Poreski kalendar

jul 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Biro za informisanje    Novosti    Simič: Nastavlja se otkrivanje neprijavljene imovine

Simič: Nastavlja se otkrivanje neprijavljene imovine

14. 09. 2013.

Tanjug | 14. septembar 2013. 10:55 |

Direktor PU Ivan Simič izjavio da PU nastavlja da radi na otkrivanju građana koji nisu prijavili imovinu vredniju od 35 miliona dinara. Do sada njih 633 to nije učinilo

 

 

Direktor Poreske uprave Ivan Simič izjavio je u subotu da će ta institucija nastaviti da radi na otkrivanju građana koji nisu ispunili zakonsku obavezi i prijavili imovinu vredniju od 35 miliona dinara, a do sada je utvrđeno da njih 633 to nije učinilo.

"Mi želimo sa tom novom prijavom da vidimo da li će podaci da se poklope sa onim što smo mi našli na terenu i u raznim bazama podataka i nakon toga ćemo da ih kaznimo sa tri odsto".

"Na taj način, kad dobijemo i njihove i naše podatke, neće biti više nijedne nedoumice da li je na pravilni iznos određena kazna od tri odsto", istakao je Simič i dodao da je za sada poslato 44 poziva građanima da podnesu prijavu imovine.

Prema njegovim rečima, oni koji su na vreme podneli prijave imovine proveravaće se kad stignu na red, a sada su prioritet oni koji nisu prijavili.

Simič je naglasio i da unakrsnu procenu imovine i prihoda ne može da radi svaki inspektor terenske kontrole.

"U Srbiji ćemo da počnemo da radimo sa osam inspektora, sa kojima ću ja lično da sarađujem i da im pokažem na koji način da se to radi, da bude što brže i što efikasnije. Jer sam siguran da to može da se radi brže, naročito ako imamo tako veliki broj neprijavljenih, a da ne govorim o prijavljenoj imovini", dodao je on.

"Onda će oni da rade dalje sa novim kolegama, tako da se dođe na 20-30 inspektora koji bi u konačnoj fazi radili unakrsnu provere imovine", napomenuo je Simič.

To je, kako je istakao, veoma kompleksan posao, pa je tako slovenačka poreska uprava sa 30 inspektora, obavila 201 postupak unakrsne procene imovine za četiri i po godine, pa se može izračunati koliko je uspeo da uradi jedan inspektor za godinu dana.

Srbija će u tome biti brža od Slovenije jer će se raditi na drugačiji način, naveo je Simič ističući da se u Sloveniji unakrsna provera radi tako što se biraju ljudi koji će se proveravati.

"U Srbiji smo izveli dosta pošteniji i neutralniji način - da svi prijave imovinu, bez ikakve razlike", podsetio je on.

Govoreći o načinu na koji se utvrđuje koji ljudi nisu prijavili imovinu, Simič je naveo da je najpre zatraženo od zaposlenih u Poreskoj upravi, da u svojim područjima pogledaju veće kuće, ko su vlasnici tih kuća, i da li su prijavili imovinu.

Takođe, gledamo da li građani dobijaju neke kamate, što znači da imaju i neki depozit, gledamo katastar, podatke Agencije za privredne registre, bazu vlasnika automobila, objasnio je on.

Simič je precizirao i da će se gledati imovina ljudi koji su kupili kuće, ili zaradili neki novac koji nisu prijavili, i nisu platili porez, pre manje od pet godina.

Pokrenućemo postupke zbog poreske utaje, naplatićemo i taj porez i onda još vršimo unakrsnu procesu imovine, ali svako ko nije uložio prijavu, biće kažnjen, bilo kada je stekao imovinu, rekao je on.

Video možete pogledati OVDE