Poreski kalendar

sep 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Biro za informisanje    Novosti    Prvi poreznik Srbije daje ostavku?

Prvi poreznik Srbije daje ostavku?

30. 07. 2013.

Izvor: B92, Tanjug Srbija | ponedeljak 29.07.2013. | 17:00

Beograd -- Direktor Poreske uprave Ivan Simič demantovao je da izbegava plaćanje bilo kog poreza, i istovremeno je Vladi Srbije stavio na raspolaganje svoj mandat.

Kako je Simič naglasio to je uracio iz moralnih razloga.

"Molim Vas da vi, kao vlada, odlučite da li i dalje mogu da obavljam ovu funkciju, jer ne želim da radim u atmosferi tabloidnih pritisaka i laži koji su, pretpostavljam, posledica jednakog tretmana svih poreskih obveznika posebno kada je reč o blokadama računa zbog neizmirenih obaveza", naveo je on u pismu koje je danas pre podne uputio vladi.

Simič je na konferenciji za novinare najavio da će podneti gradjansku tužbu protiv lista "Alo", zbog teksta u kome taj list tvrdi da je Simič priznao da izbegava plaćanje poreza.

Simič je izrazio sumnju da je jedan od razloga zašto su takvi navodi sada objavljeni i činjenica da počinje unakrsna provera imovine i prihoda gradjana u Srbiji.

Direktor Poreske uprave je u saopštenju koje je poslao medijima pre konferencije rekao:

"Čak i kad je neko zakonito i etički sasvim čist, u atmosferi tabloidizacije i neistina, neki poslovi praktično ne mogu da se efikasno rade", navedeno je u saopštenju.

Prema pisanju lista Alo, "Simič izbegava plaćanje poreza za svoje privatne kompanije, pa ih je, umesto u Sloveniji, odakle je poreklom, ili u Srbiji, gde sprovodi zakon, registrovao na Kipru i Britanskim Devičanskim ostrvima, zonama koje važe za poreske rajeve".

Simič je, prema tvrdnjama tog lista, "potvrdio da je vlasnik 100 odsto firme Flomboyant capital limited sa sedištem na Britanskim Devičanskim Ostrvima, i to od 2008. godine, a radi se o holding preduzeću koje nema zaposlenih i ima 100 odsto udela u preduzećima STN holdings limited i CAYO holdings limited, koja su, takodje, holding preduzeća".

"Registrovati preduzeća u tim zonama ne znači da se ne plaća porez. Sve dividende koje su mi bile isplaćene do sada, prijavljene su Poreskoj upravi Slovenije i u Sloveniji je na to plaćen porez", navodi se u tekstu.

"Nikada nisam krio vlastništvo nad tim preduzećima i u roku sam sve prijavio Agenciji za borbu protiv korupcije u Srbiji, koja je konstatovala da u mom slučaju nema zakonskih ili nekih drugih kršenja i sukoba interesa zbog obavljanja posla v. d. direktora Poreske uprave", rekao je Simič, piše Alo.

Video