Poreski kalendar

feb 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Biro za informisanje    Novosti    Poreska policija podnela više od 650 krivičnih prijava za šest meseci ove godine

Poreska policija podnela više od 650 krivičnih prijava za šest meseci ove godine

12. 07. 2019.

Za prvih šest meseci ove godine Poreska policija podnela je više od 650 krivičnih prijava zbog izbegavanja poreza. Baveći se ovim i drugim oblicima poreskih krivičnih dela ovaj sektor Poreske uprave značajno doprinosi suzbijanju i smanjenju sive ekonomije.

Video-prilog - pogledajte ovde

Poreska utaja odnosno neprijavljivanje prihoda i davanje lažnih podataka o stečajnim prihodima segment je kojim se najčešće bavi Poreska policija. Njihovi podaci za prvih 6 meseci kažu, podneto je 676 krivičnih prijava, protiv više od 900 lica pri čemu je izbegnut porez u iznosu od 6,3 milijarde dinara. Ukupno 104 ljudi je uhapšeno, što je duplo više nego u istom periodu prošle godine.

Ivan Ivanović, koordinator u Sektoru poreske policije kaže da se delovanje u sivoj ekonomiji odvija u registrovanim privrednim subjektima, koji deo svoje aktivnosti sprovode na nezakonit način neprijavljivanjem prihoda, isplatom dela zarade na ruke bez obračunavanja poreza i doprinosa i neprijavljivanjem dela ili svih radnika. Navodi slučaj jedne fabrike u Pančevu, gde je pronađena interna evidencija o isplatama zarada na crno za 90 radnika u roku od 5 godina i dodaje da je tom prilikom je izbegnuto plaćanje preko 100 miliona dinara poreza i doprinosa.

Efikasnost u borbi protiv sive ekonomije ogleda se i u suzbijanju nelegalnog prometa duvana, duvanskih prerađevina kao i ostalih akciznih proizvoda. Tako su u pomenutom periodu oduzete velike količine duvana u listu, rezanog duvana, paklice cigareta, kao i one ručno pravljene, alkoholna pića, naftni derivati, kafa. Osim na ovaj način, borba protiv sive ekonomije ogleda se i u ranom otkrivanju fantom i peračkih preduzeća, a za prvih 6 meseci otkriveno ih je 65.

Ivan Ivanović kaže da se ta preduzeća ne osnivaju kao i druga regularna privredna društva u cilju poslovanja, obavljanja delatnosti i sticanja profita već sa prevarnim namerama. Ona sačinjavaju lažnu  dokumentaciju i stavljaju na raspolaganje regularnim privrednim društvima, koja na osnovu te lažne dokumentacije simuluju pravne poslove i vrše utaju poreza.

Oni najčešće koriste prethodni PDV iz ulaznih računa fantom preduzeća i u poreskim prijavama prikazuju kao prethodni PDV.

„Tako se vrši i podizanje gotovine, regularna privredna društva uplaćuju izvesne količine novca na račune fantoma, vlasnici ovih preduzeća podižu taj novac, zadržavaju proviziju i vraćaju glavnicu uplatiocu. Na taj način se izbegava plaćanje poreza i doprinosa na zarade, poreza na dohodak građana“, navodi Ivan Ivanović koordinator u Sektoru poreske policije.

Protiv ovih preduzeća Poreska uprava se bori tako što im oduzima PIB, onemogućava delovanje a potom se vrši rekonstrukcija njihovog poslovnog odnosa sa regularnim preduzećima, kao i provera drugih preduzeća koja su na osnovu računa fantoma vršili utaju poreza.

Izvor: Prva TV