Poreski kalendar

jul 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Biro za informisanje    Novosti    Poreska uprava Republike Srbije i BAT zajedno u borbi protiv nelegalnog tržišta duvanskih proizvoda

Poreska uprava Republike Srbije i BAT zajedno u borbi protiv nelegalnog tržišta duvanskih proizvoda

27. 04. 2015.

Poreska uprava Republike Srbije i Kompanija Britiš Amerikan Tobako (British American Tobacco) (BAT) potpisale su Memorandum o razumevanju kojim su se obe strane obavezale na saradnju sa ciljem identifikacije, prevencije i onemogućavanja šverca cigareta i ostalih duvanskih proizvoda tog proizvođača.

Tanos Trimis (Thanos Trimis), generalni direktor kompanije BAT za Srbiju, Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu izrazio je veliko zadovoljstvo povodom potpisivanja memoranduma i tim povodom izjavio: „Kompanija Britiš Amerikan Tobako podržava napore Vlade Srbije u cilju suzbijanja sive ekonomije na tržištu duvana i duvanskih proizvoda. Memorandum o razumevanju pomoći će Poreskoj upravi i Ministarstvu finansija Republike Srbije da, koristeći tehničke i tehnološke kapacitete BAT-a, lakše uđu u trag ilegalnim duvanskim proizvodima i njihovim proizvođačima. Obostrana razmena informacija doprineće suzbijanju crnog tržišta zbog kojeg budžet Srbije gubi stotine miliona evra godišnje“.

BAT već godinama uspešno sarađuje sa Upravom carine Srbije i Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije, a buduća saradnja sa Poreskom upravom doprineće kvalitetnijem rešavanju gorućeg problema duvanske industrije.

U periodu od 1. avgusta 2014. godine do 31. marta 2015. godine, Sektor poreske policije iz domena „sive ekonomije“ podneo je nadležnim tužilaštvima 550 krivičnih prijava protiv 713 lica, sa ukupnim iznosom izbegnutog poreza od 2.113.493.848,28 dinara, pri čemu je ostvarena protivpravna imovinska korist u iznosu od 704.037.905,84 dinara.

Od ukupno podnetih 550 krivičnih prijava iz domena „sive ekonomije“ u akciji suzbijanja nelegalnog prometa rezanim duvanom, koordinacijom Poreske policije sa drugim državnim organima, podneto je 304 kriviče prijave, što predstavlja 28% od ukupnog broja podnetih krivičnih prijava, protiv 336 lica. Tokom akcija privremeno je oduzeto:

  • 16,1 tona rezanog duvana
  • 66,2 tona duvana u listu
  • 233.509 paklica cigareta
  • 21 motorno vozilo.

U toku je postupak oduzimanja osušenog duvana pripremljenog za proizvodnju u količini od 1.338,1 tona, po osnovu čega je podneta krivična prijava u januaru 2015. godine, pri čemu je 12 lica privremeno lišeno slobode.

Kompanija Britiš Amerikan Tobako prisutna je u Srbiji od 1996. godine, a privatizacijom Duvanske industrije Vranje 2003. godine postala je jedan od pionira stranih direktnih investicija i najveći britanski investitor u Srbiji. BAT je direktno investirao više od 200 miliona evra u Srbiji, dok je u budžet Republike Srbije uplatio preko milijardu evra za poslednjih jedanaest godina.