Poreski kalendar

mar 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Biro za informisanje    Novosti    Ivan Simič podneo ostavku

Ivan Simič podneo ostavku

27. 12. 2013.

Saopštenje za medije

Saopštenje Ministarstva finansija

Ministarstvo finansija saopštava da je nakon dugotrajne i detaljne analize poslovanja Poreske uprave i razgovora ministra finansija, Lazara Krstića sa v.d. direktorom Poreske uprave, Ivanom Simičem, dogovoreno da Ivan Simič podnese ostavku na mesto v.d. direktora Poreske uprave.

Ministarstvo finansija zahvalno je Ivanu Simiču na svim naporima koje je kao direktor uložio u unapređenje rada Poreske uprave.

Poreska uprava će nastaviti rad na modernizaciji rada ove institucije i intenzivirati napore na unapređenju primarnih funkcija kontrole i naplate poreza.

Ministarstvo finansija saopštiće do utorka, 31. decembra, predlog za imenovanje na dužnost novog v.d. direktora Poreske uprave.

 

Saopštenje Ivana Simiča

Nakon dugotrajnog razmišljanja i analize svih događaja u zadnjih mesec dana odlučio sam da

PODNESEM OSTAVKU

sa funkcije v.d. direktora Poreske uprave Republike Srbije.

Poreska uprava radi dobro, mnoge reforme i poboljšanja poslovanja su sprovedene uspešno, po prvi put Poreska uprava sve poreske obveznike tretira podjednako, a zaposleni konačno osećaju da su potrebni ovoj ustanovi.

Poreska uprava je ove godine naplatila najviše poreza u istoriji postojanja Poreske uprave, efikasnost naplate će biti jedna od najboljih, a elektronsko poslovanje postaje sastavni deo poslovanja poreskih obveznika, što je i bio moj najveći cilj. Želim i nadam se da će novo vodstvo Poreske uprave nastaviti sa predviđenim reformama, te da će ih zaključiti do kraja iduće godine.

Ovom prilikom se zahvaljujem svim zaposlenima u Poreskoj upravi, koji su dali svoj doprinos izvedenim reformama. Posebno se zahvaljujem svim poreskim obveznicima, računovođama, Privrednoj komori Srbije i raznim udruženjima poreskih obveznika, za uspešnu saradnju i nadam se da će se ta saradnja nastaviti.

Također se zahvaljujem bivšem ministru finansija i privrede Mlađanu Dinkiću za hrabrost i odlučnost da me dovede u Srbiju, sadašnjem ministru finansija Lazaru Krstiću što mi je omogućio da završimo za ovu godinu predviđene reforme, te Vladi Republike Srbije za poverenje koje su mi iskazali imenovanjem za v.d. direktora Poreske uprave Republike Srbije.

Bila mi je velika čast da sam zajedno sa vama bio deo tih neponovljivih reformi.

U Beogradu, 27.12.2013

                                                                                                                                                           Ivan Simič

v.d. direktora