Poreska uprava  >>  Biro za informisanje  >>  Novosti  >>  Borba protiv sive ekonomije

Poreski kalendar

sep 2019

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

*Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. *Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da prilikom isplate naknade tim licima najkasnije u roku od tri dana od dana isplate obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. *Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. *Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. *Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. *Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. *Podnošenje obrasca PID PDV za 2019. godinu, ako je u 2019. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 01.02. do 18.02. i u periodu od 02.07. do 16.07. u toku godine. *Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec.

Novosti

štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

19. 08. 2019.

Borba protiv sive ekonomije

Siva ekonomija je zastupljena u svim granama privrede najviše u ugostiteljstvu, trgovini, poljoprivredi, građevini i maloprodaji. Smanjivanje sive ekonomije strateški je prioritet Srbije, a jednu od ključnih uloga u toj borbi ima Poreska uprava.

Video-prilog - pogledajte ovde

Brojne su aktivnosti koje sprovodi Poreska uprava kako bi se smanjio obim sive ekonomije, a neke od njih obuhvataju kontrolu javnih prihoda kod visokorizičnih subjekata, kao i kontrolu evidentiranja prometa preko fiskalne kase. U ovoj zajedničkoj borbi Poreska uprava je intenzivirala saradnju sa drugim inspekcijskim službama pre svega inspekcijom rada, tržišnom inspekcijom, poljoprivrednom inspekcijom, turističkom, kao i sa drugim državnim organima u prvom redu sa carinom i MUP-om. Najčešći primeri sive ekonomije sa kojima se Poreska uprava u svom radu susreće odnose se na neizdavanje fiskalnih računa, neprijavljivanje radnika, obavljanje delatnosti bez registrovanja firme kao i isplate zarade na ruke.

Što se fiskalnih računa tiče, svi oni koji su po zakonu dužni da imaju fiskalne kase ulaze u sivu zonu svaki put kada kupcu ne izdaju račun. Kontrole se sprovode i u cilju provere ravnopravnog statusa angažovanih radnika, jer „jedan broj nesavesnih poslodavaca da bi izbegao plaćanje poreza i doprinosa ne prijavljuje svoje radnike. To u praksi znači da na 1.000 dinara isplaćenje zarade nesavesni poslodavac uzima 640 dinara za sebe. Iako radnicima ne ide radni staž mali je broj onih koji se odlučuje da prijavi nesavesne poslodavce iz straha od gubitka posla“, kaže načelnica u Sektoru za kontrolu Poreske uprave Snežana Lojaničić.

U sivoj zoni su i oni koji obavljaju bilo kakvu vrstu delatnosti koja podrazumeva proizvodnju, trgovinu i pružanje usluga, a nemaju registrovanu firmu. Takvi privredni subjekti posluju nelegalno - van zakona, van kontrole, ne plaćaju nikakve poreze, čime štete kako državi, građanima tako i svim onim privrednim subjektima odnosno kompanijama koje posluju legalno i plaćaju porez.

Poreska uprava sa borbom ne staje, kontrole se nastavljaju, a sve to sa jednim istim ciljem da se stane na put sivoj ekonomiji.

Komentari 0

ostavi komentar
Vidi još

Ostavi komentar