Poreski kalendar

apr 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Biro za informisanje    Novosti    Simič: Objedinjena naplata bez odlaganja

Simič: Objedinjena naplata bez odlaganja

25. 11. 2013.

Izvor: Tanjug

Direktor Poreske uprave Ivan Simič izjavio je danas da će objedinjena uplata poreza i doprinosa na jedan račun početi od 1. januara iduće godine kao što je planirano i da neće biti odlaganja.

"Bilo je više nego dovoljno vremena da se svi pripreme za ovu promenu", naglasio je Simič u intervjuu za Tanjug. Ali, dodao je, da ako neko bude imao poteškoća, može plate za decembar da isplati do kraja godine na stari način i onda će imati dovoljno vremena da se pripremi do februara, kada se bude isplaćivala januarska plata.

On je naveo da su se neki proizvođači softvera žalili da imaju premalo vremena da naprave softver za računovodstvene agencije i naglasio da sa tim ne može da se složi. "Mi smo u septembru stavili na sajt Poreske uprave strukturu tog programa, i bilo je više nego dovoljno vremena", naveo je on i dodao da je organizovano nekoliko sastanaka sa proizvođačima softvera, što u prošlosti nije bio slučaj, da se održavaju redovni sastanci i seminari sa računovođama. "Radimo na edukaciji, i niko nam ne može ništa prebaciti. To što su možda neki navikli da se sve u zadnjem trenutku odlaže, tome neće sada biti mesta", rekao je Simič. Objedinjena uplata će omogućiti, pre svega, brži način rada u Poreskoj upravi jer, kako kaže, oko 500 ljudi neće više fizički unositi podatke iz prijava, jer one neće biti u papiru već u elektronskom obliku.

Tih 500 ljudi, naglasio je, neće izgubiti posao. Dvesta njih će raditi kao neka vrsta terenske kontrole, pošto će kontrolisati radnje po Srbiji - ko izdaje, ko ne izdaje račune, ko radi na crno.

Ostalih 300 trebalo bi da bude prekvalifikovano u kancelarijsku kontrolu, da mogu preko kompjutera da prate ko predaje obračune pravovremeno, ko plaća doprinose i drugo, što danas nije slučaj.

"Već sam rekao da i pri reorganizaciji Poreske uprave niko neće da izgubi posao, a starosna struktura zaposlenih je takva da puno njih ima više od 50 godina, mnogi odlaze u penziju, i želimo sve one koji su vredni da zadržimo", rekao je Simič.

Poreska uprava sada ima 58 filijala i 95 ekspozitura, a cilj je da u prvoj fazi, odnosno do Nove godine, broj filijala bude smanjen na 25, a sve ostale biće ekspoziture, napomenuo je on. "Radi se o tome da udružujemo određene filijale u onu koja je najveća. U Beogradu sada imamo filijale Stari grad, Palilula, Vračar, Zvezdara, i Savski venac, koje ćemo da udružimo u filijalu Beograd-centar", naveo je Simič.

Dosadašnje filijale će ostati na istim lokacijama, kao i svi zaposleni, a reorganizacija se pravi kako bi se uspostavila direktna komunikacije između centrale i filijala. "Želim da jednom mesečno dođe svih 25 direktora u centralu na sastanak u Beograd, da vidimo koji su plan ispunili, koliko rade, da li imaju neke poteškoće. Oni će posle da odgovaraju na području svoje filijale za rad svojih ekspozitura", objasnio je Simič. Kako je naveo, ukinuće se regionalni centri, kao i odeljenja od nove godine, i postojaće samo tri nivoa organizacije - centrala, filijale i ekspozitura. Povodom najavljenog povećanja poreskih prihoda od suzbijanja "sive ekonomije" od milijardu evra, Simič je rekao da to jeste cilj, ali da će verovatno biti nešto manje od toga.

"Ako neko mora da izdaje račune, onda više nema toliko manevarskog prostora da može nekoga da plati gotovim novcem. On će morati da poveća njegovu bruto platu, znači, dobijamo više od doprinosa, poreza na dohodak građana. Mi želimo da jednostavno te ljude nekako stavimo u ritam izdavanja računa i poštovanje propisa", istakao je on.

Takođe, kada budu uvedene onlajn fiskalne kase, imaćemo u centrali Poreske uprave posebno odeljenje koje će da prati izdavanje fiskalnih računa. Ako vidimo da neko ceo dan nije izdao račun, mi ćemo u kontroli samo njega da gledamo, a ne kao što se danas dešava, da obilazimo sve radnje i one koje izdaju račune i one koje ne izdaju", naveo je Simič.