Пореска управа  >>  Физичка лица  >>  Преглед прописа  >>  Пренос власништва над половним возилом  >>  Порез на пренос власништва над половним моторним возилом

Порески календар

дец 2018

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2017. годину, ако је у 2017. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, врши се уз пореску ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину у складу са прописима о рачуноводству. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на oбрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на oбрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на oбрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на oбрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку квартала у коме су набављени деривати нафте и биотечности. Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на oбрасцу РФНБ, у периоду од 01.02. до 15.02. и у периоду од 02.07. до 16.07. у току године. Подношење прегледа обрачуна ПДВ, на обрасцу ПОПДВ уз пореску пријаву ПДВ за сваки порески период.

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

Пренос власништва над половним возилом

Порез на пренос власништва над половним моторним возилом

...

У оквиру надлежности Пореске управе Републике Србије јесте и порез на пренос апсолутних права над половним моторним возилом. Узимајући у обзир чињеницу да се ова врста пореза плаћа према месту пребивалишта продавца даћемо Вам неколико корисних савета како бисте посао завршили у најкраћем могућем року.

Пре доласка у надлежну Пореску управу потребно је да имате следеће:

1. Два примерка купопродајног уговора овереног у суду

Код куповине половног, већ регистрованог возила, пренос се врши искључиво са лицем наведеним као власником у саобраћајној дозволи, односно овлашћеним лицем и то склапањем купопродајног или посредничког уговора овереног у суду. Образац купопродајног уговора за моторна возила је јединствен и можете га преузети

 

(скинут уговор штампати обострано - на једном листу). 

По потписивању купопродајног уговора, рок за плаћање пореза на пренос апсолутних права је 15 дана у пореској управи на општини продавца.

2. Пореска пријава ППИ4 попуњена - НА ИМЕ ПРОДАВЦА

3. Фотокопија саобраћајне дозволе власника моторног возила које је предмет преноса (ако је у питању стара саобраћајна дозвола) или очитана нова саобраћајна дозвола

4. Фотокопија личне карте власника моторног возила које је предмет преноса (ако је у питању стара саобраћајна дозвола) или очитана нова лична карта

На уговор о купопродаји или рачун без изказаног ПДВ-а неопходно је платити порез код надлежне пореске управе у висини од 2.5% од процењене вредности вашег возила по постојећем каталогу АМСС и никако се другачије не може обрачунавати.

Пореска управа Републике Србије израчунва каталошку цену половних возила по важећем каталогу АМСС ЦМВ. Каталог користе и све агенције које се баве прометом возила и сва осигуравајућа друштва.

Користећи се линковима АМСС дајемо Вам могућност да, на нашем сајту, извршите процене:

ПУТНИЧКO ВОЗИЛО

МОТОРЦИКЛ

КАМИОН

ЧАМАЦ

Напомена: Каталошке вредности возила дате су у оквиру од минималних до максималних, како би нашим корисницима дали информацију у којим границама се креће каталошка вредност возила. За репере су узети каталошки најјефтинији и најскупљи модели. Очито је да ће цена варирати између те две у зависности од опреме коју поседује моторно  возило које је предмет преноса.