Порески календар

јун 2019

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

*Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. *Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима најкасније у року од три дана од дана исплате обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. *Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. *Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. *Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. *Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. *Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2019. годину, ако је у 2019. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 01.02. до 18.02. и у периоду од 02.07. до 16.07. у току године. *Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец.

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

Адресар

ПОРЕСКА УПРАВА - ЦЕНТРАЛА
Саве Машковића 3-5
11040 Београд

Радно време

  • Пореска управа - Централа

Од 07.30 до 15.30 часова

  • Филијале Пореске управе

Од 07.30 до 15.30 часова

 

РЕГИОНАЛНO ОДЕЉЕЊЕ БЕОГРАД
27.Марта бр. 28-32
Телефон: 011/3341441
Београд

ФИЛИЈАЛА A

ОДСЕК/ГРУПА

УЛИЦА И БРОЈ

ТЕЛЕФОН

Нови Београд 1

 

Тошин бунар 159

011/22 05 101

Чукарица

 

Шумадијски трг 6А

011/35 49 518

 

Барајево

Светосавска 2

011/83 00 434

Вождовац

 

Устаничка 130

011/28 83 957

Земун

 

Главна 30

011/26 18 358

 

Сурчин

Војвођанска 120

011/84 41 657

Палилула

 

Деспота Стефана 120

011/20 57 700

Звездара

 

Бул. К. Александра 77

011/24 22 440

Савски Венац

 

Зелени венац 16

011/26 20 335

Врачар

 

Његошева 77

011/30 84 300

Лозница

 

Трг Јована Цвијића 11

015/88 95 50

 

Мали Зворник

Краља Петра 16

015/47 13 94

 

Крупањ

М.Тита 2

015/58 14 31

 

Љубовија

В.Мишића 45

015/56 18 47

Стари Град

 

Деспота Стефана 118

011/20 57 906

Шабац

 

Карађорђева 2

015/34 49 01

 

Богатић

В.Степе 2

015/77 86 429

 

Владимирци

Светог Саве 10-12

015/51 31 01

 

Коцељева

Немањина 76

015/55 62 56

Ваљево

 

Вука Караџића 2

014/22 04 93

 

Лајковац

Омладински трг 1

014/34 31 115

 

Мионица

Кнеза Грбовића 63

014/34 21 107

 

Љиг

Карађорђева 7

014/84 204

 

Осечина

Карађорђева 114

014/45 12 40

 

Уб

М.Селаковића 1

014/41 13 62

ФИЛИЈАЛА Б

ОДСЕК/ГРУПА

УЛИЦА И БРОЈ

ТЕЛЕФОН

Нови Београд 2

 

Бул.М.Пупина 167

011/21 33 720

Раковица

 

Мишка Крањца 12

011/30 51 775

Смедерево

 

Његошева 8

026/614-491

Пожаревац

 

Стари корзо 49

012/22 37 70

 

Велико Градиште

Житни трг 1

012/66 21 29

 

Мало Црниће

М.Тита 80

012/28 00 17

 

Жабари

К.Милоша 76

012/25 02 52

ФИЛИЈАЛА Ц

ОДСЕК/ГРУПА

УЛИЦА И БРОЈ

ТЕЛЕФОН

Гроцка

 

Сутјеска 4

011/85 02 058

Лазаревац

 

Карађорђева 42

011/81 20 687

Обреновац

 

Војводе Мишића 192

011/87 23 135

Младеновац

 

Краља Петра I 233

011/82 37 001

011/82 37 404

 

Сопот

Космајски трг 5

011/82 51 183

Смедеревска Паланка

 

Вука Караџића 25

026/31 10 94

Велика Плана

 

Милоша Великог 30

026/51 47 96

Петровац на Млави

 

Српских владара 165

012/33 30 29

 

Голубац

Цара Лазара 15

012/67 81 04

 

Жагубица

Партизанска бб

012/64 32 33

 

