Poreski kalendar

sep 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Biro za informisanje    Novosti    Uhapšeno 13 lica iz Pančeva, Novih Banovaca i Beograda

Uhapšeno 13 lica iz Pančeva, Novih Banovaca i Beograda

24. 07. 2020.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije, u zajedničkoj akciji Poreske policije, Bezbedonosno-informativne agencije i Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Odeljenja za borbu protiv korupcije, uhapšeno je 13 lica iz Pančeva, Novih Banovaca i Beograda. Protiv njih će danas biti podneta krivična prijava zbog postojanja osnova sumnje su u periodu od 06. maja do 23. jula 2020. godine, izvršili krivična dela:

  • poreske utaje u ukupnom iznosu od 30.484.526,00 dinara;
  • pranja novca u iznosu od 147.415.810,00 dinara; 
  • neosnovanog iskazivanja iznosa za povraćaj poreza i poreski kredit u iznosu od 26.349.522,00 dinara kao i
  • krivično delo nedozvoljene trgovine.

Uhapšena lica će uz krivičnu prijavu biti sprovedena u Više javno tužilaštvo u Novom Sadu, Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije, na dalju nadležnost.

U periodu od 06.05.2020. do 15.07.2020. godine, tri osumnjičena lica sa svojim pomagačima, izvršila su uvoz tekstilne robe iz Turske, ukupne carinske vrednosti od 515.863.596,00 dinara, preko privrednog društva  iz Beograda. U vreme uvoza oni su imali pripremljen plan da tekstilne proizvode prodaju nezakonito, na crnom tržištu. Prodaja je vršena za gotovinu, bez izdavanja računa, unapred poznatim kupcima – fizičkim licima, koja su robu i naručivala od prijavljenih. Da bi stvorili privid regularnog poslovanja simulovali su dalju prodaju na domaćem tržištu, tako što su sačinjavali lažne fiskalne račune o prometu robe u maloprodaji, po nerealno niskim cenama. Iskazivanjem fiktivnog (nepostojećeg) prometa po višestruko umanjenim cenama, neosnovano su ostvarili pravo na odbitak prethodnog poreza i na osnovu toga i neosnovano pravo na povraćaj PDV obračunatog od strane Uprave carina prilikom uvoza, a takođe i neosnovano umanjili dugovani porez privrednog subjekta po osnovu PDV.

Prilikom pretresa poslovnih prostorija, stanova i drugih prostorija, kao i putničkih i transportnih motornih vozila, pronađena je i privremeno oduzeta veća količina robe namenjene prometu na crnom tržištu, „crne“ evidencije, računari, gotov novac, poslovna dokumentacija i evidencije.

Prilikom pretresanja magacina koji koristi privredno društvo iz Beograda, zatečena je tekstilna roba koja je dopremljena iz Turske, ukupne vrednosti od preko 26 miliona dinara. Roba je privremeno oduzeta kao dokaz u krivičnom postupku.

Postoji osnovana sumnja da je na isti način u prethodnom periodu vršen uvoz robe iz Turske preko još desetak  privrednih subjekata, koji su robu prodavali na crnom tržištu a zatim prikazivali fiktivno razduženje robe kroz maloprodaju, po višestruko umanjenim cenama. Sumnja se da je na taj način neosnovano iskazan i ostvaren povraćaj PDV-a u iznosu od preko 440 miliona dinara i na taj način oštećen republički budžet. Nezakonito poslovanje u ovim privrednim subjektima biće predmet daljih provera u cilju podnošenja krivičnih prijava protiv svih odgovornih lica.