Порески календар

сеп 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Биро за информисање    Саопштења    За медије    Сузбијање нелегалног промета и сиве економије

Сузбијање нелегалног промета и сиве економије

10. 07. 2013.

Откривене веће количине кријумчарене робе пореклом из Бугарске

Овлашћена службена лица Пореске полиције поступајући у оквиру своје надлежности, на сузбијању нелегалног промета и свих облика сиве економије, открили су у Нишу веће количине кријумчарене робе пореклом из Републике Бугарске.

На територији града Ниша откривена су два нелегална магацина са великом количином робе широке потрошње, акцизним производима страног порекла као и алкохолна пића за која се сумња да су фалсификована, а власништво су Т.Р. на велико и мало „Мара“ из Ниша. С обзиром на дате околности, а у циљу вршења даљих провера од стране Пореске полиције, сви малопродајни објекти као и нерегистровани магацински простор наведеног пореског обвезника стављени су под назор.

У ноћи између 9. и 10. јула 2013. године, власник наведене радње М.Н. из Ниша и још три лица насилно су ушли у запечаћене објекте кроз отворе са задње стране објекта, без повреде бломби које су стављене на улазима свих наведених објеката, и из магацинских просторија изнели већу количину робе са намером да исту сакрију и изузму из поступка пореске контроле. Око 2 часа, на основу достављене информације од стране Пореске полиције, Припадници Министарства унутрашњих послова, Полицијске управе Ниш, изашли су налице места и затекли власника радње М.Н. и још три лица како износе робу из магацинског простора и пребацују у комби возило са намером да исту сакрију на другу локацију и на тај начин онемогуће инспекторе Пореске полиције у спровођењу мера и радњи из њихове надлежности.

На основу до сада прикупљених информација и сазнања од стране Пореске полиције, основано се сумња да се ради о роби која је већ дуже време разним каналима илегално преношена из Републике Бугарске којом приликом нису плаћени ни царина ни порез, а иста је била намењена продаји на „црно“ на читавој територији Републике Србије чиме је нанета велика штета буџету. У току су даље провере ради утврђивања вредности и количине нелегалне робе као и околности под којим се вршила набавка и продаја кријумчарене робе и идентификовања свих учесника у овом ланцу нелегалног промета.

Власнику радње и још тројици лица одређена је мера задржавања од стране Полицијске управе у Нишу.

Биро за информисање