Кучево

Миодрага Рајића 1

012/85 21 25

РЕГИОНАЛНО ОДЕЉЕЊЕ НИШ
Страхињића Бана бб
Телефон: 018/509000
Ниш

ФИЛИЈАЛА А

ОДСЕК/ГРУПА

УЛИЦА И БРОЈ

ТЕЛЕФОН

Ниш

 

Трг Николе Пашића 24

018/51 17 61

 

Нишка Бања

Школске чесме бб

018/45 48 007

 

Дољевац

СО Дољевац

018/81 00 57

 

Мерошина

Цара Лазара 15

018/48 91 321

 

Гаџин Хан

Милоша Обилића бб

018/85 01 15

Лесковац

 

Моше Пијаде 4

016/24 30 16

 

Бојник

Трг Слободе 2

016/82 12 07

 

Лебане

Цара Душана бб

016/84 31 71

 

Медвеђа

Јабланичка бб

016/89 11 55

ФИЛИЈАЛА Б

ОДСЕК/ГРУПА

УЛИЦА И БРОЈ

ТЕЛЕФОН

Врање

 

Краља Стефана Првовенчаног 1

017/42 41 77

 

Владичин Хан

Светосавска 12

017/47 30 70

 

Сурдулица

Велибора Стајића 1

017/81 59 22

 

Босилеград

Георгиј Димитров бб

017/87 71 32

Пирот

 

Српских владара 87

010/31 18 33

 

Бела Паланка

Српских владара 60

018/85 56 58

 

Димитровград

Балканска 2

010/36 04 01

 

Бабушница

Ратка Павловића 1

010/38 50 29

Зајечар

 

Драгослава Срејовића 4

019/42 33 00

 

Бољевац

Ивка Ћаловића 4

030/46 37 57

ФИЛИЈАЛА Ц

ОДСЕК/ГРУПА

УЛИЦА И БРОЈ

ТЕЛЕФОН

Алексинац

 

Кнеза Милоша 134-136

018/80 17 06

 

Ражањ

Страхиње Симоновића бб

037/84 12 55

 

Сокобања

Војислава Илића 4

018/83 08 37

Власотинце

 

Трг ослобођења 1

016/87 51 93

 

Црна Трава

Трг Милентија Поповића СО

016/81 11 08

Књажевац

 

Његошева 2

019/73 29 57

 

Сврљиг

Радетова 29

018/82 10 20

Бујановац

 

Карађорђа Петровића 115

017/65 42 12

 

Трговиште

Краља Петра I 102

017/45 22 17

 

Прешево

Маршала Тита 39

017/66 00 61

Прокупље

 

21. Српске Дивизије 6

027/32 23 17

 

Блаце

Карађорђева 4

027/37 17 97

 

Куршумлија

Вука Караџића 24

027/38 12 48

 

Житорађа

СО Житорађа

027/83 62 789

Бор

 

Ђорђа Вајферта 4

030/42 34 54

 

Мајданпек

Шашка 1

030/58 28 63

Неготин

 

Трг Ђорђа Станојевића 68/4

019/54 41 61

 

Кладово

Краља Александра 35

019/80 1367

 

РЕГИОНАЛНО ОДЕЉЕЊЕ НОВИ САД
Булевар Михајла Пупина бр.16
Телефон: 021/456993, 456114, 024/851-372
Нови Сад

ФИЛИЈАЛА А

ОДСЕК/ГРУПА

УЛИЦА И БРОЈ

ТЕЛЕФОН

Нови Сад 1

 

Модене 7

021/48 01 500

 

Тител

Главна 1

021/86 00 34

021/86 21 18

Нови Сад 2

 

Бул.М.Пупина 14

021/48 02 605

 

Жабаљ

Николе Тесле 45

021/83 11 76

021/83 05 00

 

Бачки Петровац

М.Тита 5-7

021/78 00 20

Суботица

 

Корзо бр.5

024/55 28 38

 

Кањижа

Главни трг бр.1

024/87 94 12

 

