Порески календар

сеп 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Биро за информисање    Саопштења    За медије    Реформа Пореске управе: Од 178 филијала остало само 37

Реформа Пореске управе: Од 178 филијала остало само 37

05. 07. 2019.

Пореска управа је, од 1. јула ове године, организована на нови начин и има мањи број филијала. Смањење броја филијала је само један део реформе Пореске управе о којој говори директорка Пореске управе Драгана Марковић.

Видео-прилог - погледајте овде

Пре четири године, тачније 2015. Влада Републике Србије усвојила и Програм трансформације Пореске управе, а потом и Акциони план. Истог тренутка Пореска управа је прионула на посао јер њена реформа представља приоритетну активност у реформи јавног сектора.

Према речима директорке Пореске управе Драгане Марковић трансформација Пореске управе подразумева низ активности које треба да доведу до ефикасније наплате буџетских прихода, рационализације трошкова пословања и ефикасније контроле пореских обвезника.

„Један од начина да то постигнемо је да пређемо из папирне у електронску сферу. Ми смо још 2018. године пореским обвезницима обезбедили и омогућили да све пријаве могу да подносе електронским путем и тиме смо створили предуслов за ово што се данас дешава, а то је реформа Пореске управе, рекла је директорка Марковић.

Тиме су се стекли услови за рационализацију, која се спроводила постепено. Са 178 смањено је на 78, да би се дошло до већ поменутих 37 филијала.

„То је веома велики преокрет у раду Пореске управе и морам да кажем да смо на тај начин омогућили ефикаснију наплату и ефикаснију контролу пореских обвезника. Желим да истакнем да је ово рок који смо испунили у програму трансформације, на шта смо веома поносни, а такође да уз све ове промене које смо урадили нисмо угрозили наплату. Напротив, она је за 26,3% већа него што је то била пре овог програма трансформације“, додала је директорка Пореске управе Драгана Марковић.

Електронски начин пословања и електронски сервис биће ослонац рада и у будућем периоду. Поред портала е-Порези, који је заправо постао највеће филијала, ту је и модерни Контакт центар где обвезници могу да добију одговоре на сва питања, а уколико им је потребна нека врста уверења и то је могуће без доласка на шалтере - електронским путем. Уз увођење електронских сервиса и рационализацију пословне мреже пред Пореском управом био је веома важан али и тежак задатак - да ниједан запослени не буде проглашен технолошким вишком и добије отказ.

Драгана Марковић директорка Пореске управе истиче да је 2005. године било 10.092 запослена, а данас их има око 4.800 и да се у наредне две године очекује одлазак у пензију 1.058 запослених. То је довело до закључка да је сваки запослени драгоцен, да је неминован пријем нових запослених, нових младих кадрова, али је неопходна и обука и пренос знања, тако да се у ову, нову организациону структуру са 1. јулом заправо ушло без и једног отпуштања запослених људи, односно радника и ову чињеницу су уважили запослени у Пореској управи и репрезентативни синдикат Пореске управе.

И у наредном периоду пред Пореском управом су бројни планови и задаци, као што је реинжењеринг пословних процеса. С обзиром на то да је стратешки приступ добровољно испуњење пореских обавеза, Пореска је усмерена на једноставност и разумљивост како би пореским обвезницима било лакше да испуњавају своје пореске обавезе као и да рад запосленима буде ефикасан и брз.

Извор: Прва ТВ