Poreska uprava  >>  Biro za informisanje  >>  Novosti  >>  Poreskom utajom oštetili budžet za 8,7 miliona dinara

Poreski kalendar

avg 2019

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

*Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. *Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da prilikom isplate naknade tim licima najkasnije u roku od tri dana od dana isplate obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. *Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. *Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. *Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. *Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. *Podnošenje obrasca PID PDV za 2019. godinu, ako je u 2019. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 01.02. do 18.02. i u periodu od 02.07. do 16.07. u toku godine. *Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec.

Novosti

štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

17. 07. 2019.

Poreskom utajom oštetili budžet za 8,7 miliona dinara

U zajedničkoj akciji inspektora Poreske policije i pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, a po nalogu Osnovnog javnog tužioca u Pančevu uhapšena sutrilicazbog postojanja osnova sumnje da su u svojstvu osnivača i odgovornih lica privrednog društva iz  Banatskog Karlovca izvršili krivično delo poreske utaje pri čemu su oštetili budžet Republike Srbije za 8,7 miliona dinara.

Dva osumnjičena lica su u periodu od oktobra 2017. do februara 2019. godine, izvršila proizvodnju i prodaju 32.752 litara alkoholnog pića (rakije) bez izdavanja računa raznim kupcima, kao  i bez evidentiranja u poslovnim knjigama u iznosu od  10.735.316,30 dinara. Na taj način su  izbegli  obračun,  prijavu i plaćanje akcize u iznosu od 4.232.811,30 dinara i pripadajući PDV u iznosu od 2.147.063,25 dinara.

Zatim je jedan od osumnjičenih u svojstvu osnivača privrednog društva, novčana sredstva od prodaje rakije „na crno“ zadržao za sopstvene potrebe u ukupnom iznosu od 13.382.379,95 dinara, čime je utajio porez na dohodak građana u iznosu od 2.361.596,46  dinara po osnovu uzimanja iz imovine društva.

Osumnjičena lica su uz krivičnu prijavu sprovedena Osnovnom javnom tužiocu u Pančevu, gde će biti i saslušani.

Komentari 0

ostavi komentar
Vidi još

Ostavi komentar