Н.Кнежевац

Краља Петра 1

0230/83 587

Зрењанин

 

Трг др.Зорана Ђинђића 4

023/55 08 41

 

Житиште

Цара Душана 15

023/82 13 09

023/82 19 29

 

Сечањ

Вожда Карађорђа 59

023/84 18 71

Панчево

 

Масарикова 2

013/34 16 80

 

Ковачица

М.Тита 50

013/66 11 62

 

Опово

Бориса Кидрича 10

013/68 19 75

ФИЛИЈАЛА Б

ОДСЕК/ГРУПА

УЛИЦА И БРОЈ

ТЕЛЕФОН

Сремска Митровица

 

Трг Краља Петра I 44

022/61 12 14

Сомбор

 

Стапарски пут 2

025/42 26 78

025/42 31 56

Вршац

 

Феликса Милекера 17

013/83 32 39

 

Алибунар

Трг Слободе 4

013/64 12 73

 

Бела Црква

Јована Поповића 58

013/85 12 05

 

Пландиште

Војводе Путника 38

013/86 10 56

Рума

 

Железничка 5-7

022/47 93 42

 

Пећинци

Слободана Бајића 5

022/43 62 33

 

Ириг

Николе Тесле 4

022/46 10 03

Бачка Паланка

 

Трг Краља Петра I 14

021/75 51 306

 

Бач

Трг Зорана Ђинђића 2

021/77 19 14

Кикинда

 

Трг Српских добровољаца 34

0230/42 12 03

 

Нова Црња

ЈНА 110

023/81 51 20

Стара Пазова

 

Светосавска 1

022/36 72 00

Бечеј

 

Данила Киша 5

021/69 14 240

 

Нови Бечеј

Жарка Зрењанина 11

023/77 17 19

ФИЛИЈАЛА Ц

ОДСЕК/ГРУПА

УЛИЦА И БРОЈ

ТЕЛЕФОН

Петроварадин

 

Николајевска 2

021/47 20 376

 

Беочин

Трг Цара Лазара 8а

021/87 11 77

 

Сремски Карловци

Трг Бранка Радичевића 6

021/88 10 20

Темерин

 

Новосадска 326

021/84 37 56

Врбас

 

Палих бораца 18ц

021/79 53 800

021/79 53 801

 

Србобран

Трг Републике 2

021/73 55 60

Бачка Топола

 

М.Тита 486

024/77 21 11

 

Мали Иђош

М.Тита 32

024/73 04 68

Ковин

 

ЈНА 5

013/74 22 62

Оџаци

 

Јурија Гагарина 21

025/57 43 265

Кула

 

М.Тита 258

025/75 41 14

Апатин

 

Српских владара 29

025/77 30 45

Сента

 

М.Тита 14

024/81 29 15

 

Ада

Лењинова 8

024/85 13 18

 

Чока

Потиска 20

0230/71 305

Инђија

 

Војводе Степе 16

022/56 10 01

Шид

 

Кнеза Милоша 2/2

022/71 07 71

 

РЕГИОНАЛНО ОДЕЉЕЊЕ КРАГУЈЕВАЦ
27.Марта бр.14
Телефон: 034/336399, 034/336388, 034/336390
34000 Крагујевац

ФИЛИЈАЛА А

ОДСЕК/ГРУПА

УЛИЦА И БРОЈ

ТЕЛЕФОН

Крагујевац

 

27 Марта 14

034/33 58 28

034/33 36 91

034/33 63 79

 

Рача

Карађорђева 48

034/75 13 54

 

Баточина

Краља Петра I 37

034/68 42 337

034/68 41 035

 

Кнић

бб

034/51 01 17

034/51 12 01

Ужице

 

Трг Партизана 8

031/51 29 75

031/51 33 82

 

Бајина Башта

Вука Караџића 9

031/86 46 65

031/86 46 47

 

Чајетина

Александра Карађорђевића 28

031/83 11 73

031/83 10 77

Краљево

 

Цара Душана 41

036/30 23 27

 036/32 24 45

 

