Порески календар

сеп 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Биро за информисање    Саопштења    За медије    У првих пет месеци 2019. године Пореска управа бележи одличне резултате

У првих пет месеци 2019. године Пореска управа бележи одличне резултате

18. 06. 2019.

Остварен је значај раст у наплати јавних прихода, пуне руке посла није имао само Сектор за наплату него и Пореска полиција као и остали сектори у Пореској управи.

У домену наплате, Пореска управа у првих пет месеци ове године остварила је 7, 1 одсто више јавних прихода него у истом периоду прошле године. Забележена је виша наплата у свим најважнијим јавним приходима.

Видео-прилог - погледајте овде

Милош Јелић, начелник у Сектору за наплату Пореске управе каже да у тој успешној наплати предњачи наплата пореза на добит са индексом од 128, 9, затим наплата пореза на доходак са индексом од 116, 4 и наплата социјалних доприноса са индексом од 109, 8.

Сви ови добри резултати заправо представљају само наставак тренда који је успостављен 2015 године. Милош Јелић објашњава да је такав тренд, пре свега, добар зато што је Пореска управа имала проактивну улогу у претходном периоду. Та проактивна улога подразумева да стални мониторинг над свим пореским обвезницима и брзу реакцију у случају настанка дуга по основу јавних прихода.
Такав рад, донео је и жељене резултате - да убедљиво највећи број пореских обвезника своје обавезе измирује на време, чиме се избегава примена мера редовне и принудне наплате. Због оних који су своје обавезе избегавали, ипак је морала да реагује пореска полиција, која је за првих пет месеци поднела 594 кривичне пријаве против 808 лица, од којих је 99 лишено слободе. Укупан износ избегнутог пореза је 5,8 милијарди. Примери утаје и других кривичних дела долазе из - Новог Сада, Суботице, Ниша, Јагодине, Шапца...

Према речима Ивана Ивановића координатора у Сектору пореске полиције у основном јавном тужилаштву у Шапцу поднета је кривична пријава против више лица који су вршили промет половних путничких аутомобила. Извршили су увоз и продају 3.203 путничка аутомобила, а приход остварен том продајом у износу од 650 милиона динара нису уплатили на текући рачун предузећа већ су задржали за сопствене потребе и притом избегли да плате порез у износу од 115 милиона динара.
Није згорег подсетити: плаћање пореза, али и тренд добрих резултата Пореске управе, доприносе свима нама. Такви резултати - боља социјална заштита, боље школе, путеви, болнице, као и све оно што је значајно за квалитетнији и бољи живот и грађана и привреде.​и привреде.

Извор: Б92, Прва ТВ