Порески календар

окт 2019

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

*Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. *Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима најкасније у року од три дана од дана исплате обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. *Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. *Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. *Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. *Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. *Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2019. годину, ако је у 2019. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 01.02. до 18.02. и у периоду од 02.07. до 16.07. у току године. *Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец.

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

Контакт

Пореска управа
Централа
Саве Машковића 3-5
11042 Београд
Србија

Директор Пореске управе Републике Србије

Драгана Марковић

Руководилац канцеларије директора Пореске управе

Шеф кабинета - Снежана Илић

e-mail: kabinet@purs.gov.rs

Сектор за наплату

помоћник директора - Мира Станојев

Сектор за пружање услуга пореским обвезницима и едукацију

в.д. помоћник директора - Снежана Величковић

Сектор за информационе и комуникационе технологије

помоћник директора - Саша Дулић

Сектор за људске ресурсе

 

Сектор за материјалне ресурсе

помоћник директора - Видоје Јевремовић

Сектор пореске полиције

 помоћник директора - Нада Новосел

Сектор за трансформацију

помоћник директора - Раде Шевић

Сектор за контролу

помоћник директора - Ненад Кртолица

Сектор за пореско-правне послове и координацију

помоћник директора - Бранка Сарић

Сектор за утврђивање порекла имовине и посебног пореза

 

Сектор за пореско рачуноводство

в.д. помоћник директора - Слађана Нухбеговић

 

Сектор за издвојене активности

в.д. помоћник директора - Љубинко Средојевић

 

 Одељење за унутрашњу контролу 

 

Одељење за међународну сарадњу и координацију послова европских интеграција

Начелник одељења - Милка Лукач

 


Одељење за интерну ревизију

Начелник одељења - Сузана Јаблановић

 

Одељење за стратешке ризике

Начелник одељења - Наташа Арсић

 

Центар за велике пореске обвезнике

помоћник директора - Мирослав Ђиновић

 

Web презентација

e-mail: press@purs.gov.rs

Број телефона: 011/395 33 36

 

СПИСАК АДРЕСА ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА

 

Примедбе на рачун рада запослених у Пореској управи
тел: + 381 11 3950 528

Информације о терминалу за даљинско очитавање података из фискалне касе
тел: + 381 11 39 50 670