Пореска управа  >>  Jавне набавке  >>  Остале набавке

Порески календар

дец 2018

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2017. годину, ако је у 2017. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, врши се уз пореску ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину у складу са прописима о рачуноводству. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на oбрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на oбрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на oбрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на oбрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку квартала у коме су набављени деривати нафте и биотечности. Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на oбрасцу РФНБ, у периоду од 01.02. до 15.02. и у периоду од 02.07. до 16.07. у току године. Подношење прегледа обрачуна ПДВ, на обрасцу ПОПДВ уз пореску пријаву ПДВ за сваки порески период.

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

Остале набавке

Датум објављивања: 26.11.2018. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Набавка добара – закуп затвореног и отвореног  магацинског простора, за потребе Пореске управе РO Ниш  на период од 12 месеци.

Набавка број: 500/4/2018

26.11.2018. Оглас за подношење понуда [PDF | 522,5 KB]

26.11.2018. Конкурсна документација [PDF | 1.699,6 KB]

Рок за достављање понуда: 11.12.2018. године, до 12.00 часова.

_____________________________________________

Датум објављивања: 22.10.2018. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад 2

Набавка добара – закуп пословног простора у Новом Саду, за потребе Пореске управе, Филијала Нови Сад 2.

Набавка број: НЗНП 200/11/2018

22.10.2018. Позив за подношење понуда [PDF | 50,5 KB]

22.10.2018. Конкурсна документација [PDF | 171,8 KB]

Рок за достављање понуда: 08.11.2018. године, до 11.00 часова.

_________________________________________________

Датум објављивања: 22.10.2018. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Набавка добара – закуп магацина за дуван у Новом Саду, за потребе Пореске управе, Регионалног одељења Нови Сад.

Набавка број: НЗНП 200/13/2018

22.10.2018. Позив за подношење понуда [PDF | 50,2 KB]

22.10.2018. Конкурсна документација [PDF | 185,0 KB]

Рок за достављање понуда: 08.11.2018. године, до 11.00 часова.

_________________________________________________

Датум објављивања: 22.10.2018. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Набавка добара – закуп магацина у Зрењанину, за потребе Пореске управе, Регионалног одељења Нови Сад.

Набавка број: НЗНП 200/14/2018

22.10.2018. Позив за подношење понуда [PDF | 49,9 KB]

22.10.2018. Конкурсна документација [PDF | 187,6 KB]

Рок за достављање понуда: 08.11.2018. године, до 11.00 часова.

_________________________________________________

Датум објављивања: 22.10.2018. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Набавка добара – закуп магацинa у Новом Саду за потребе Пореске управе, Регионалног одељења Нови Сад.

Набавка број: НЗНП 200/12/2018

22.10.2018. Позив за подношење понуда [PDF | 49,8 KB]

22.10.2018. Конкурсна документација [PDF | 200,8 KB]

Рок за достављање понуда: 08.11.2018. године, до 11.00 часова.

_________________________________________________

Датум објављивања: 06.09.2018. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Набавка добара – закуп пословног простора, за потребе Пореске управе Филијале Ниш – Одељења за теренску контролу, на период од 12 месеци.

Набавка број: НЗНП 500/3/2018

06.09.2018 Оглас за подношење понуда

06.09.2018 Конкурсна документација

Рок за достављање понуда: 21.09.2018. године, до 12.00 часова.

_________________________________________________

Датум објављивања: 02.08.2018. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Набавка добара – закуп затвореног магацинског простора у површини  од 400 до 450 метара квадратних на територији града Ниша за потребе Пореске управе РО Ниш – Филијале Ниш на период од 12 месеци.

Набавка број: НЗНП 500/2/2018

02.08.2018 Оглас за подношење понуда

02.08.2018 Конкурсна документација

Рок за достављање понуда: 17.08.2018. године, до 12.00 часова.

_________________________________________________

Датум објављивања: 02.07.2018. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење за материјалне ресурсе Нови Сад

Набавка  добара – закуп гаражних места у Новом Саду за потребе Пореске управе, Регионалног одељења за материјалне ресурсе Нови Сад.

Набавка број: НЗНП 200/7/2018

02.07.2018. Позив за подношење понуда [PDF | 69,0 KB]

02.07.2018. Конкурсна документација [PDF | 378,8 KB]

Рок за достављање понуда: 18.07.2018. године, до 11.00 часова.

