Poreski kalendar

mar 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Biro za informisanje    Novosti    Knjigovođe zadovoljne poreznicima

Knjigovođe zadovoljne poreznicima

13. 12. 2013.

Izvor: Dnevnik Vojvodina pres doo

Skoro se kod nas nije održao neki skup a da na njemu administracija dobije pohvale za svoj rad. Baš to desilo se danas, na tradicionalnom savetovanju koje svake godine organizuju Privredna komora Vojvodine i Udruženje računovodstvenih agencija Pokrajine – UVRA, i a gostuju nadležni iz Poreske uprave Srbije. Tema je ovog puta bila „Reforma Poreske uprave godinu dana posle“ a prisutni privrednici i predstavnici agencija ohrabrivali su gosta, direktora Poreske uprave Srbije Ivana Simiča da tako nastavi. Jer, kako je primetio predsednik Privredne komore Vojvodine Ratko Filipović, nivo tolerancije kod neplaćanja poreskih obaveza treba da bude nula.

Zadovoljan je bio i sam Simič, koji je kazao da će u narednom periodu, između ostalog, nastaviti da razvijaju poreski moral, rade unakrsnu procenu imovine te unapređuju komunikaciju s obveznicima. Obveznici iz Vojvodine posebno su zadovoljni elektronskom komunikacijom. On je rekao da je dobio na hiljade mejlova iz Novog Sada. O tome koliko su unapredili komunikaciju govori i podatak da su prisutni na društvenim mrežama poput „Fejsbuka“ i „Tvitera“.

U Upravi je ove godine posebno značajan bio posao reprograma poreskih dugova. Oni koji su ušli u taj proces morali su da ispunjavaju obaveze redovno. Od 400.000 obveznika koji su potpisali ugovore, 129.000 to nije uspelo. Poboljšana je naplata i kontrola preko fiskalnih kasa, a poreznici su posetili i sve velike festivale i kontrolisali plaćanje poreza. Česti su gosti i na splavovima s istim ciljem. Simič je objasnio da će ove godine naplatiti više poreza nego što je planirano a za narednu je predviđeno 80 milijardi dinara više. To neće biti lako ostvariti u uslovima kada je privredna aktivnost skromna a kupovna moć mala. Što se tiče borbe protiv „sive“ ekonomije i prodaje robe van legalnih, a samim tim i poreskih tokova, on je napomenuo da je najveći problem kod ulaska, na granici Srbije. Kada se to počne rešavati i porzenicima će biti lakše.