Poreska uprava  >>  Biro za informisanje  >>  Novosti  >>  Utajili 123 miliona poreza i zaposlili 98 radnika „na crno“

Poreski kalendar

nov 2018

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da prilikom isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Podnošenje obrasca PID PDV za 2017. godinu, ako je u 2017. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, vrši se uz poresku PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu u skladu sa propisima o računovodstvu. Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku kvartala u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na obrascu RFNB, u periodu od 01.02. do 15.02. i u periodu od 02.07. do 16.07. u toku godine. Podnošenje pregleda obračuna PDV, na obrascu POPDV uz poresku prijavu PDV za svaki poreski period.

Novosti

štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

14. 09. 2018.

Utajili 123 miliona poreza i zaposlili 98 radnika „na crno“

U nastavku borbe protiv sive ekonomije i suzbijanja rada na „crno“, Sektor poreske policije je u koordinaciji sa Ministrastvom unutrašnjih poslova razotkrio privredno društvo koje je utajilo porez u iznosu od preko 123 miliona dinara.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Pančevu, priveden je radi saslušanja B.F. iz Debeljače, direktor privrednog društva „Gruppotre“ Debeljača, zbog postojanja osnovane sumnje da je, u periodu od juna 2013 do juna 2018 godine, uz pomaganje još 12 lica vlasnika preduzetničkih radnji, izvršio krivično delo poreska utaja u iznosu  od  123,8 miliona dinara.

Prvoprijavljeni B.F. je angažovao svoje rođake i prijatelje, da registruju preduzetničke radnje u  kojima je pored vlasnika i drugoprijavljeni B. Đ. imao ovlašćenja za raspolaganje novčanim sredstvima.

Usluge šivenja i izrade obuće koje su izvršene u proizvodnom pogonu privrednog društva „Gruppotre“, kupcima su fakturisane preko preduzetničkih  radnji - u ukupnom iznosu od 117.609.296,52 dinara.  Na ovaj način je neevidentiranjem prometa u privrednom društvu izbegnuto plaćanje PDV-a u iznosu od  23.521.985,30 dinara.

Nakon izvršenog pretresa prostorija i proizvodnog pogona, pronađena je interna evidencija o isplati zarada radnicima, koji su u pomenutom periodu angažovani „na crno“ (od 79-98 radnika).

Podizanjem gotovog novca preko preduzetničkih radnji isplaćivao je zarade neprijavljenim radnicima, čime je izbegao obračun i plaćanje poreza na dohodak građana i doprinosa za socijalno osiguranje u ukupnom iznosu od 100.282.151,67 dinara.

 

 

Komentari 0

ostavi komentar
Vidi još

Ostavi komentar