_________________________________________________

Датум објављивања: 17.05.2018. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Набавка добара – закуп пословног простора у површини од 70 до 90 метара квадратних у ТПЦ ,,Амбасадор", за потребе Пореске управе Регионалног одељења за материјалне ресурсе Ниш, на период од 12 месеци.

Набавка број: НЗНП 500/1/2018

 17.05.2018. Оглас пословни простор закуп

17.05.2018. Конкурсна документација

Рок за достављање понуда: 01.06.2018. године, до 12,00 часова.

__________________________________________________

Датум објављивања: 29.12.2017. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Крагујевац

Набавка добара - закуп пословног простора (архива) за потребе Експозитуре Александровац

Набавка број: 400-404-01-00267/2017-Ј4006

29.12.2017.год. Позив закуп Александровац

29.12.2017.год. Конкурсна закуп Александровац

Рок за достављање понуда: 15.01.2018. године. 

 __________________________________________________

Датум објављивања: 27.12.2017. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Крагујевац

Набавка добара - закуп пословног простора за потребе Одсека Пореске полиције Чачак

Набавка број: 400-404-01-00260/2017-Ј4006

27.12.2017.год. Позив закуп ПП Чачак [PDF | 40,1 KB]

27.12.2017.год. Конкурсна закуп ПП Чачак [PDF | 255,3 KB]

Рок за достављање понуда: 12.01.2018. године. 

 __________________________________________________

 

Датум објављивања: 27.12.2017. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Крагујевац

Набавка добара - закуп пословног простора за потребе Одсека Пореске полиције Крагујевац

Набавка број: 400-404-01-00259/2017-Ј4006

27.12.2017.год. Позив закуп ПП Крагујевац

27.12.2017.год. Конкурсна закуп ПП Крагујевац

Рок за достављање понуда: 12.01.2018. године. 

 __________________________________________________

Датум објављивања 27.12.2017.године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Београд

Набвака добара- закуп магацинског простора за потребе РО Београд филијале Шабац

Набавка број 300-404-01-00229/2017-Ј1005

27.12.2017. Конкурсна документација [PDF | 2.628,4 KB]

27.12.2017. Позив за подношење понуде [PDF | 2.488,8 KB]

Рок за достављање понуде 11.01.2018. године.

___________________________________________________

Датум објављивања: 18.12.2017. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Крагујевац

Набавка добара - закуп пословног простора (архиве) за потребе Пореске управе Филијале Параћин

Набавка број: 400-404-01-00214/2017-Ј4006

18.12.2017.ГОД. Позив за подношење понуда

18.12.2017.ГОД. Конкурсна документација

Рок за достављање понуда: 29.12.2017. године. 

_____________________________________________

Датум објављивања: 13.12.2017. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Набавка добара – закуп затвореног и отвореног  магацинског простора, за потребе Пореске управе РO Ниш  на период од 12 месеци.

Набавка број: 8/2017

13.12.2017. Оглас за подношење понуда

13.12.2017. Конкурсна документација

Рок за достављање понуда: 28.12.2017. године, до 12.00 часова.

_____________________________________________

Датум објављивања: 23.11.2017. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Набавка  добара – закуп магацина за смештај ствари одузетих у поступку пореске контроле за потребе Пореске управе.

Набавка број: 14/2017

23.11.2017. Позив за подношење понуда

23.11.2017. Конкурсна Документација

Рок за достављање понуда: 08.12.2017. године, до 11.00 часова.

_______________________________________________________________

Датум објављивања: 04.09.2017. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Набавка добара –закуп пословног простора, за потребе Пореске управе Филијале Ниш – Одељења за теренску контролу на период од 12 месеци.

Набавка број: 7/2017

04.09.2017. Oглас за подношење понуда

04.09.2017. Конкурсна документација

 Рок за достављање понуда: 19.09.2017. године, до 12,00 часова 

________________________________________

Датум објављивања: 14.08.2017. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Крагујевац

Набавка добара - закуп пословног простора (архиве) за потребе Пореске управе Филијале Трстеник

Набавка број: 7Д/2017

17.08.2017.год. Позив за подношење понуда 7Д

14.08.2017.год Конкурсна документација 7Д

Рок за достављање понуда: 29.08.2017. године, до 12,00 часова 

________________________________________

Датум објављивања: 23.06.2017. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Набавка добара –закуп затвореног магацинског простора у површини  од 400 до 450 метара квадратних на територији града Ниша за потребе Пореске управе РО Ниш – Филијале Ниш на период од 12 месеци.

