Poreski kalendar

jun 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Biro za informisanje    Novosti    Zatvoren prestonički klub

Zatvoren prestonički klub

17. 01. 2015.

Beograd - Laki narkotici - "trava" i "spid", alkoholna pića bez akcizne markice, kao i paketi pića s markicom kojima se ne zna vlasnik ni poreklo pronađeni su u sinoćnoj kontroli jednog od popularnijih prestoničkih klubova, a koju je spovela poreska policija predvođena direktorom Poreske uprave Markom Marinkovićem.

Kontrola ovog ugostiteljskog objekta počela je jer je osoblje "uhvaćeno" da ne izdaje fiskalne račune, ali se akcija završila i privođenjem nekoliko zaposlenih zbog posedovanja lakih droga.

Iako je u klub sinoć ušlo oko 15 pripadnika poreske policije i interventna jedinica beogradske policije, gosti se nisu uzrujavali, niti su prekidali zabavu.

Poreska ekipa je temeljno, nekoliko sati pregledala dokumentaciju i fiskalne kase. Tokom kontrole ovog kluba, nađene su veće količine pića za koje se ne zna poreklo, a kako se u prvi mah učinilo, niko od suvlasnika ne priznaje ni vlasništvo, nađene su i lake droge, nepravilnosti u izdavanju fiskalnih računa.

"Večeras smo uradili temeljnu kontrolu evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa u saradnji sa beogradskom policijom. Zatekli smo i osobe koje su u svom posedu imale narkotike, a koje su policajci priveli u službene prostorije MUP-a", rekao je Marinković reporteru Tanjuga.

On je naveo da je ekipa poreske i beogradske policije u istom klubu pronašla i alkoholno piće bez akciznih markica, kao i veće količine alkoholnih pića sa markicom i sokova. Međutim, dogodilo se i to da nijedan od suvlasnika prostorija u odvojenim izjavama ne priznaje da je to piće njegovo.

"Budući da je objekat u kojem je to nađeno u sklopu lokala, uzimaju se izjave od osoba koje su tu zaposlene kako bi se ustanovilo njihovo poreklo i osnov robe iz skladišta. Međutim, u izjavama, suvlasnici negiraju povezanost s tim pićem koje je zatečeno bez ikakve računovodstvene dokumentacije", rekao je direktor Poreske uprave.

Prema njegovim rečima, kontrola ovog noćnog kluba je još jedan od primera da saradnja državnih organa daje rezultate u cilju smanjivanja sive ekonomije.

On je najavio i da će u narednom periodu biti uvedena i aktivna dežurstva u poreskoj policiji kako bi se kontrole ugostiteljskih lokala sprovodile svako veče.

"Pripadnici poreske policije imaju status ovlašćenih službenih lica i poseduju deo policijskih ovlašćenja. S tim u vezi planiramo da im uvedemo aktivna dežurstva, kako bi svaki dan u toku radnog vremena, ali i vikendom, kontrolisati objekte", najavio je Marinković.

On je takođe rekao da je u planu da se, zbog opasnosti u kojoj bi pripadnici poreske policije mogli da se nađu tokom obavljanja kontrola, oni naoružaju.

"Plan je da se, u saradnji sa drugim državnim organima, a pre svega MUP-om Srbije, jedan manji deo pripadnika poreske policije naoruža. Naravno, uz prethodno sprovedene psihološke testove, obuku za rukovanje vatrenim oružjem... Potrebno je da ih naoružamo, u smislu odbijanja pretnji i napada koji bi mogli uslediti tokom obavljanja njihovih dužnosti i obaveza", rekao je direktor Poreske uprave.

Marinković je podsetio da u Upravi carina postoji jedna organizaciona jedinica koja se bavi sličnim

aktivnostima kao i poreska policija, a koja je opremljena terenskim vozilima, taktičkim uniformama i službenim naoružanjem.

"Budući da smo prethodne godine intenzivirali borbu protiv sive ekonomije, organizovanog krriminala i korupcije, navedena oprema i naoružanje su nam neophodni kako bismo se suočili sa rizicima koji se svakodnevno pojavljuju", ukazao je direktor Poreske uprave