Poreski kalendar

jun 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Biro za informisanje    Novosti    Rekordna zaplena 1.338 tona duvana

Rekordna zaplena 1.338 tona duvana

08. 01. 2015.

BEOGRAD,  (Tanjug) - U akciji policije, Bezbedonosno informativne agencije i Poreske uprave zaplenjeno je rekordnih 1.338 tona duvana i uhapšeno 12 osoba koje su ostvarile protivpravnu imovinsku korist veću od 490 miliona dinara.

Akcija, u kojoj je ostvarena do sada najveća zaplena duvana u istoriji je sprovedena u korodinaciji sa višim javnim tužilaštvom u Šapcu, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Osumnjičeni se terete i da su oštelili budžet Republike Srbije za oko 139 miliona dinara, navodi se u saopštenju.

Uhapšeni su: M.Ž. odgovorno lice AD "Duvan" iz Ljubovije, ?.R. odgovorno lice PD "Kopeks" Novi Sad, M.V. vlasnik agencije za konsalting i menadžment iz Ljubovije i član komisije za otkup duvana AD "Duvan" i D.P. registrovani proizvođač duvana sa područja opštine Pećinci.

MUP je naveo i da su uhapašeni i M.P. proizvođač duvana sa područja opštine Pećinci, M.Ć. registrovani proizvođač duvana iz Kaća, I.R. komercijalista PD "Kopeks" Novi Sad i V.D. tehnolog u proizvodnji AD "Duvan" iz Ljubovije. Među uhapšenima su i I.S. magacioner u AD "Duvan" iz Ljubovije, N.J. radnik u proizvodnji AD "Duvan" Ljubovija, G.D. službenik PD "Kopeks" Novi Sad i P.S. tehnolog PD "Kopeks" Novi Sad. Oni se terete da su počinili krivična dela: zloupotreba položaja odgovornog lica, falsifikovanje službene isprave i poreske utaje, navedeno je u saopštenju.

Sumnja se da su krivična dela izvršili tako što je u fabrici "Duvan" u Ljuboviji u toku 2014. dopremljen sušeni duvan radi dalje prerade.

Dopremljeno je "1.338.082,00 kilograma duvana u vrednosti 295.153.705,14 dinara, bez porekla i zavođenja kroz poslovnu dokumentaciju AD "Dunav, koji je bio namenjen za prodaju van legalnog tržišta".

"Time je budžet Republike Srbije oštećen za ukupno 138.531.094,28 dinara", navodi se u saopštenju.

Osumnjičeni su, "da bi prikrili izvršena krivična dela, falsifikovali službenu dokumentaciju preduzeća "Kopeks" Novi Sad i AD "Duvan".

Prilikom provera u AD "Duvan" Ljubovija, "u magacinskim prostorijama pronađena je i privremeno oduzeta ova količina sušenog duvana namenjena nelegalnom tržištu".