Набавка број: 2/2017

23.06.2017. Oглас за подношење понуда

23.06.2017. Конкурсна документација

 Рок за достављање понуда: 10.07.2017. године, до 12,00 часова 

________________________________________

Датум објављивања: 22.06.2017. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Крагујевац

Набавка добара - закуп пословног простора за потребе Пореске управе Експозитуре Тутин

Набавка број: 6Д/2017

22.06.2017.год. Позив за подношење понуда 6Д

22.06.2017.год. Конкурсна документација 6Д

Рок за достављање понуда: 07.07.2017. године, до 12,00 часова 

____________________________________

Датум објављивања: 21.06.2017. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Крагујевац

Набавка добара - закуп пословног простора за потребе Пореске управе Филијале Свилајнац

Набавка број: 5Д/2017

21.06.2017.год. Позив за подношење понуда 5Д

21.06.2017.год. Конкурсна документација 5Д

Рок за достављање понуда: 06.07.2017. године, до 12,00 часова 

____________________________________

Датум објављивања: 20.06.2017. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Крагујевац

Набавка добара - закуп магацинског простора, за потребе Пореске управе РО Крагујевац

Набавка број: 4Д/2017

20.06.2017.год. Позив за подношење понуда 4Д

20.06.2017.год. Конкурсна документација 4Д

Рок за достављање понуда: 05.07.2017. године, до 12,00 часова

___________________________________

Датум објављивања: 12.06.2017. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Набавка добара - закуп магацинског простора, за потребе Пореске управе, Филијала Темерин

Набавка број: 20/17

12.06.2017. Конкурсна документација

12.06.2017. Позив за подношење понуда

Рок за достављање понуда: 28.06.2017. године, до 11,00 часова

________________________________________

Датум објављивања: 01.06.2017. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Набавка добара - закуп пословног простора у Инђији, за потребе Пореске управе, Филијала Инђија

Набавка број: 19/17

01.06.2017. Конкурсна документација

01.06.2017. Позив за подношење понуде

Рок за достављање понуда: 16.06.2017. године, до 11,00 часова

____________________________________

Датум објављивања: 29.05.2017. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Набавка добара - закуп пословног простора у Инђији, за потребе Пореске управе, Филијала Инђија

Набавка број: 18/17

18 Конкурсна документација

18 Позив за подношење понуде

Рок за достављање понуда: 13.06.2017. године, до 11,00 часова

_____________________________________

Датум објављивања: 18.05.2017. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Набавка добара – закуп пословног простора у површини од 70 до 90 метара квадратних у ТПЦ ,,Амбасадор", за потребе Пореске управе Регионалног одељења за материјалне ресурсе Ниш, на период од 12 месеци.

Набавка број: 1/2017

18.05.2017. Оглас за подношење понуда

18.05.2017. Конкурсна документација

Рок за достављање понуда: 02.06.2017. године, до 12,00 часова.

__________________________________________________

Датум објављивања: 31.03.2017. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Крагујевац

Набавка добара – закуп пословног простора за потребе Пореске управе Филијале Ћуприја, редни број: 2Д/2017

31.03.2017.год. Позив за закуп Ћуприја 2Д/2017

31.03.2017.год. Конкурсна за закуп Ћуприја 2Д/2017 

15.05.2017.год. Одлука о обустави поступка 2Д

_______________________________________________________

Датум објављивања: 03.02.2017. године

ПОРЕСКА УПРАВА-Централа

ПОЗИВ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА - консултације на тему израде техничких спецификација за набавку услуге израде дизајна службених униформи за инспекторе Пореске полиције

03.02.2017. Позив потенцијалним понуђачима

________________________________________________________

Датум објављивања: 23.11.2016. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Набавка  добара – закуп пословног простора у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина 14, за потребе Пореске управе Филијала Нови Сад 2.

Набавка број: 21/2016

23.11.2016. Позив за подношење понуда

23.11.2016. Конкурсна Документација

Рок за достављање понуда: 08.12.2016. године, до 11,00 часова.

________________________________________________________

Датум објављивања: 07.11.2016. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Набавка услуга – уништење прехрамбених производа са истеклим роком трајања( пшеница, кукуруз, сунцекретова сачма) одузетих у поступку пореске контроле за потребе Пореске управе РО Ниш на период од 12 месеци.

Набавка број: 05/2016

07.11.2016. Позив за подношење понуда

07.11.2016. Конкурсна документација

15.11.2016. Измена конкурсне документације

Рок за достављање понуда: 22.11.2016. године, до 12:00 часова.

