Poreski kalendar

jun 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Biro za informisanje    Novosti    Kontrola tokova novca u "Farmakomu"

Kontrola tokova novca u "Farmakomu"

25. 11. 2014.

Izvor: RTS

Vršilac dužnosti direktora Poreske uprave Marko Marinković kaže za RTS da kontrola kompanije "Farmakom MB" vlasnika Miroslava Bogićevića i svih povezanih firmi i dalje traje. Taj posao će biti gotov za nekoliko nedelja, dodaje Marinković.

Marko Marinković je, gostujući u emisiji Oko, rekao da je kontrola koncerna izuzetno zahtevna zbog ukrštanja podataka, kontrole tokova novca i trajaće sigurno još nekoliko nedelja.

 

Snimak emisije možete pogledati http://tinyurl.com/podrm5z

"Kontrolišemo i povezane kompanije, u smislu poslovnog odnosa i udela u kapitalu", ističe Marinković.

Prema njegovim rečima, kontrola se obavlja u istom vremenskom intervalu, u isti čas, u svim firmama, a tim poslom se bavi više desetina pripadnika poreske policije.

"Planirali smo organizovane kontrole koje se bore protiv finansijskog kriminala, i ustanovili smo malverzacije i zloupotrebe o čemu smo izveštavali nadležne državne organe", ističe v. d. direktora Poreske uprave.

Marinković navodi da detalje o slučaju Bogićević ne može da iznosi, budući da je vlasnik "Farmakoma" uhapšen i u statusu koje definiše zakonodavstvo.

Govoreći o kontrolama velikih poreskih dužnika, prvi poreznik Srbije navodi da one ranije nisu bile moguće zbog političkog uticaja i zaštite pojedinih biznismena.

"Svi smo svesni činjenice da je bilo određenih političkih uticaja i zaštite pojedinih firmi. Međutim, od kada sam došao na mesto zamenika direktora Poreske uprave, nema zaštićenih. Svi su poreski dužnici jednaki pred zakonom", ističe Marinković.

V. d. direktora Poreske uprave navodi da poreznicima nije cilj "rušenje i lividacija" poreskih dužnika, niti prinudna naplata, već uzimanje novca onima koji ga na računima imaju, ali su neažurni i nezainteresovani da ispune dugove prema državi.

Komentarišući velike dužnike koji su voljni da plate porez, Marinković podseća na primer firmi Predraga Rankovića Peconija "Monus" i "Invej".

Kako je naveo, samo u septembru, u roku od 15 dana naplaćeno oko sedam miliona evra na ime duga za porez. Dodaje da je od Peconija, od kada je na mestu prvog poreznika, naplaćeno blizu devet miliona evra.

Marinković naglašava da Poreska uprava radi, zajedno sa drugim državnim organima, i na kontroli firmi koje nisu dugo godina kontrolisane.

Takva je, prema njegovim rečima, i Apatinska pivara u koju poreznici nisu kročili sedam godina.

Upitan da li kao bivši pripadnik Bezbednosno-informativne agencije (BIA) koristi u radu njihovu metodologiju, odgovara da takva metodologija ne može da se primenjuje u Poreskoj upravi, jer nije tako regulisano zakonom.

Međutim, kako kaže, može da se primeni iskustvo, lična poznanstva i pozitivna energija u svim državnim organima da se malverzacijama stane na put.

Na pitanje da li je logično da kazna za neplaćanje poreza na imovinu za građane iznosi 50.000 dinara, ako godišnji porez iznosi, primera radi, oko 8.000 dinara, Marinković odgovara da je to nasleđeno.

"To smo nasledili. Ne zaboravite da sam ja na ovoj poziciji manje od četiri meseca. Ali svestan sam činjenice da veliki broj građana koji se bori za egzistenciju nije u mogućnosti da plati", kaže Marinković.

S druge strane, dodaje, svi moraju da imaju svest o tome da obaveze prema državi moraju da se izmiruju.