Порески календар

јул 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Биро за информисање    Новости    Отежана наплата пореза

Отежана наплата пореза

11. 04. 2014.

Извор: РТС

Наплата пореза је отежана јер порески обвезници са великим дуговањима имају велике обавезе и према банкама, због кредита за развој производње, рекла је за РТС дректорка Пореске управе Љиљана Ковачевић. Реално можемо да наплатимо, укључујући правна лица и предузетнике, 100 милијарди, каже Ковачевићева.

Пореска управа објавила је још један списак највећих дужника. Укупан дуг за порезе је скоро 60 милијарди динара, односно више од пола милијарде евра. На списку су 482 активне фирме, од којих прва на листи, "Застава оружје", за неплаћене порезе и доприносе држави дугује 6,7 милијарди динара.

Објављени списак показао је да држава сама себи дугује јер се међу онима који нису платили порез налазе и државне фирме и министарства здравља и спољних послова.

Гостујући у Дневнику РТС-а, директорка Пореске управе Љиљана Ковачевић рекла је да је уочено да начин на који објављују спискове није добар.

"Не кажемо да нећемо и даље објављивати спискове дужника, то нам је законска обавеза, али ћемо мало променити податке које достављамо, односно допунићемо податке", каже Ковачевићева. То ће бити урађено на тај начин што ћемо осим података о самом пореском обвезнику и дугу који он има у тренутку када се списак објављује, ставити податке који се односе на старост тог дуга, на мере које Пореска управа предузима и можда још неке податке који ће указати на то да Пореска управа нешто ради као и сам порески обвезник, објашњава Ковачевићева.

"Министарства здравља и спољних послова па и други порески обвезници дошли су у ситуацију да се нађу на списку дужника само зато што су тог дана имали евидентирани дуг. Код тих министарстава  ради се о томе да се усаглашавају њихова стања и након завршетка поступка показаће се највероватније да не дугују", рекла је директорка Пореске управе.

Објашњавајући о чему се ради, она каже да су подносили много пријава, ради се о порезима на зараде и друга примања, довољно је било да се погреши шифра општине, један од 205 рачуна да се унесе погрешно, то бележи пореско књиговодство.

Међутим, нема грешке када је реч о дуговању "Застава оружју" и "Симпу", где дуг расте и поред нулте толеранције за неплаћање пореза.

"Нулта толеранција за неплаћање пореза значи примену закона, није то ништа ново. Дуг у једном делу расте због камата  које се обрачунавају на дуг, затим решењима Пореске управе након контроле утврђујемо неправилности, које се бележе. Један број обвезника је изгубио статус мировања", каже Ковачевићева.

Говорећи о томе колико је реално да се наплати дуг, она каже да је дуг променљива категорија.

"Реално колико можемо да наплатимо ако гледамо и правна лица и предузетнике то је 100 милијарди, али се поставља питање у којем року. Један део тих дугова је одложен у складу са законом на 24 месеца, један део дуга је у неком другом режиму одлагања зато што се воде судски поступци", каже Ковачевићева.  

Према њеним речима, јако је отежана наплата јер порески обвезници са великим дуговањима имају велике обавезе и према банкама, због кредита које су узимали за развој производње.

Истакла је да Пореској управи у спречавању избегавања плаћања пореза помаже обједињена наплата која је почела пре месец и по дана.

Ковачевићева каже да од 1. марта немају толико пријава, немају толико могућности да погреше, као што се дешавало до тада.

"Остало нам је да средимо стања која смо имали пре 1. марта што се тиче пореза и доприноса на зараде, али од 1. јула Пореска управа уводи електронску комуникацију са правним лицима и предузетницима, што значи да су на крају наши поступци који ће омогућити пореским обвезницима, осим пореза на добит, ПДВ-а и акцизе да подносе на исти начин као што то раде сада са обједињеном наплатом", објаснила је Ковачевићева. Према речима Љиљане Ковачевић, на тај начин смањиће се избегавање пореза.