________________________________________________________

Датум објављивања: 26.10.2016. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Набавка  добара – закуп магацинског простора за смештај ствари одузетих у поступку пореске контроле за потребе Пореске управе.

Набавка број: 21/2016

26.10.2016. Позив за подношење понуда

26.10.2016. Конкурсна Документација

Рок за достављање понуда: 10.11.2016. године, до 11.00 часова.

_______________________________________________________________

Датум објављивања: 24.10.2016. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Набавка  добара – закуп гаражног простора у Новом Саду, за потребе Пореске управе.

Набавка број: 24/2016

24.10.2016. Позив за подношење понуда

24.10.2016. Конкурсна Документација

Рок за достављање понуда: 08.11.2016. године, до 11.00 часова.

_______________________________________________________________

Датум објављивања: 19.10.2016. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Набавка  добара – закуп магацинског простора у Зрењанину, за смештај ствари одузетих у поступку пореске контроле за потребе Пореске управе.

Набавка број: 22/2016

19.10.2016. Позив за подношење понуда

19.10.2016. Конкурсна Документација

Рок за достављање понуда: 03.11.2016. године, до 11.00 часова.

_______________________________________________________________

Датум објављивања: 18.10.2016. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Набавка  добара – закуп складишта за смештај ствари одузетих у поступку пореске контроле за потребе Пореске управе.

Набавка број: 25/2016

18.10.2016. Позив за подношење понуда

18.10.2016. Конкурсна Документација

Рок за достављање понуда: 02.11.2016. године, до 11.00 часова.

_______________________________________________________________

Датум објављивања: 05.10.2016. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Jавна набавка добара – закуп затвореног магацинског простора, за потребе Пореске управе РО Ниш - Филијале Ниш, на период од девет(9) месеци.

Набавка број: 04/2016

05.10.2016. Позив за подношење понуда

05.10.2016. Конкурсна документација

Рок за доставу понуда: 20.10.2016. године до 12,00 часова

______________________________________________________________

Датум објављивања: 28.06.2016. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Jавна набавка добара – закуп простора на коме могу бити  смештене 2 цистерне запремине од најмање 15 тона за смештај нафтних деривата, на период до једне године.

Набавка број: 03/2016

28.06.2016. Позив за подношење понуда

28.06.2016. Конкурсна документација

Рок за доставу понуда: 13.07.2016. године до 12,00 часова.

_______________________________________________________________

Датум објављивања: 30.03.2016. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Jавна набавка добара – закуп складишног простора за смештај до 20 тона нафтних деривата, на период од једне године.

Набавка број: 02/2016

30.03.2016 Позив за подношење понуда

30.03.2016 Конкурсна документација

Рок за доставу понуда: 14.04.2016. године до 12,00 часова.

_________________________________________________________________

Датум објављивања: 30.03.2016. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Jавна набавка добара – закуп складишног простора за смештај до 20 тона нафтних деривата, на период од једне године.

Набавка број: 02/2016

30.03.2016 Позив за подношење понуда

30.03.2016 Конкурсна документација

Рок за доставу понуда: 14.04.2016. године до 12,00 часова.

_____________________________________________________________________

Датум објављивања: 22.03.2016. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Набавка  добара – закуп складишта за смештај архивског материјала за потребе Пореске управе, Филијала Стара Пазова.

Набавка број: 02/2016

 22.03.2016. Позив за подношење понуда

22.03.2016. Конкурсна документација

07.04.2016. Одлука о обустави поступка

Рок за доставу понуда: 06.04.2016. године до 11,00 часова.

_____________________________________________________________________

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Jавна набавка добара – закуп пословног простора у површини  од 250 до 300 метара квадратних у центру Града Ниша за потребе Регионалног одељења Пореске полиције Ниш на период од 12 месеци.

Набавка број: 1/2016

03.03.2016 Позив за подношење понуда

03.03.2016 Конкурсна документација

Рок за доставу понуда: 18.03.2016. године до 12.00 часова.

_____________________________________________________________________

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Београд

Jавна набавка добара – пословног простора, за потребе Пореске управе Регионалног одељења за материјалне ресурсе Београд, Филијала Младеновац, на период од 12 месеца.

Набавка број: 01/2016

25.01.2016. Позив за подношење понуда

25.01.2016. Конкурсна документација

Рок за доставу понуда: 09.02.2016. године до 11.00 часова.

