Poreski kalendar

sep 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Biro za informisanje    Novosti    Intervju Ivana Simiča, vd direktora PURS-a agenciji Tanjug

Intervju Ivana Simiča, vd direktora PURS-a agenciji Tanjug

29. 07. 2013.

Izvor: Tanjug

Simič: Prvi rezultati bolje naplate poreza u julu

 

BEOGRAD - Direktor Poreske uprave Ivan Simič izjavio je danas da su se prvi rezultati bolje naplate poreza pokazali u julu ističući da će, bez izuzetka, biti blokirana sva preduzeća koja imaju poreska dugovanja.

Simič je u intervjuu Tanjugu izrazio očekivanje da će takav tempo naplate biti zadržan do kraja godine i dodao da je iznenađen što neka državna preduzeća i ustanove godinama nisu plaćali porez, i to niko nije nadzirao, a sada u medijima postoje primedbe zbog blokada.

On je naveo i da svakodnevno razgovara sa poreskim obveznicima koji imaju teškoće u plaćanju poreza, ali da će se, pošto je fizički nemoguće da primi sve zainteresovane, u to uključivati i direktori filijala Poreske uprave u narednim mesecima.

Govoreći o prvih šest meseci na čelu te institucije, Simič je istakao da na njega nije bilo nikakvih pritisaka i da je uspeo da ostvari planirano, ali da je nezadovoljan brojem prijava PDV-a koje stižu elektronskim putem jer je napredak na tom polju spor.

Povodom unakrsne provere imovine i prihoda građana, on je najavio da će se najpre kontrolisati građani za koje se procenjuje da imaju imovinu vredniju od 35 miliona dinara, ali je nisu prijavili.
"Mi smo već sad u nekim gradovima u Srbiji dobili informacije i podatke da neki koji imaju kuće za koje ocenjujemo da su vredne više od 35 miliona dinara nisu prijavili imovinu. Najpre ćemo se baviti njima, tako što ćemo ih pozivati da tu imovinu prijave, i biće kažnjeni jer to nisu učinili", naveo je Simič.

On je rekao i da se podnete prijave imovine građana i dalje unose u bazu podataka jer je pred istek roka stiglo najviše prijava i očekuje se da do kraja avgusta taj posao bude završen.
"Onda ćemo te podatke da lepo sortiramo, da vidimo šta i kako. Stvorićemo bazu podataka o toj imovini, a za to vreme ćemo da gledamo te koji nisu prijavili imovinu, ili preko nekretnina koje imaju, koje se vide, ili preko nekih pokretnih stvari, kao što su kola i drugo", precizirao je Simič.

Što se tiče kontrole poreskih obveznika u izdavanju fiskalnih računa, on je istakao da su u poslednja dva meseca te kontrole pojačane i da je utvrđeno da od svih kontrolisanih u proseku oko 50 odsto ne izdaje fiskalne račune što se odražava i na poreske prihode.

Prema njegovim rečima, fokus u kontrolama je na onima koji rade sa gotovim novcem- razne ugostiteljske radnje, picerije, pekare, mesare jer tu može da se najviše utaji tako što se ne izdaju računi.
"To je u svim državama isto. Oni koji rade sa gotovim novcem kod njih je najveći rizik da ne izdaju račun", napomenuo je Simič ističući da će se kontrolisati i druge delatnosti kako ne bi bilo "negativne konkurencije, da samo jedni imaju kontrole, a drugi ne".

S druge strane, imajući u vidu da nema dovoljno inspektora u martu ili aprilu sledeće godine počeće se sa onlajn kontrolama kako bi se svakog trenutka dobili tekući podaci o tome ko izdaje račune, a ko ne, najavio je Simič.
"Ne možemo da idemo prebrzo jer moramo da promenimo određene propise i da ih prilagodimo tome. Jednostavno, tehnologija je išla napred i fiskalne kase nisu više odgovarajuće za ovaj sistem, nama treba nešto da možemo u trenutku da proverimo da li se izdaju računi", naveo je on.
"Pre je to išlo preko štampača, danas svi imaju kompjutere i internet, i pre nego što se izda račun, moraće da dođe podatak u Poresku upravu na server da mi damo broj i to će se sve dešavati u par desetina sekundi i neće ništa dodatno zahtevati od poreskih obveznika", rekao je Simič.

On je naglasio i da po pitanju uvođenja objedinjene uplate poreza od 1. januara i prelaska na elektronsko poslovanje od 1. jula naredne godine sve ide po planu i da neće biti odstupanja od tih rokova.

Simič je naveo da poreski obveznici sporo prelaze na elektronsko prijavljivanje PDV-a i da je u julu stiglo 5.800 takvih prijava, odnosno oko 5,5 posto, što nije na očekivanom nivou.
"Još se bavimo edukacijom poreskih obveznika da im pokažemo kako je mnogo lakše kada uđu u taj sistem", napomenuo je on ističući da najveći procenat elektronskih prijava stiže iz Stare Pazove što je, verovatno, pokazatelj da tamo postoji neki dobar računovođa koji predaje te elektronske prijave.

Video možete pogledati ovde


Foto Tanjug, Nenad Milošević