Poreska uprava  >>  Biro za informisanje  >>  Novosti  >>  Utajili 123 miliona poreza i zaposlili 98 radnika „na crno“

Poreski kalendar

jun 2019

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

*Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. *Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da prilikom isplate naknade tim licima najkasnije u roku od tri dana od dana isplate obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. *Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. *Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. *Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. *Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. *Podnošenje obrasca PID PDV za 2019. godinu, ako je u 2019. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 01.02. do 18.02. i u periodu od 02.07. do 16.07. u toku godine. *Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec.

Novosti

štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

14. 09. 2018.

Utajili 123 miliona poreza i zaposlili 98 radnika „na crno“

U nastavku borbe protiv sive ekonomije i suzbijanja rada na „crno“, Sektor poreske policije je u koordinaciji sa Ministrastvom unutrašnjih poslova razotkrio privredno društvo koje je utajilo porez u iznosu od preko 123 miliona dinara.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Pančevu, priveden je radi saslušanja B.F. iz Debeljače, direktor privrednog društva „Gruppotre“ Debeljača, zbog postojanja osnovane sumnje da je, u periodu od juna 2013 do juna 2018 godine, uz pomaganje još 12 lica vlasnika preduzetničkih radnji, izvršio krivično delo poreska utaja u iznosu  od  123,8 miliona dinara.

Prvoprijavljeni B.F. je angažovao svoje rođake i prijatelje, da registruju preduzetničke radnje u  kojima je pored vlasnika i drugoprijavljeni B. Đ. imao ovlašćenja za raspolaganje novčanim sredstvima.

Usluge šivenja i izrade obuće koje su izvršene u proizvodnom pogonu privrednog društva „Gruppotre“, kupcima su fakturisane preko preduzetničkih  radnji - u ukupnom iznosu od 117.609.296,52 dinara.  Na ovaj način je neevidentiranjem prometa u privrednom društvu izbegnuto plaćanje PDV-a u iznosu od  23.521.985,30 dinara.

Nakon izvršenog pretresa prostorija i proizvodnog pogona, pronađena je interna evidencija o isplati zarada radnicima, koji su u pomenutom periodu angažovani „na crno“ (od 79-98 radnika).

Podizanjem gotovog novca preko preduzetničkih radnji isplaćivao je zarade neprijavljenim radnicima, čime je izbegao obračun i plaćanje poreza na dohodak građana i doprinosa za socijalno osiguranje u ukupnom iznosu od 100.282.151,67 dinara.

 

 

Komentari 0

ostavi komentar
Vidi još

Ostavi komentar