Poreski kalendar

sep 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Biro za informisanje    Saopštenja    Poreska policija    Nastavak akcije na suzbijanju finansijskog kriminala

Nastavak akcije na suzbijanju finansijskog kriminala

02. 06. 2014.

U nastavku zajedničke akcije na suzbijanju finansijskog kriminala, Sektor Poreske policije, u saradnji sa Upravom kriminalističke policije u sedištu Ministarstva i Policijske uprave u Novom Sadu, podneo je Tužilaštvu za organizovani kriminal zajedničku krivičnu prijavu protiv 25 lica.

Ovlašćena službena lica MUP-a na području gradova Novog Sada, Kule i Temerina, dana 28.05.2014. godine, lišili su slobode lica: 

- V. I., (1975.) iz Novog Sada, direktor privrednog društva „PVM“ DOO Novi Sad,  

- D. J., (1985.) iz Novog Sada, ovlašćeno lice za raspolaganje sredstvima sa računa privrednog društva „NIGHT ELECTRIC“ DOO Novi Sad,

- N. C., (1975.) iz Kule, direktor privrednih društava „KOS TRADE“ DOO Novi Sad i „NIGHT ELECTRIC“ DOO Novi Sad,

- B. G., (1978.) iz Kule, bez zaposlenja,

- M. D., (1985.) iz Kule, bez zaposlenja,

- P. B., (1988.) iz Kule, bez zaposlenja,

- D. G., (1987.) iz Kule, bez zaposlenja,

- M. G., (1983.) iz Kule, direktor i osnivač privrednog društva „DAYOUBE“ DOO Novi Sad,

- B. Dž., (1984.) iz Kule, bez zaposlenja,

- S. K., (1988.) iz Kule, zaposlen u privrednom društvu „STEFKE LINE“ DOO Kula,

- I. M., (1986.) iz Kule, zaposlen u privrednom društvu „LISTENED“ DOO Novi sad i „ARGELES“ DOO Novi Sad,

- R. P., (1971.) iz Temerina, zaposlen u privrednom društvu „ANDES-LINE“ DOO Kula,

- B. P., (1981.) iz Lovćenca, opština Mali Iđoš,

- S. Ž., (1986.) iz Kule, bez zaposlenja,

- M. S., (1972.) iz Kule, bez zaposlenja i

- S. V., (1970.) iz Novog Sada, knjigovođa u privrednom društvu „SOLVENS“ DOO Novi Sad,

- B. Đ., (1938.) iz Sremskih Karlovaca, penzioner,

- A. Đ., (1986.) iz Sremskih Karlovaca, bez zaposlenja,

dok se intenzivno traga za licima:

- J. B., (1986.) iz Loznice, bez zaposlenja,

- B. Š., (1985.) iz Temerina, direktor privrednog društva „ROSELLON“ DOO, Novi Sad,

- S. P., (1986.) iz Sombora, bez zaposlenja,

- M. A., (1980.) iz Beograda, direktor i osnivač privrednog društva „CUMS-METAL“ DOO Novi Sad,

- D. P., (1971.) iz Novog Sada, bez zaposlenja,

- M. K., (1978.) iz Sremskih Karlovaca, bez zaposlenja i

- M. P., (1967.) iz Novog Sada, bez zaposlenja.

zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela Udruživanje radi vršenja krivičnih dela, Zloupotreba položaja odgovornog lica i Poreska utaja.

Osumnjičeni su u vremenskom periodu od sredine 2009. godine do kraja 2012. godine, kao pripadnici dve organizovane kriminalne grupe, čiji su organizatori osumnjičeni V. I. i osumnjičeni B. G., vršeći navedena krivična dela, kroz simulovane pravne poslove, sačinjavanjem neistinitih isprava (otkupnih listova i dr. dokumentacije) o navodnom otkupu i prometu dobara – sekundarnih sirovina i drugih proizvoda, kao prometa usluga, preko tekućih računa gore navedenih privrednih subjekata koje su kontrolisali, izvršili nelegalan promet novca u iznosu od 1.275.226.032,00 dinara, iako prometa dobara i usluga nije bilo, čime su omogućili krajnjim korisnicima – drugim privrednim društvima koja se stvarno bave otkupom sekundarnih sirovina, a koja su te sirovine otkupljivala od raznih fizičkih lica, da izbegnu plaćanje poreza na dodatu vrednost i poreza na dohodak građana u ukupnom iznosu od 324.024.986,00 dinara (oko 3.000.000 evra) za koji iznos je oštećen budžet Republike Srbije. Za učinjene usluge uzimali su proviziju u iznosu od 10% - 12%, čime su za pripadnike organizovane kriminalne grupe pribavili protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 189.637.116,00 dinara (oko 1.700.000,00 evra).

Pripadnici Poreske policije i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije nastavljaju rad na rasvetljavanju svih nezakonitosti u poslovanju navedenih privrednih subjekata i lica.