_____________________________________________________________________

Датум објављивања: 30.12.2015. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Набавка  добара – закуп складишта за смештај архивског материјала за потребе Пореске управе, Филијала Стара Пазова.

Набавка број: 62/2015

30.12.2015. Позив за подношење понуда

30.12.2015. Конкурсна документација

05.02.2016.Одлука о обустави С. Пазова

Рок за доставу понуда: 14.01.2016. године до 11,00 часова.

_____________________________________________________________________

 

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Београд

Jавна набавка добара – закуп магацина, за потребе Пореске управе Регионалног одељења за материјалне ресурсе Београд, Филијала Шабац, на период од 24 месеца.

Набавка број: 33/2015

30.12.2015. Позив за подношење понуда

30.12.2015. Конкурсна документација

 Рок за доставу понуда: 14.01.2016. године до 11.00 часова.

_____________________________________________________________________

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Jавна набавка добара – закуп пословног простора у површини од 70 до 90 метара квадратних у ТПЦ ,,Амбасадор", за потребе Пореске управе Регионалног одељења за материјалне ресурсе Ниш, на период од 18 месеци.

Набавка број: 3/2015

07.12.2015 Позив за подношење понуда

07.12.2015 Конкурсна документација

Рок за доставу понуда: 22.12.2015. године до 12.00 часова.

_____________________________________________________________________

Датум објављивања: 27.11.2015. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Крагујевац
Jавна набавка  добара – закуп архивског  простора за потребе Пореске управе Филијале Параћин.

Набавка број: 12Д/2015

27.11.2015. Позив за подношење понуда

27.11.2015. Конкурсна документација

Рок за доставу понуда: 07.12.2015. године до 12.00 часова.

_____________________________________________________________________

Датум објављивања: 27.11.2015. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Крагујевац
Jавна набавка  добара – закуп пословног простора за потребе Одсека Пореске полиције Чачак.

Набавка број: 10Д/2015

27.11.2015. Позив за подношење понуда

27.11.2015. Конкурсна документација

Рок за доставу понуда: 07.12.2015. године до 12.00 часова.

_____________________________________________________________________

Датум објављивања: 24.11.2015. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Крагујевац
Jавна набавка  добара – закуп архивског простора за потребе Пореске управе
Експозитуре Александровац.

Набавка број: 13Д/2015

24.11.2015. Позив за подношење понуда 13д

24.11.2015. Конкурсна документација 13Д

Рок за доставу понуда: 03.12.2015. године до 12.00 часова. ________________________________________________________________________________

Датум објављивања: 23.11.2015. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Jавна набавка добара – закуп магацинског простора затвореног и отвореног, који мора бити на једном месту, тј. истој локацији, за потребе Пореске управе Регионалног одељења за материјалне ресурсе Ниш са припадајућим филијалама и експозитурама, на период од две године.

Набавка број: 2/2015

23.11.2015. Позив за подношење понуда

23.11.2015. Конкурсна документација

 Рок за доставу понуда: 08.12.2015. године до 12.00 часова.

________________________________________________________________________________

 Датум објављивања: 23.11.2015. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Крагујевац

Jавна набавка  добара – закуп пословног простора за потребе Пореске управе Регионалног одељења за материјалне ресурсе Крагујевац.

Набавка број: 11Д/2015

 23.11.2015.год. Позив закуп ПП Крагујевац

23.11.2015.год. Конкурсна закуп ПП Крагујевац

Рок за доставу понуда: 03.12.2015. године до 12.00 часова.

_____________________________________________________________________

Датум објављивања: 19.11.2015. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Jавна набавка  добара – закуп пословног простора за потребе Пореске управе Регионалног одељења за материјалне ресурсе Ниш за потребе експозитуре Нишка Бања на период од 18 месеци.

Набавка број: 1/2015

19.11.2015 Позив за подношење понуда

19.11.2015 Конкурсна документација

Рок за доставу понуда: 04.12.2015. године до 12.00 часова.

_____________________________________________________________________

Датум објављивања: 16.10.2015. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Набавка  добара – закуп складишта за смештај ствари одузетих у поступку пореске контроле за потребе Пореске управе.

Набавка број: 58/2015

16.10.2015. Позив за подношење понуда-закуп складишта

Конкурсна Документација

Рок за доставу понуда: 23.10.2015. године до 11.00 часова.

23.06.2017. Конкурсна документација [PDF | 1.089,6 KB]

_____________________________________________________________________