Порески календар

јан 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Биро за информисање    Новости    Састанак Извршног савета Интра-евопске организације пореских администрација (ИОТА)

Састанак Извршног савета Интра-евопске организације пореских администрација (ИОТА)

30. 09. 2013.

Састанак Извршног савета Интра-евопске организације пореских администрација (ИOTA) 89. по реду којим је председавао в.д. Директора Пореске управе Републике Србије г.Иван Симич, одржан је у Будимпешти у периоду од 24 – 25.септембра 2013.године

Као што је одлучено на Генералној скупштини ове организације одржане у Берну у јуну ове године, Пореска управа Републике Србије председаваће овом организацијом следећих годину дана. Осим Генералне скупштине која представља највише тело ове организације и која заседа само једном годишње, Извршни савет ИОТА састаје се током године више пута са циљем да координира рад ове организације тако што Генералној скупштини ИОТА припрема на усвајање предлоге стратегије, плана рада организације, финансијске извештаје и предлоге за пријем нових чланова, надгледајући на тај начин рад Секретаријата ИОТА чије се седиште налази у Будимпешти.

На састанку одржаном у Будимпешти, Извршни савет је уз кратак осврт на извештај о спровођењу стратегије ИОТА за период 2012-2017.године, највећу пажњу посветио пројекту ТИП (Таx Администратион Информатион Платформ) којим је планирано да се свим земљама чланицама ИОТА којих има 46, олакша комуникација тако што ће релевантни порески подаци о свакој земљи понаособ, по завршетку овог пројекта, моћи да се пронађу у бази података на сајту ИОТА.

Председавајући Извршног савета ИОТА господин Симич, предложио је свим члановима савета да размотре идеју о потписивању Споразума међу чланицама ИОТА за размену информација у циљу спречавања избегавања плаћања пореских обавеза. Разматрајући овај предлог, присутни су се сложили да је идеја одлична, али да законски оквири сваке од земаља чланица тренутно не допуштају такву могућност те да ће се о конкретном предлогу разговарати и убудуће како би се нашао начин и за овакву врсту комуникације међу земљама чланицама ИОТА.

На крају, уз осврт на Програм рада ИОТА за 2015.годину, договорено је да наредни састанак Извршног савета буде одржан у Холандији у јануару месецу 2014. године уз констатацију свих присутних да је текући састанак био веома успешан и конструктиван.