Порески календар

сеп 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Биро за информисање    Новости    Састанак Глобалног форума о транспарентности и размени информација у пореске сврхе

Састанак Глобалног форума о транспарентности и размени информација у пореске сврхе

26. 11. 2019.

Директорка Пореске управе Републике Србије Драгана Марковић присуствује 12. пленарном састанку Глобалног форума о транспарентности и размени информација у пореске сврхе који се одржава од 26. до 27. новембра 2019. године у Конференцијском центру ОЕЦД у Паризу (Француска).

Глобални форум је највећа међународна платформа која, према последњим подацима, спаја 154 јурисдикација и Европску унију, како би се постигла широка и ефикасна примена међународних стандарда о транспарентности и размени информација у пореске сврхе.  

Република Србија се придружила овом значајној међународној групи 12. марта 2018. године и тако постала 149. чланица Глобалног форума о транспарентности и размени информација у пореске сврхе.

Састанку присуствује преко 450 делегата из 129 јурисдикција и 14 међународних организација, што представља највеће окупљање на највишем нивоу које организује ОЕЦД, будући на присуство министара из 60 јурисдикција. Овим се одражава и значај овог догађаја, који прославља десету годишњицу Глобалног форума од своје реорганизације.

Пленарни састанак 2019. пружиће прилику да се анализира остварени напредак чланица Глобалног форума. Први дан пленарног заседања, који је отворен за медије и почасне госте, у свом фокусу садржи питања корисности, релевантности и глобалног утицаја пореске транспарентности. Учесници ће такође разговарати о преосталим изазовима и наредним корацима.

Током другог дана, на заседању резервисаном само за чланице Глобалног форума, разматраће се неколико докумената који ће обликовати рад Форума у наредним годинама, као и пакет докумената потребних за почетак стручних прегледа јурисдикација по питању аутоматске размене информација о финансијским рачунима у пракси.

Заједнички задатак и одговорност свих чланица Глобалног форума је да се формулише јасна порука о огромном послу који је урађен у протеклој деценији у вези са пореском транспарентношћу и разменом информација у циљу враћања поверења у међународни порески систем. На тај начин, завршна објава овогодишњег пленарног заседања биће усмерена на достигнућа у области пореске транспарентности и размене информација као и потврде изазова који су пред Глобалним форумом у будућности.