Порески календар

апр 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Биро за информисање    Новости    Симич: Обједињена наплата без одлагања

Симич: Обједињена наплата без одлагања

25. 11. 2013.

Извор: Танјуг

Директор Пореске управе Иван Симич изјавио је данас да ће обједињена уплата пореза и доприноса на један рачун почети од 1. јануара идуће године као што је планирано и да неће бити одлагања.

"Било је више него довољно времена да се сви припреме за ову промену", нагласио је Симич у интервјуу за Танјуг. Али, додао је, да ако неко буде имао потешкоћа, може плате за децембар да исплати до краја године на стари начин и онда ће имати довољно времена да се припреми до фебруара, када се буде исплаћивала јануарска плата.

Он је навео да су се неки произвођачи софтвера жалили да имају премало времена да направе софтвер за рачуноводствене агенције и нагласио да са тим не може да се сложи. "Ми смо у септембру ставили на сајт Пореске управе структуру тог програма, и било је више него довољно времена", навео је он и додао да је организовано неколико састанака са произвођачима софтвера, што у прошлости није био случај, да се одржавају редовни састанци и семинари са рачуновођама. "Радимо на едукацији, и нико нам не може ништа пребацити. То што су можда неки навикли да се све у задњем тренутку одлаже, томе неће сада бити места", рекао је Симич. Обједињена уплата ће омогућити, пре свега, бржи начин рада у Пореској управи јер, како каже, око 500 људи неће више физички уносити податке из пријава, јер оне неће бити у папиру већ у електронском облику.

Тих 500 људи, нагласио је, неће изгубити посао. Двеста њих ће радити као нека врста теренске контроле, пошто ће контролисати радње по Србији - ко издаје, ко не издаје рачуне, ко ради на црно.

Осталих 300 требало би да буде преквалификовано у канцеларијску контролу, да могу преко компјутера да прате ко предаје обрачуне правовремено, ко плаћа доприносе и друго, што данас није случај.

"Већ сам рекао да и при реорганизацији Пореске управе нико неће да изгуби посао, а старосна структура запослених је таква да пуно њих има више од 50 година, многи одлазе у пензију, и желимо све оне који су вредни да задржимо", рекао је Симич.

Пореска управа сада има 58 филијала и 95 експозитура, а циљ је да у првој фази, односно до Нове године, број филијала буде смањен на 25, а све остале биће експозитуре, напоменуо је он. "Ради се о томе да удружујемо одређене филијале у ону која је највећа. У Београду сада имамо филијале Стари град, Палилула, Врачар, Звездара, и Савски венац, које ћемо да удружимо у филијалу Београд-центар", навео је Симич.

Досадашње филијале ће остати на истим локацијама, као и сви запослени, а реорганизација се прави како би се успоставила директна комуникације између централе и филијала. "Желим да једном месечно дође свих 25 директора у централу на састанак у Београд, да видимо који су план испунили, колико раде, да ли имају неке потешкоће. Они ће после да одговарају на подручју своје филијале за рад својих експозитура", објаснио је Симич. Како је навео, укинуће се регионални центри, као и одељења од нове године, и постојаће само три нивоа организације - централа, филијале и експозитура. Поводом најављеног повећања пореских прихода од сузбијања "сиве економије" од милијарду евра, Симич је рекао да то јесте циљ, али да ће вероватно бити нешто мање од тога.

"Ако неко мора да издаје рачуне, онда више нема толико маневарског простора да може некога да плати готовим новцем. Он ће морати да повећа његову бруто плату, значи, добијамо више од доприноса, пореза на доходак грађана. Ми желимо да једноставно те људе некако ставимо у ритам издавања рачуна и поштовање прописа", истакао је он.

Такође, када буду уведене онлајн фискалне касе, имаћемо у централи Пореске управе посебно одељење које ће да прати издавање фискалних рачуна. Ако видимо да неко цео дан није издао рачун, ми ћемо у контроли само њега да гледамо, а не као што се данас дешава, да обилазимо све радње и оне које издају рачуне и оне које не издају", навео је Симич.