Пореска управа  >>  Биро за информисање  >>  Новости  >>  Утајили 123 милиона пореза и запослили 98 радника „на црно“

Порески календар

дец 2018

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2017. годину, ако је у 2017. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, врши се уз пореску ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину у складу са прописима о рачуноводству. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на oбрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на oбрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на oбрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на oбрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку квартала у коме су набављени деривати нафте и биотечности. Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на oбрасцу РФНБ, у периоду од 01.02. до 15.02. и у периоду од 02.07. до 16.07. у току године. Подношење прегледа обрачуна ПДВ, на обрасцу ПОПДВ уз пореску пријаву ПДВ за сваки порески период.

Новости

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

14. 09. 2018.

Утајили 123 милиона пореза и запослили 98 радника „на црно“

У наставку борбе против сиве економије и сузбијања рада на „црно“, Сектор пореске полиције је у координацији са Министраством унутрашњих послова разоткрио привредно друштво које је утајило порез у износу од преко 123 милиона динара.

По налогу Основног јавног тужилаштва у Панчеву, приведен је ради саслушања Б.Ф. из Дебељаче, директор привредног друштва „Gruppotre“ Дебељача, због постојања основане сумње да је, у периоду од јуна 2013 до јуна 2018 године, уз помагање још 12 лица власника предузетничких радњи, извршио кривично дело пореска утаја у износу  од  123,8 милиона динара.

Првопријављени Б.Ф. је ангажовао своје рођаке и пријатеље, да региструју предузетничке радње у  којима је поред власника и другопријављени Б. Ђ. имао овлашћења за располагање новчаним средствима.

Услуге шивења и израде обуће које су извршене у производном погону привредног друштва „Gruppotre“, купцима су фактурисане преко предузетничких  радњи - у укупном износу од 117.609.296,52 динара.  На овај начин је неевидентирањем промета у привредном друштву избегнуто плаћање ПДВ-а у износу од  23.521.985,30 динара.

Након извршеног претреса просторија и производног погона, пронађена је интерна евиденција о исплати зарада радницима, који су у поменутом периоду ангажовани „на црно“ (од 79-98 радника).

Подизањем готовог новца преко предузетничких радњи исплаћивао је зараде непријављеним радницима, чиме је избегао обрачун и плаћање пореза на доходак грађана и доприноса за социјално осигурање у укупном износу од 100.282.151,67 динара.

 

 

Коментари 0

остави коментар
Види још

Остави коментар