Poreski kalendar

jun 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Biro za informisanje    Novosti    Sokolović: Netačno da je prihod budžeta zbog notara manji

Sokolović: Netačno da je prihod budžeta zbog notara manji

24. 11. 2014.

Izvor: Tanjug

BEOGRAD, 23. novembar 2014. godine - Savetnik direktora Poreske uprave Srbije Ranko Sokolović izjavio je da nije tačan zaključak da je državni budžet na gubitku, jer su pojedine poslove od sudova preuzeli javni beležnici.

Srpsko advokatsko društvo (SAD) je saopštilo da je državni budžet na gubitku više od 39 miliona dinara mesečno zbog prestanka naplate sudskih taksi za overe, pošto to od početka septembra obavljaju javni beležnici, njih ukupno 93 u celoj Srbiji.

Međutim, Sokolović je Tanjugu rekao da se taj zaključak iznosi neargumentovano i proizvoljno, a nije ni tačan.

Prema podacima Poreske uprave, ukupno naplaćeni javni prihodi od advokata u 2013. godini iznosili su oko 3,63 milijarde dinara.

Na primer, u septembru 2013. javni prihod od advokata je iznosio 248,14 miliona dinara, a u istom mesecu ove godine 314,36 miliona. U oktobru 2013. su javni prihodi ove struke iznosili 414,2 miliona, a u istom mesecu ove godine 485,03 miliona. I u novembru je zabeleženo povećanje po istom osnovu sa 221,88 na 290,81 miliona dinara.
"To ukazuje da su povećani ukupni javni prihodi advokata u ova tri meseca, od kad rade i javni beležnici", rekao je Sokolović.

On je podsetio da su notari startovali sa radom u septembru 2014. i u tom mesecu je na ime PDV-a od njih uplaćeno 463.579 dinara, u oktobru oko 16,43 miliona, a u novembru 28,94 miliona dinara.

"Ukupno, je iznos PDV-a koji su javni beležnici platili u ova tri meseca oko 45,84 miliona dinara, dok ostali računi javnih prihoda, gde na primer spadaju i porezi i doprinosi za zaposlene, iznose oko 15,22 miliona. Ukupno, od javnih beležnika je u ova tri meseca prihod u budžetu iznosio 61,06 miliona dinara", rekao je Sokolović.

Sokolović je kao primer naveo i to da prosečna mesečna obaveza advokata koji su u sistemu paušalnog oporezivanja, a takvih je, prema njegovim rečima oko 75- 80 odsto u Srbiji, iznosi oko 27.000 dinara. Istovremeno, kaže sagovornik Tanjuga, obaveze javnog beležnika sa iste teritorije, odnosno onog koji posluje na istoj opštini, iznose u proseku 350.000 dinara (PDV plus ostali javni prihodi).
"Ono što je predmet današnjih polemika je nije prevashodno u našem delokrugu rada. Sudske takse se naplaćuju shodno Zakonu o sudskim taksama a to nije posao Poreske uprave, da administrira utvrđuje ili kontroliše naplatu tih taksi. Ipak, važno je znati da iznos od 40 odsto tih taksi odlazi u budžet, dok 60 odsto pripada sudovima", rekao je Sokolović ističući da je i to jedan od razloga zašto ne može da se prihvati kao tačna tvrdnja da se naplatom PDV prema javnim beležnicima umanjuje prihod budžeta Srbije.

Prema podacima Poreske uprave, u prvih osam meseci ove godine, a na ime republičkih sudskih taksi, ukupno je uplaćeno 6,1 milijarda dinara, što je za 9,9 odsto manje nego u istom periodu 2013. kada je uplaćeno 6,7 milijardi dinara.

U oktobru ove godine, po istom osnovu, uplaćeno je 617 miliona dinara, čak 46 odsto manje nego u oktobru 2013. kada je uplaćeno 902 miliona dinara.

U septembru je na ime republičkih sudskih taksi uplaćeno je 614 miliona dinara, a u istom mesecu prošle godine 749 miliona dinara, ili 22 odsto više.

Sokolović je ukazao da bi trebalo imati u vidu da advokati u Srbiji štrajkuju od 17. septembra 2014. što je gotovo 70 dana.
"Zato je krajnji zaključak da ne bi trebalo da se iznose tvrdnje proizvoljno da se na taj način smanjuje direktno prihod budžeta budući da se za isti iznos plaćenog PDV-a samo povećava ukupan prihod države", rekao je Sokolović.

Javni beležnici su, navodi on, u obavezi da evidentiraju promet preko fiskalnih kasa, a to je uređeno, kako je precizirao, posebnom uredbom koja je u primeni od 1. oktobra 2014.
"Porez na dodatu vrednost (PDV) koji se od njih naplati u celosti pripada budžetu Srbije. S druge strane, prihod po od advokata paušalaca se raspoređuje delom i loklanim samoupravama u zavisnosti od toga gde je sedište advokatske kancelarije", rekao je Sokolović.