Poreski kalendar

jun 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Biro za informisanje    Novosti    Zaplenjeno 9,44 tona rezanog duvana, 198 krivičnih prijava

Zaplenjeno 9,44 tona rezanog duvana, 198 krivičnih prijava

25. 11. 2014.

Izvor: TANJUG

Poreska uprava je, u saradnji sa drugim državnim organima, od početka godine do 21. novembra zaplenila 9,44 tona rezanog duvana, zbog čega je podneto 198 krivičnih prijava, protiv 110 osoba i 11 preduzetnika, izjavio je Tanjugu vršilac dužnosti direktora Poreske uprave Marko Marinković.

 

Šverc cigaretama bez akcizne markice i trgovina rezanim duvanom, prema nekim procenama godišnje zakinu državnu kasu za oko 200 miliona evra.

Zato je, kaže Marinković, od leta ove godine, od kad je došao na mesto prvog poreznika, ta institucija u zajedničkim akcijama sa pripadnicima MUP-a i BIA-e, Uprave carina, Uprave za duvan, krenula u oštru borbu protiv sive ekonomije, sa posebnim akcentom na duvanske proizvode.

Od tada se, dodao je, promenio i pristup, pa se, umesto trgovaca na pijacama, koji robu dobijaju od posrednika, težište akcija prebacilo na nosioce posla - ilegalne proizvođače i velike trgovce.

“Kad smo promenili strategiju, dogodilo se da se količina oduzetog duvana povećala, a broj krivičnih prijava opao”, rekao je Marinković.

Tako je primera radi, u februaru ove godine zaplenjeno 183,93 kilograma rezanog duva,a u martu 59,9 kilograma, a od kad su intenzivirane kontrole daleko više – u oktobru 2,16 tona, a u novembru čak 602 tone rezanog duvana.

Zaplenjene su i veće količine cigareta, kako je naveo, mahom marke Merlin, FM Pink, FM Red, Marbl a, prema njegovim rečima, ima i cigareta sa akciznim markicama okolnih država. Takve su na primer, cigarete Monte sa markicom Crne Gore.

“Tokom prethodnog perioda, došlo je i do veće zaplene poznatih brendova, ali sa akciznim markicama privremenih institucija sa Kosova”, navodi prvi poreznik Srbije.

U periodu od 1. avgusta do 21. novembra ove godine, navodi on, poreska policija je od 110 osoba i 11 preduzetnika oduzela oko 8,7 tona rezanog duvana, oko 92.000 kutija cigareta bez akcizne markice, tri mašine za rezanje i dve elektronske vage za merenje duvana.

“Od tada je podneto 112 krivičnih prijava i oduzeto šest motornih vozila, koja su služila za krijumčarenje, nelegalnu proizvodnju i distribuciju duvanskih proizvoda”, rekao je Marinković .

Kada je reč o proizvodnji ilegalnog duvana, najvećih problema ima u beogradskm regionalnom odeljenju Poreske uprave, kako je precizirao, od Drine do ?erdapa, gde je od početka godine oduzeto 6,8 tona ilegalnog duvana.

Poreska policija je plenila i falsifikovane cigarete, a najveća zaplena je u regionalnom odeljenju Kragujevac – 51.490 paklica.

U poreskoj policiji, kako je rekao sagovornik Tanjuga, trenutno na operativnim i kontrolnim poslovima ovog tipa radi oko 200 ljudi i to sedam dana u nedelji.

“Nakon mog dolaska na mesto zamenika direktora ponovo je uveden sistem pasivnog dežurstva.

To podrazumeva da su svi pripadnici poreske policije u svakom momentu dostupni i dužni da se odazovu na poziv ukoliko je potrebno da se krene u akciju”, zaključio je Marinković.