Poreska uprava  >>  Biro za informisanje  >>  Novosti  >>  Otkrivena poreska utaja u Somboru

Poreski kalendar

nov 2018

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da prilikom isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Podnošenje obrasca PID PDV za 2017. godinu, ako je u 2017. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, vrši se uz poresku PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu u skladu sa propisima o računovodstvu. Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku kvartala u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na obrascu RFNB, u periodu od 01.02. do 15.02. i u periodu od 02.07. do 16.07. u toku godine. Podnošenje pregleda obračuna PDV, na obrascu POPDV uz poresku prijavu PDV za svaki poreski period.

Novosti

štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

14. 09. 2018.

Otkrivena poreska utaja u Somboru

U zajedničkoj akciji inspektora Sektora poreske policije Poreske uprave Republike Srbije i pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, uhapšen je J.M. iz Sombora, vlasnik autoprevozničke radnje, zbog postojanja osnovane sumnje da je u periodu od 15.02.2016. do 30.12.2017. godine, izvršio krivična dela falsifikivanja službene isprave i poreske utaje u ukupnom iznosu od 3,5 miliona dinara.

Privedeni je izvršio nabavku dobara za gotov novac, a u poslovnim knjigama je evidentirao 140 lažnih računa o nabavci goriva i rezervnih delova od raznih privrednih subjekata, ukupne vrednosti od 9.131.810,22 dinara. Porez na dodatnu vrednost, iskazan u tim računima neosnovano je iskoristio kao prethodni porez sa pravom na odbitak, čime je izbegao obavezu plaćanjada PDV-a u iznosu od 1.521.968,37 dinara.

Takođe je, korišćenjem lažnih računa o navodno isporučenim dobrima, u poreskom bilansu za 2016 i 2017 godinu, umanjio poresku osnovicu i izbegao plaćanje poreza na prihode od samostalne delatnosti u iznosu od 738.543,26 dinara i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje od 1.207.367,32 dinara.

Prvedenom je određena mera zadržavanja do 48 sati.

 

 

 

Komentari 0

ostavi komentar
Vidi još

Ostavi komentar