1 187,50

 

376

MANŽETNA POLUOSOVINE  023 LEVA

3

237,50

712,50

 

377

MANŽETNA POLUOSOVINE

3

245,93

737,50

 

378

NOSAČ AUSPUHA /OSMICA/

30

37,50

1 125,00

 

379

RADILICA MOTORA NIVA

1

7 195,00

7 195,00

 

380

PODIZAČ STAKLA DESNI Z-101

5

833,33

4 166,67

 

381

METLICE L-400 AERO

1

296,67

296,67

 

382

ZUPČASTI KAIŠ Z-101

4

458,33

1 833,33

 

383

ZUBČASTI KAIŠ 108 ZG1,G2,1.3

2

708,33

1 416,67

 

384

KLINASTI KAIŠ 9.5 x 750

2

208,33

416,67

 

385

KLINASTI KAIŠ 9.5 x 725

4

169,17

676,67

 

386

KLINASTI KAIŠ 9.5 x 925 DAYKO

1

208,00

208,33

 

387

KLINASTI KAIŠ 10 x 965 OPTIBEL

1

250,00

250,00

 

388

KAIŠ  17 X 1300 SAVA

3

339,17

1 017,50

 

389

KAIŠ KLINASTI 13 -1250 BELORUS

1

296,67

296,67

 

390

KAIŠ 13 X 1060

3

250,00

750,00

 

391

NAVLAKA VOLANA CAR LINE

1

291,67

291,67

 

392

ANTENA RUBER

1

458,33

458,33

 

393

MASKA UKRASNA   SAMARA

1

550,00

550,00

 

394

CREVO GORIVA 10 mm

9

339,17

3 052,50

 

395

CREVO 3mm

10

195,00

1 950,00

 

396

SAJLA KVAČILA SWAG G3

1

1 906,67

1 906,67

 

397

SAJLA KVAČILA VW II  SDI TDI

1

1 262,50

1 262,50

 

398

SAJLA SAUGA Y-45

3

166,67

500,00

 

399

SAJLA GASA Z-101  ST

2

291,67

583,33

 

400

SAJLA POKLOPCA MOTORA Z-101

2

150,00

300,00

 

             

 УКУПАН ИЗНОС У ДИНАРИМА                                                        339.151,83динара

 1.  ПРВО РОЧИШТЕ (ЧЕТВРТО ПОНОВЉЕНО) за продају пописаних ствари одржаће се 28.11.2014. године   са почетком у 11,00 часова у СЕНТИ  . у канцеларији 301 Пореске Управе Филијала Сента улица Главни трг број 14.

2. Почетна вредност покретних ствари установљена је на основу записника о накнадној процени пописаних покретних ствари у поступку принудне наплате    пореске обавезе на којима је установљено законско заложно право број: 231-433-16-01331/2014-I2C05-6 од 27.08.2014.године.

3. На ПРВОМ ( ЧЕТВРТО ПОНОВЉЕНО)  рочишту усменог јавног надметања покретна ствар се не може продати по цени нижој од 60% процењене вредности.

4. У случају да купац покретне ствари у року од осам дана када му је достављен записник о продаји покретне ствари не уплати износ за који му је покретна ствар продата, продаја се у односу на тог купца оглашава неважећом, а купац не може бити понуђач у даљем поступку продаје те ствари

5. На покретним стварима које су предмет јавног надметања није установљено заложно право других повериоца.

6. Покретне ствари на овом надметању купују се у виђеном стању

 7. НАПОМЕНА Заинтересовани понуђачи дужни су донети :

УВЕРЕЊЕ О ИЗМИРЕНИМ  ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА , а за правна лица и  писмено овлашћење о учествовању на усменом   јавном надметању

8. Наведене покретне ствари заинтресовани могу погледати  у канцеларији 306 Пореске Управе Филијала Сента улица Главни трг број 14.  сваким радним даном  од 9,00 до 15,00 часова до дана одржавања јавног надметања,

9. За све додатне информације обратити се на телефон 024/812-915, локал 301.

10. Овај оглас објавити на интернет страни и на огласној табли Пореске Управе Филијале Сента , Експозитуре Ада и Експозитуре Чока , и примерак ће се  достави обвезнику.

                                                                                                                                      ДИРЕКТОР,                    

                                                                                                                            Лаура Лошонц-Лукач