Poreski kalendar

jul 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Biro za informisanje    Novosti    Službena poseta delegacije Poreske uprave Republike Srbije Generalštabu Finansijske policije Republike Italije

Službena poseta delegacije Poreske uprave Republike Srbije Generalštabu Finansijske policije Republike Italije

04. 03. 2015.

Delagacija Poreske uprave Republike Srbije prošle nedelje bila je u službenoj poseti Generalštabu Finansijske policije Republike Italije. Tokom posete, predstavnicima Poreske uprave Republike Srbije prikazana je efikasna organizaciona i operativna struktura kojom raspolaže Finansijska policija Republike Italije u suzbijanju privredno finansijskih krivičnih dela. Službenu posetu delegacije Poreske uprave Republike Srbije podržala je i Ambasade Italije u Srbiji, uz rad i zalaganje atašea Finansijske policije Republike Italije.

Delegaciju Poreske uprave Republike Srbije koju je predvodio g. Marko Marinković, zamenik direktora Poreske uprave Republike Srbije, primio je uz najviše počasti komandant general Saverio Kapolupo (Saverio Capolupo), načelnik Generalštaba Finansijske policije Republike Italije. Delegacija se takođe sastala sa gen. Fabriciom Kuneom (Fabrizio Cuneo), gen. Đankarlom Karmelo Pecutom (Giancarlo Carmelo Pezzuto), i brig. gen. Fabriciom Toskanom (Fabrizio Toscano) koji su svojim izlaganjem predstavili sredstva kojima Finansijska policija Republike Italije raspolaže u suzbijanju poreskih krivičnih dela.

Saradnja sa Finansijskom policijom Republike Italije i njeno bliže upoznavanje biće od velike pomoći prilikom započete reforme Sektora poreske policije. Buduća reforma treba da doprinese stvaranju efikasnije Poreske uprave koja će biti na nivou evropskih standarda, u skladu sa opredeljenjem Vlade Republike Srbije ka evropskim integracijama.

Dogovoren je nastavak i unapređenje već postojeće odlične saradnje, kako u borbi protiv privredno-finansijskog kriminala, tako i u oblasti razmene iskustva u cilju postizanja zajedničkih rezultata koji je u interesu obe države.

U tom smislu, u narednom periodu dogovorena je poseta gen. Paskualea Debide (Pasquale Debidda), zamenika načelnika Generalštaba Finansijske policije Republike Italije, koji će se tom prilikom sastati sa predstavnicima Ministarstva finansija i drugih državnih institucija.

Informaciju o poseti delegacije Poreske uprave Republike Srbije Generalštabu Finansijske policije Republike Italije objavljenu na internet prezentaciji Finansijske policije Republike Italije možete pogledati ovde