Poreski kalendar

sep 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Biro za informisanje    Novosti    Ivan Simič: Moćnima se opraštalo

Ivan Simič: Moćnima se opraštalo

03. 08. 2013.

Izvor: Večernje novosti (online) D. I. KRASIĆ | 02. avgust 2013. 21:22

Vršilac dužnosti direktora Poreske uprave Srbije Ivan Simič o fiskalnom sistemu i svojim daljim planovima: Ranije se velikim firmama tolerisalo neplaćanje poreza. Ako Vlada smatra da loše radim, neka slobodno uzme moj mandat

 

 

NIJE bilo i nema političkih pritisaka na Poresku upravu Srbije za ovih šest meseci koliko sam ja vršilac  dužnosti direktora.

To odlučno, za „Novosti“, tvrdi Ivan Simič, prvi poreznik naše države, koji je nedavno Vladi stavio na raspolaganje svoj mandat. U intervjuu za naš list govori o sistemu koji je zatekao i svojoj poziciji posle izbacivanja URS iz vlasti.

“AFERA“ JE PLOD PRITISKA * REKLI ste da je „ofšor afera“, u koju su vas upleli neki mediji, upravo posledica jednakog tretmana svih poreskih dužnika, čiji računi su blokirani zbog neizmirivanja obaveza. Imate li konkretne dokaze za tu tvrdnju?
- Ja o ofšor kompanijama ne želim više da govorim. Što sam imao, rekao sam pre nekoliko dana na konfrenciji za medije. Državni organi Srbije i Slovenije pravoremeno su upoznati sa mojom situacijom. Sve što sam činio je bilo potpuno zakonito. Meni su kolege rekle da je moguće da su medijski i, eventualno, budući pritisci posledica pojačanih kontrola, nulte tolerancije kod blokada računa dužnika, početka unakrsne provere imovine onih koji nisu i koji jesu podneli prijavu... Naravno, ništa ne mogu da tvrdim, ali je neobično da se o informacijama koje su poznate godinama, piše baš sada.

 * Da li će promene u Ministarstvu finansija uticati i na vašu funkciju, s obzirom na to da vas je na mesto prvog čoveka Poreske uprave predložio Dinkić?

- Ministra Dinkića cenim i svakako je bio hrabar potez da me, nakon što me je ubedio, predloži za v. d. direktora Poreske uprave. Pozvan sam da se bavim onim što znam, a to je organizovanje i modernizacija rada Uprave, naplata poreza u postupcima koji su zakoniti, ali i koji poreske obveznike tretiraju na način koji podrazumeva racionalnost, razumevanje, dijalog, pomoć, saradnju, korektnost...

* Ima li nekih signala iz Vlade? Jesu li zadovoljni vašim dosadašnjim učinkom?

“AFERA“ JE PLOD PRITISKA * REKLI ste da je „ofšor afera“, u koju su vas upleli neki mediji, upravo posledica jednakog tretmana svih poreskih dužnika, čiji računi su blokirani zbog neizmirivanja obaveza. Imate li konkretne dokaze za tu tvrdnju?
- Ja o ofšor kompanijama ne želim više da govorim. Što sam imao, rekao sam pre nekoliko dana na konfrenciji za medije. Državni organi Srbije i Slovenije pravoremeno su upoznati sa mojom situacijom. Sve što sam činio je bilo potpuno zakonito. Meni su kolege rekle da je moguće da su medijski i, eventualno, budući pritisci posledica pojačanih kontrola, nulte tolerancije kod blokada računa dužnika, početka unakrsne provere imovine onih koji nisu i koji jesu podneli prijavu... Naravno, ništa ne mogu da tvrdim, ali je neobično da se o informacijama koje su poznate godinama, piše baš sada.

- Ako Vlada misli da loše radim, uzeće moj mandat i dati ga drugom. Sa tim nemam nikakav problem. Najbitnije je to šta je dobro za poreske obaveznike i državu Srbiju. Moj rad neka ocenjuju poreski obaveznici. Taj posao obavljam profesionalno i u skladu sa propisima. Svakako je moja obaveza i da novom ministru omogućim da bez poteškoća na ovu funkciju imenuje onog za koga smatra da će najbolje obavljati taj posao.

* Šta je najveći problem sa kojim se susrećete u radu u poreskom sistemu Srbije?

- Jedan od problema je presporo prelaženje poreskih obveznika na elektronsko poslovanje. Dalje, čudi me da je prethodnih godina tolerisana neažurnost poreskih obveznika, posebno velikih firmi i javnih preduzeća u neplaćanju poreza. Ili, čudi odsustvo fleksibilnosti, odnosno, razumevanja u zakonskim okvirima za obveznike koji imaju teškoća, jer se kod malih firmi često reagovalo previše oštro. Porez moraju svi da plaćaju, ali je dobro kada se u tom procesu ne guši obveznik drastičnim sankcijama zbog greške ili lakšeg prekršaja. Nikada se ne ubija, što kaže narod, krava koja daje mleko.

* Kada očekujete rezultate unakrsne provere imovine i prihoda građana?

- To je prilično složen proces. Pristigle prijave još unosimo, a istovremeno proveravamo one za koje osnovano pretpostavljamo da imaju imovinu vredniju od 35 miliona dinara, a nisu je prijavili. Ono što je sigurno, dok sam ja odgovoran za rad Poreske uprave Srbije, taj posao će morati da se radi.

* Jesu li poreski dužnici sposobni da obezbede garancije za reprogram duga?

- Više od 70.000 firmi i preduzetnika je ispalo iz zakonskog okvira mirovanja duga po osnovu kamata, zbog nemogućnosti da plaćaju tekuće poreske obaveze. Zvuči kao fraza, ali neki dužnici mogu, a neki ne mogu da obezbede garancije.

* Koji poreski obveznici najviše varaju kada je u pitanju izdavanje fiskalih računa?

- Ukupno gledano, svi oni koji rade sa kešom skloni su tome da ne izdaju fiskalni račun. Imali smo za dva meseca mnogo kontrola na teritoriji cele Srbije i utvrdili smo da fiskalne isečke ne daje skoro polovina kontrolisanih poreskih obaveznika. Te provere sigurno neće prestati.