Порески календар

сеп 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Биро за информисање    Саопштења    За медије    Унапређен систем комуникације Пореске управе

Унапређен систем комуникације Пореске управе

26. 08. 2019.

Пореска управа Србије увела је низ погодности за пореске обвезнике, једна од њих је портал Епорези.

Видео-прилог - погледајте овде

Унапређен систем Пореске управе омогућава свим пореским обвезницима да на једноставнији начин добију све неопходне информације, али и да измире своје обавезе без могућности на грешку. Поред Контакт центра који је доступан сваког радног дана, грађани могу поставити питање и електронским путем, преко е-маил адресе или друштвених мрежа.

Љиљана Базић, порески саветник каже да су отворени посебни шалтери „Ваш порезник“ у оквиру 37 филијала Пореске управе на територији Републике Србије, на којима порески обвезници могу у непосредној комуникацији са пореским службеником, добити све тражене информације као и бесплатан штампани едукативни материјал, у облику флајера или брошура у којима су на један лак и разумљив начин обрађене одређене теме из пореске материје.

О томе колико је важно измиривати порске обавезе, едуковани су и ђаци основних школа у Србији, а пројекат под називом „Порески час“ спроведен је у сарадњи са Министарством просвете. Милана Бојчић, млађи порески саветник каже да ученици четвртог разреда основне школе добијају основне информације о значају плаћања пореза и да им се то преноси на једноставан и занимљив начин усклађен њиховом узрасту.

Такође уведени су електронски системи за подношење пореских пријава и плаћање пореза у Србији, као и издавање уверења без одласка у филијале.

Ивана Михајловић, порески саветник објашњава да портал Е-порези омогућава пореским обвезницима да електронски добију уверења о плаћеним порезима на свим уплатним рачунима јавних прихода, затим уверења о плаћеном порезу на додату вредност, уверења о плаћеним доприносима за здравствено, као и уверења о плаћеним порезима и доприносима по одбитку.

Како би упознали привреднике са најновијим изменама и допунама закона, Пореска управа континуирано одржава састанке са Привредном комором Србије али и предавања за запослене у Развојној агенцији Србије и Националној служби за запошљавање.

Извор: Прва ТВ