Рашка

Предрага Вилимоновића бб

036/73 34 45

036/73 67 98

Крушевац

 

Стевана Високог 2

037/41 23 00

 

Александровац

Трг Ослобођења бб

037/35 52 391

037/35 55 413

 

Брус

Мике Ђорђевића 7

037/82 52 69

037/82 54 69

 

Варварин

Марина Мариновића бб

037/78 71 72

037/78 88 25

 

Ћићевац

Карађорђева 191

037/81 16 68

037/81 16 70

Чачак

 

Градско шеталиште 22

032/32 79 87

032/32 40 91

 

Гуча

Проте Гучанина 7

032/85 43 76

032/85 424 3

ФИЛИЈАЛА Б

ОДСЕК/ГРУПА

УЛИЦА И БРОЈ

ТЕЛЕФОН

Нови Пазар

 

АВНОЈ-a бб

020/31 26 02

 

Тутин

Занатски центар бб

020/81 11 51

020/81 19 26

Јагодина

 

Сквер омладине 3

035/22 27 64

035/22 27 05

 

Рековац

Светозара Марковића 2

035/84 11 520

035/84 11 122

Параћин

 

Светог Саве бб

035/56 37 78

035/57 03 27

ФИЛИЈАЛА Ц

ОДСЕК/ГРУПА

УЛИЦА И БРОЈ

ТЕЛЕФОН

Свилајнац

 

Крива чаршија 48

035/31 24 67

035/31 14 05

 

Лапово

Његошева 18

034/85 33 75

034/85 33 44

 

Деспотовац

Милосава Здравковића Ресавца 2

 

Аранђеловац

 

Књаза Милоша 295

034/72 01 71
034/72 31 18

 

Топола

Принца Томислава Карађорђевића бб

034/81 14 14

034/81 10 42

Нова Варош

 

Карађорђева 32

033/62 363

033/61 188

 

Прибој

Трг Фапа 2

033/44 54 41

 033/45 18 43

 

Сјеница

Незнаних јунака 3

020/74 16 86

020/74 10 79

Пријепоље

 

Санџачких бригада 5

033/71 29 22

033/71 26 76

Пожега

 

Трг Слободе 1

031/81 27 48

031/71 33 64

 

Косјерић

Олге Грбић 5

031/78 13 35

031/78 38 73

 

Ариље

Трг Братства и јединства бб

031/89 14 91

031/89 14 96

Врњачка Бања

 

Крушевачка 17а

036/61 16 47

036/61 14 93

Трстеник

 

Цара Душана 2

037/71 15 90

037/71 42 28

Горњи Милановац

 

Таковска 2

032/71 36 47

032/71 30 70

Ивањица

 

Венијамина Маринковића 3

032/66 14 46

032/66 45 36

Ћуприја

 

Лоле Рибара 1

035/88 70 324

035/84 72 277

 

РЕГИОНАЛНИ ОДЕЉЕЊЕ ПРИШТИНА
27. Марта бр. 28-32
Телефон:  011/33 40 929, Факс: 011/32 29 041
Београд

Регионални центар Приштина пошту прима на адресу: Устаничка 130, ПФ 2286, Београд

ФИЛИЈАЛА

УЛИЦА И БРОЈ

ТЕЛЕФОН

ОДСЕК/ГРУПА

УЛИЦА И БРОЈ

ТЕЛЕФОН

Косовска Митровица

Босанска 6

028/49 72 30

028/49 72 31

Лепосавић

17. новембра бб

028/83 752

 

 

 

Зубин Поток

Кол. Кнежева бб

028/46 00 70

 

 

 

Звечан

бб

028/66 47 25

 

 

 

Грачаница

бб

038/64 546

Пунктови

Улица и брoj

Телефон

Штрпце

бб

0290/71 077

Ниш

бб

018/292912

Ранилуг

бб

0280/75 301

Косовска Митровица

бб

063/399419

Шилово

бб

064/84 79 072