Порески календар

авг 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Биро за информисање    Новости    Директорка и званично најавила реформу ПУ

Директорка и званично најавила реформу ПУ

15. 06. 2015.

Вршилац дужности директора Пореске управе Републике Србије Драгана Марковић казала је да ће ускоро почети реформа те службе ради боље кадровске оспособљености и модернизације рада.

На Самиту министара финансија и гувернера региона у Бечићима, Драгана Марковић је рекла да је Влада Србије 8. јуна усвојила програм трансформације Пореске управе што је услов за бољу наплату пореза и борбу против сиве економије.

В.Д. директора Пореске управе Србије рекла је за агенцију Бета да очекује да у јулу буде усвојен акциони план спровођења програма реформе Пореске управе, у којем ће бити прецизирани конкретни задаци до краја ове године, као и шта треба да се уради 2016, а шта до 2020. године.


- Уз побољшање система и подизање његовог квалитета очекујемо да ће примена тог програма донети и смањење трошкова у испуњавању пореских обавеза. Тренутак у којем се налазимо посматрам као шансу коју Пореска управа не сме да пропусти. У прилици смо да извршимо трансформацију у економичан и ефикасан државни апарат - рекла је директорка Марковић на панелу посвећеном реформи пореске управе и борби против сиве економије.

Марковићева, којој је конференција у Бечићима први јавни наступ од када је именована на чело Пореске управе, истакла је да ће тој служби, која већ има 6.500 запослених, бити потребни млади, стручни људи.

- У току је обука 350 инспектора пореске контроле, али ће бити проблем како их задржати, како их обавезати да остану у служби. Имамо пуно кадровских проблема. Зато Пореска управа разматра могућност да са онима који одлуче да раде у овој установи пре обуке потпише обавезујуће уговоре да ће одређено време морати да проведу у ПУ - истакла је она.


Директорка Марковић најавила је да ће ова институција у току идуће године увести електронски сервис за акцизе и да ће после тог активирања у Србији 95 одсто пореских прихода бити покривено електронским сервисима. Електронски сервиси, према њеним речима, допринеће смањењу трошкова.

Такође, Марковић је додала да се ради и на јединственом софтверском систему који ће објединити све информационе системе и тиме допринети ефикаснијем раду Пореске управе.

Када је реч о проценту сиве економије у Србији Марковић је изразила уверење да он није већи од 20 одсто.

- Борба против сиве економије изискује укључење државних органа и грађана, а регионална сарадња веома је значајна у томе, јер доводи до синергија међу државама - истакла је она.

Самит министара финансија и гувернера, који четврти пут организује недељник НИН, овог пута је у Бечићима окупио и директоре пореских управа региона, који су два дана разговарали на теме које су једнако тешке и важне за све земље учеснице, а тичу се консолидације јавних финансија, ублажавања последица рецесије, борбе против сиве економије, валутне сигурности.  

 

                                                                                                                                             Агенције