Poreska uprava  >>  Vaš poreznik

Poreski kalendar

okt 2019

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

*Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. *Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da prilikom isplate naknade tim licima najkasnije u roku od tri dana od dana isplate obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. *Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. *Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. *Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. *Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. *Podnošenje obrasca PID PDV za 2019. godinu, ako je u 2019. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 01.02. do 18.02. i u periodu od 02.07. do 16.07. u toku godine. *Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec.

štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Vaš poreznik

Sredinom 2017. godine Poreska uprava je otvorila posebne šaltere „Vaš poreznik“ u okviru filijala na kojima poreski obveznici u neposrednoj komunikaciji sa poreskim službenicima, mogu dobiti sve tražene informacije, kao i brošure i flajere, a sve u cilju rešavanja aktuelnog problema poreskog obveznika i  dobrovoljnog izmirenja poreskih obaveza.

Ovi šalteri su namenjeni svim građanima, koji nisu u mogućnosti elektronski da komuniciraju sa Poreskom upravom,  i omogućavaju lakše ispunjavanje poreskih obaveza na jednom mestu.

Šalteri su otvoreni u 37 filijala na teritoriji Republike Srbije.

 1. Valjevo
 2. Voždovac
 3. Vranje
 4. Vršac
 5. Zaječar
 6. Zvezdara
 7. Zemun
 8. Zrenjanin
 9. Jagodina
 10.  Kikinda
 11.  Kragujevac
 12.  Kraljevo
 13.  Kruševac
 14.  Kosovska Mitrovica
 15.  Leskovac
 16.  Loznica
 17.  Niš
 18.  Novi Beograd
 19.  Novi Pazar
 20.  Novi Sad 1
 21.  Novi Sad 2
 22.  Palilula
 23.  Pančevo
 24.  Pirot
 25.  Požarevac
 26.  Prijepolje
 27.  Prokuplje
 28.  Smederevo
 29.  Sombor
 30.  Sremska Mitrovica
 31.  Stara Pazova
 32.  Subotica
 33.  Užice
 34.  Centar
 35.  Čačak
 36.  Čukarica
 37.  Šabac

Radno vreme je svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 časova.

 

Strategija pružanja usluga poreskim obveznicima

Povelja poreskim obveznicima

Poreski informatori

Adresar - Vaš poreznik