Пореска управа  >>  Биро за информисање  >>  Новости  >>  Оштетили Буџет за 19,2 милиона динара

Порески календар

дец 2018

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2017. годину, ако је у 2017. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, врши се уз пореску ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину у складу са прописима о рачуноводству. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на oбрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на oбрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на oбрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на oбрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку квартала у коме су набављени деривати нафте и биотечности. Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на oбрасцу РФНБ, у периоду од 01.02. до 15.02. и у периоду од 02.07. до 16.07. у току године. Подношење прегледа обрачуна ПДВ, на обрасцу ПОПДВ уз пореску пријаву ПДВ за сваки порески период.

Новости

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

14. 09. 2018.

Оштетили Буџет за 19,2 милиона динара

У заједничкој акцији инспектора Сектора пореске полиције Пореске управе Републике Србије и припадника Министарства унутрашњих послова, ухапшени су Н.Ж, Б.Ж. и П.Ж. сви из Голубинаца, као носиоци пољопривредних газдинстава, због постојања основане сумње да су, у периоду од јануара 2015. до маја 2017, извршили кривична дела пореске утаје и неоснованог исказивања износа за повраћај пореза и порески кредит, чиме су оштетили Буџет Републике Србије у укупном износу од 19,2 милиона динара.

Пријављени су прибавили и у пословним књигама евидентирали лажне улазне готовинске рачуне и фискалне исечке, о наводној набавци добара од разних добављача, у укупној вредности од 72.075.297,00 динара, по којима промет добара није извршен и на тај начин избегли плаћање ПДВ-а, пореза на приходе од самосталне делатности и годишњег пореза на доходак грађана у укупном износу од 10.473.967,41 динара.

У поднетим пореским пријавама су уместо да искажу пореску обавезу за ПДВ, исказали порески кредит у износу од  8.701.046,21 динар, чиме су извршили и кривично дело неоснованог исказивања износа за повраћај пореза и порески кредит.

Пријављеним лицима је одређена мера задржавања до 48 сати.

 

 

 

Коментари 0

остави коментар
Види још

Остави коментар