Порески календар

јул 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Биро за информисање    Новости    Јавно извлачење награда у четвртак у 20 часова на Другом програму РТС-а

Јавно извлачење награда у четвртак у 20 часова на Другом програму РТС-а

23. 09. 2013.

Наградна игра „Узмите фискални рачун, зауставите сиву економију и освојите аутомобил"

Ко су добитници награда првог кола наградне иге „Узмите фискални рачун, зауставите сиву економију и освојите аутомобил“, биће познато у четвртак 26. септембра 2013. године, када ће бити одржано јавно извлачење награда, које ће се директно преносити на Другом програму РТС-а са почетком у 20 часова.

Првобитно објављен датум извлачења награда, 20. септембар 2013. године, померен је на 26. септембар 2013. године, због измене термина емитовања јавног извлачења награда на јавном сервису.

Подсетимо, према правилима наградне игре, за учешће у наградној игри потребно је прикупити 30 фискалних рачуна са износом изнад 300 динара и послати их на адресу Пореске управе Републике Србије – Кружни пут број 38, 11309 Лештане, Београд, са назнаком – За наградну игру.

Главна награда је аутомобил – ШКОДА РАПИД АКТИВ 1,2 МП.

Спонзор робних награда је „Горење“ које ће доделити 2 усисивача, 3 стона усисивача, 2 кухињска резача, 3 пегле, 3 миксера, 4 сецкалице, 3 тостера.

Осим 20 малих кућних апарата биће додељено још исто толико корпи са воћем, које дарује ЈП Велетржница.

Извлачењу ће присуствовати министар финансија Лазар Крстић, директор Пореске управе Иван Симич, представник „Горења“ Сандра Рапо, генерални директор д.о.о. Велетржница Београд Драган Пушара. Гости емисије биће група Легенде, као и победница такмичења „Чувар народне баштине“, млада певачица изворне музике из Крагујевца Даница Крстић.

Позивамо Вас да наставите да прикупљате фискалне рачуне и да и на тај начин дате свој допринос у борби против сиве економије и успостављању финансијске дисциплине. Наградна игра се наставља. Следеће извлачење је у децембру 2013. године.

 

Биро за информисање