Порески календар

сеп 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Биро за информисање    Саопштења    Пореска полиција    Наставак акције на сузбијању финансијског криминала

Наставак акције на сузбијању финансијског криминала

02. 06. 2014.

У наставку заједничке акције на сузбијању финансијског криминала, Сектор Пореске полиције, у сарадњи са Управом криминалистичке полиције у седишту Министарства и Полицијске управе у Новом Саду, поднео је Тужилаштву за организовани криминал заједничку кривичну пријаву против 25 лица.

Овлашћена службена лица МУП-а на подручју градова Новог Сада, Куле и Темерина, дана 28.05.2014. године, лишили су слободе лица: 

- В. И., (1975.) из Новог Сада, директор привредног друштва „PVM“ ДОО Нови Сад,  

- Д. Ј., (1985.) из Новог Сада, овлашћено лице за располагање средствима са рачуна привредног друштва „NIGHT ELECTRIC“ ДОО Нови Сад,

- Н. Ц., (1975.) из Куле, директор привредних друштава „KOS TRADE“ ДОО Нови Сад и „NIGHT ELECTRIC“ ДОО Нови Сад,

- Б. Г., (1978.) из Куле, без запослења,

- М. Д., (1985.) из Куле, без запослења,

- П. Б., (1988.) из Куле, без запослења,

- Д. Г., (1987.) из Куле, без запослења,

- М. Г., (1983.) из Куле, директор и оснивач привредног друштва „DAYOUBE“ ДОО Нови Сад,

- Б. Џ., (1984.) из Куле, без запослења,

- С. К., (1988.) из Куле, запослен у привредном друштву „STEFKE LINE“ ДОО Кула,

- И. М., (1986.) из Куле, запослен у привредном друштву „LISTENED“ ДОО Нови сад и „ARGELES“ ДОО Нови Сад,

- Р. П., (1971.) из Темерина, запослен у привредном друштву „АNDES-LINE“ ДОО Кула,

- Б. П., (1981.) из Ловћенца, општина Мали Иђош,

- С. Ж., (1986.) из Куле, без запослења,

- М. С., (1972.) из Куле, без запослења и

- С. В., (1970.) из Новог Сада, књиговођа у привредном друштву „SOLVENS“ ДОО Нови Сад,

- Б. Ђ., (1938.) из Сремских Карловаца, пензионер,

- А. Ђ., (1986.) из Сремских Карловаца, без запослења,

док се интензивно трага за лицима:

- Ј. Б., (1986.) из Лознице, без запослења,

- Б. Ш., (1985.) из Темерина, директор привредног друштва „ROSELLON“ ДОО, Нови Сад,

- С. П., (1986.) из Сомбора, без запослења,

- М. А., (1980.) из Београда, директор и оснивач привредног друштва „CUMS-METAL“ ДОО Нови Сад,

- Д. П., (1971.) из Новог Сада, без запослења,

- М. К., (1978.) из Сремских Карловаца, без запослења и

- М. П., (1967.) из Новог Сада, без запослења.

због постојања основа сумње да су извршили кривична дела Удруживање ради вршења кривичних дела, Злоупотреба положаја одговорног лица и Пореска утаја.

Осумњичени су у временском периоду од средине 2009. године до краја 2012. године, као припадници две организоване криминалне групе, чији су организатори осумњичени В. И. и осумњичени Б. Г., вршећи наведена кривична дела, кроз симуловане правне послове, сачињавањем неистинитих исправа (откупних листова и др. документације) о наводном откупу и промету добара – секундарних сировина и других производа, као промета услуга, преко текућих рачуна горе наведених привредних субјеката које су контролисали, извршили нелегалан промет новца у износу од 1.275.226.032,00 динара, иако промета добара и услуга није било, чиме су омогућили крајњим корисницима – другим привредним друштвима која се стварно баве откупом секундарних сировина, а која су те сировине откупљивала од разних физичких лица, да избегну плаћање пореза на додату вредност и пореза на доходак грађана у укупном износу од 324.024.986,00 динара (око 3.000.000 евра) за који износ је оштећен буџет Републике Србије. За учињене услуге узимали су провизију у износу од 10% - 12%, чиме су за припаднике организоване криминалне групе прибавили противправну имовинску корист у укупном износу од 189.637.116,00 динара (око 1.700.000,00 евра).

Припадници Пореске полиције и Министарства унутрашњих послова Републике Србије настављају рад на расветљавању свих незаконитости у пословању наведених привредних субјеката и лица.