Пореска управа  >>  Линкови  >>  Државни органи

Порески календар

дец 2018

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2017. годину, ако је у 2017. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, врши се уз пореску ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину у складу са прописима о рачуноводству. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на oбрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на oбрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на oбрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на oбрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку квартала у коме су набављени деривати нафте и биотечности. Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на oбрасцу РФНБ, у периоду од 01.02. до 15.02. и у периоду од 02.07. до 16.07. у току године. Подношење прегледа обрачуна ПДВ, на обрасцу ПОПДВ уз пореску пријаву ПДВ за сваки порески период.

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

Државни органи

Народна скупштина Републике Србије
www.parlament.gov.rs

Влада Републике Србије
Београд, Немањина 11
www.srbija.gov.rs

Министарства Владе Републике Србије
Министарство финансија 
Београд, Кнеза Милоша 20
www.mfin.gov.rs

Министарство спољних послова
Београд, Кнеза Милоша 22-26
www.mfa.gov.rs

Министарство одбране
Београд, Бирчанинова 5
www.mod.gov.rs

Министарство унутрашњих послова
Београд, Булевар Михајла Пупина 2
www.mup.gov.rs

Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе
Београд, Влајковићева 10
www.mrrls.gov.rs

Министарство правде и државне управе
Београд, Немањина 22-26
www.drzavnauprava.gov.rs

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Београд, Немањина 22
www.mpt.gov.rs

Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине
Београд, Немањина 11
www.merz.gov.rs

Министарство саобраћаја
Београд, Немањина 22-26
www.ms.gov.rs

Министарство грађевинарства и урбанизма
Београд, Немањина 22-26
www.mgu.gov.rs

Министарство природних ресурса, рударства и просторног планирања
Београд, Немањина 11
www.ekoplan.gov.rs

Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Београд, Немањина 22-26
www.mpn.gov.rs

Министарство омладине и спорта
Београд, Булевар Михајла Пупина 2
www.mos.gov.rs

Министарство здравља
Београд, Немањина 22-26
www.zdravlje.gov.rs

Министарство рада, запошљавања и социјалне политике
Београд, Немањина 22-26
www.minrzs.gov.rs

Министарство културе и информисања
Београд, Влајковићева 3
www.kultura.gov.rs

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација
Београд, Булевар Михајла Пупина 2
тел: 3112-916; факс: 3114-650
www.mtt.gov.rs

Народна Банка Србије
Београд, Краља Петра 12
www.nbs.rs

Републички геодетски завод
Београд, Булевар војводе Мишића 39
www.rgz.gov.rs

Портал еУправа Републике Србије
www.euprava.gov.rs

Управа за јавне набавке
Немањина 22-26
www.ujn.gov.rs