Порески календар

јул 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Биро за информисање    Саопштења    Пореска полиција    Ухапшено 11 лица у Суботици, Београду, Добановцима, Панчеву и Врању

Ухапшено 11 лица у Суботици, Београду, Добановцима, Панчеву и Врању

21. 10. 2019.

У заједничкој акцији инспектора Пореске полиције, Mинистарства унутрашњих послова и  Безбедоносно – информативне агенције, a по налогу Посебног одељења за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва из Новог Сада, ухапшено је 11 лица у Суботици, Београду, Добановцима, Панчеву и Врању због постојања основа сумње да су, од 15. октобра 2017. године до 15. октобра 2019. године, извршили кривична дела: неосновано исказивање износа за повраћај пореза и порески кредит од преко 542 милиона динара и прање новца у износу од преко 441 милиона динара.

У току поступка привремено је одузетопет шлепера разне текстилне робе, 330.000 акцизних маркица,  око 8.500 литара алкохолног пића,  као и одређени износ девиза. Вредност привремено одузете робе, која је пребачена у магацине Пореске управе, износи око 103 милиона динара.

Осумњичени су искористили привредно друштво из Суботице да би створили привид легалног увоза текстилних производа из Турске, које су, затим,  незаконито продавали на сивом тржишту унапред познатим купцима, физичким лицима, за готовину, без издавања рачуна, у циљу остваривања права на повраћај обрачунатог пореза на додату вредност. Потом су у својим пословним књигама приказали да су робу продавали тзв. фантом и перачким предузећима која су сами оснивали по вишеструко умањеним ценама и сачињавали лажну пословну документацију. На тај начин су извршили неоснован повраћај ПДВ-а у износу од преко 542 милиона динара.

Осумњичени су извршили и кривично дело прања новца тако што су, неосновано остварен повраћај пореза на додату вредност, у  укупном износу од преко 441 милиона динара, за који су знали да је остварен незаконито, на основу лажних пореских пријава, искористили за плаћање царинских и пореских обавеза, куповину девизних средстава и уплаћивали другим привредним друштвима.

Осумњичени су, уз кривичну пријаву предати Посебном одељењу за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду.