Poreski kalendar

avg 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Aktuelnosti    Aktuelno    Poništenje dela javnog konkursa za izbor rukovodilaca u Poreskoj upravi

Poništenje dela javnog konkursa za izbor rukovodilaca u Poreskoj upravi

26. 09. 2013.

TEKST za oglašavanje poništenja dela javnog konkursa za izbor rukovodilaca u Poreskoj upravi

        REPUBLIKA SRBIJA

MINISTARSTVO FINANSIJA

          PORESKA UPRAVA

     Broj: 111-165/2012-05/7

         18.09.2013. godine

               B e o g r a d

 

JP SLUŽBENI GLASNIK

Odeljenje oglasa

Jovana Ristića  br. 1

B E O G R A D

 

PREDMET: Poništenje dela javnog konkursa za izbor rukovodilaca u  Ministarstvu finansija i  privrede – Poreskoj upravi 

 

TEKST za oglašavanje poništenja dela javnog konkursa za izbor rukovodilaca u Ministarstvu finansija i privrede – Poreskoj upravi:

 

MINISTARSTVO FINANSIJA, PORESKA  UPRAVA, na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o državnim službenicima («Sl. glansik  RS», br. 79/05 ... 104/09), i člana 169b stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji («Sl. glasnik RS», br. 80/02 ... 47/13) donosi, Javni konkurs za izbor rukovodilaca u Ministarstvu finansija i privrede – Poreskoj upravi, objavljen u „Sl. glasniku RS“ br. 97 od 08.10.2012. godine, poništava se za radna mesta: Direktor filijale A, Savski Venac, Direktor filijale A, Šabac, Direktor filijale A, Zemun, Direktor filijale A, Palilula, Direktor filijale A, Novi Sad 1, Direktor filijale A, Subotica, Direktor filijale A, Čačak, Direktor filijale A, Kragujevac, Direktor filijale B, Smederevo, Direktor filijale B, Stara Pazova, Direktor filijale B, Bečej, Direktor filijale B, Vranje, Direktor filijale B, Zaječar, Direktor filijale B, Pirot, Direktor filijale C, Grocka, Direktor filijale C, Petrovaradin, Direktor filijale C, Kovin, Direktor filijale C, Inđija, Direktor filijale C, Šid, Direktor filijale C, Bujanovac, Direktor filijale C, Knjaževac, Direktor filijale C, Kosovska Mitrovica, Šef ekspoziture, Surčin, Šef ekspoziture, Bački Petrovac, Šef ekspoziture, Brus, Šef ekspoziture, Topola, Šef ekspoziture, Lapovo, Šef ekspoziture,  Priboj, Šef ekspoziture, Sjenica, Šef ekspoziture, Guča, Šef ekspoziture, Tutin, Šef ekspoziture, Rača, Šef ekspoziture, Aleksandrovac, Šef ekspoziture, Niška Banja, Šef ekspoziture, Medveđa, Šef ekspoziture, Lebane, Šef ekspoziture, Bosilegrad, Šef ekspoziture, Crna Trava, Šef ekspoziture, Preševo, Šef ekspoziture, Blace, Šef ekspoziture, Majdanpek, Šef ekspoziture, Gračanica, Šef ekspoziture, Zvečan, Šef ekspoziture, Leposavić, Šef ekspoziture, Ranilug, Šef ekspoziture, Štrpce, Šef ekspoziture, Šilovo, Šef ekspoziture, Zubin Potok, zbog promene organizacione strukture Poreske uprave u postupku izvršenja odredbe člana 11. stav 2., u vezi sa odredbom člana 8. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima («Sl. glasnik RS», br. 76/13).

 

                                                                                            v.d. direktora Poreske uprave

 

                                                                        Ivan Simič