Порески календар

дец 2018

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2017. годину, ако је у 2017. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, врши се уз пореску ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину у складу са прописима о рачуноводству. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на oбрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на oбрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на oбрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на oбрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку квартала у коме су набављени деривати нафте и биотечности. Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на oбрасцу РФНБ, у периоду од 01.02. до 15.02. и у периоду од 02.07. до 16.07. у току године. Подношење прегледа обрачуна ПДВ, на обрасцу ПОПДВ уз пореску пријаву ПДВ за сваки порески период.

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

Контакт

Пореска управа
Централа
Саве Машковића, 3-5
11040 Београд
Србија

Директор Пореске управе Републике Србије

Драгана Марковић

Руководилац канцеларије директора Пореске управе

Шеф кабинета - Снежана Илић

e-mail: kabinet@purs.gov.rs

Сектор за наплату

помоћник директора - Мира Станојев

Сектор за пружање услуга пореским обвезницима и едукацију

в.д. помоћник директора - Снежана Величковић

Сектор за информационе и комуникационе технологије

помоћник директора - Саша Дулић

Сектор за људске ресурсе

в.д. помоћник директора – Мирослав Мицић

Сектор за материјалне ресурсе

помоћник директора - Видоје Јевремовић

Сектор пореске полиције

 помоћник директора - Нада Новосел

Сектор за трансформацију

помоћник директора - Раде Шевић

Сектор за контролу

помоћник директора - Ненад Кртолица

Сектор за пореско-правне послове и координацију

помоћник директора - Бранка Сарић

Сектор за мењачке и девизне послове и игре на срећу

Координатор - Аурора Младеновић

Координатор - Зорица Ћетковић

 Одељење за унутрашњу контролу и управни надзор

Начелник одељења - Слађана Нухбеговић

Одељење за стратешке ризике

Начелник одељења - Наташа Арсић

Група за стратегију, планирање и управљање ризицима

Руководилац групе - Милоје Исаиловић

Група за интерну ревизију

   Руководилац групе - Љубинко Средојевић

Центар за велике пореске обвезнике

помоћник директора - Мирослав Ђиновић

 

Web презентација

e-mail: press@purs.gov.rs

Број телефона: 011/395 33 36

 

КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ ФИЛИЈАЛА И ЕКСПОЗИТУРА

Примедбе на рачун рада запослених у Пореској управи
тел: + 381 11 3950 528

Информације о терминалу за даљинско очитавање података из фискалне касе
тел: + 381 11 39 50 670

Сектор за пружање услуга пореским обвезницима и едукацију
Ул. Саве Машковића 3-5, Београд

Одељење за образовање
Ул. Краља Милана 5, Београд

Библиотека Пореске управе
Ул. Краља Милана 5, Београд
тел: + 381 11 3331 044, 3331 034

Центар за образовање у Београду
Ул. Краља Милана 5, Београд
тел: + 381 11 333 10 43
тел: + 381 11 333 10 11

Центар за образовање у Новом Саду
Ул. Футошка 35, Нови Сад
тел: + 381 21 424 321

Центар за образовање у Нишу
Ул. Синђелићев трг 18, Ниш
тел: + 381 18 515 195

Центар за образовање у Крагујевцу
Ул. Бранка Радичевића 16А, Крагујевац
тел: + 381 34 338 082

РЕГИОНАЛНO OДЕЉЕЊЕ ПРИШТИНА
Ул. 27. марта 28-32, Београд
тел: + 381 11 33 40 929

ЦЕНТАР ЗА ВЕЛИКЕ ПОРЕСКЕ ОБВЕЗНИКЕ
Краља Милана бр.5 , Београд
тел: + 381 11 333 08 01

Игре на срећу

Омладинских бригада 1, Нови Београд
Тел: 011/311 72 93;  311 76 45

Мењачки послови

Министарство финансија
Пореска управа
Зелени венац 16
11000 Београд

*******

за подручје Ниша

Министарство финансија
Пореска управа
 Душанова 54-72, П.Ц. Душанов базар, Кула, локал 50
или

Генерала Милојка Лешјанина 19
( документација везана за мењачко пословање)
18000 Ниш

 *******

за подручје Новог Сада

Mинистарство финансија
Пореска управа
Модене 7
21000 Нови Сад

*******

за подручје Крагујевца

Министарство финансија
Пореска управа
Бранка Радичевића 16а
34000 Крагујевац

 Информације везане за мењачко пословање

Тел: 011/ 206-16-33
Тел: 011/ 206-16-37
Тел: 011/ 206-16-34
Тел: 011/ 206-16-36
Тел: 018/ 249-852
Тел: 021/6614-592
Тел: 034/330-157

Информације у вези са обуком и стицањем цертификата за обављање мењачких послова

Тел: 011/206-16-26

*******

Канцеларија за нерезиденте

Министарство финансија
Пореска управа
Зелени венац 16
11000 Београд

Тел: 011/262-21-48
Тел: 011/262-61-82
Тел: 011/218-46-95