Пореска управа  >>  Биро за информисање  >>  Новости  >>  Оштећен буџет за 85,7 милиона динара

Порески календар

сеп 2019

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

*Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. *Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима најкасније у року од три дана од дана исплате обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. *Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. *Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. *Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. *Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. *Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2019. годину, ако је у 2019. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 01.02. до 18.02. и у периоду од 02.07. до 16.07. у току године. *Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец.

Новости

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

11. 04. 2019.

Оштећен буџет за 85,7 милиона динара

У заједничкој акцији инспектора Пореске полиције и припадника БИА, а по налогу Посебног одељења Вишег јавног тужилаштва за сузбијање корупције, ухапшена су 4 лица из Новог Сада, због постојања основа сумње да су извршили кривична дела:

  • пореске утаје у укупном износу од преко 85,7 милиона динара,
  • прања новца у износу од 2.442.000 евра (292 милиона динара) и 157.752.000,00 динара и
  • злоупотребе положаја одговорног лица, којим јe прибављена противправна имовинска корист у износу од преко 36,8 милиона динара.

У току поступка привремено је одузето 37 путничких аутомобила, као и готовинска новчана средства у износу од 50.125 евра и 200.200,00 динара.

 

Осумњичено лице из Новог Сада је на име својих радника основало више привредних друштава која су се бавила увозом половних путничких аутомобила. Приходе остварене продајом аутомобила је прикрило и присвојило за себе на тај начин што је износ од 2.442.000 евра (292 милиона динара) уплатило на рачуне својих фирми у иностранству (Словачка), а са њих на приватне девизне рачуне својих радника, а затим уз помагање два лица средства је подизало и присвајало за себе. Други део готовог новца од продаје аутомобила из увоза, уместо на рачуне привредних друштава уплаћиван је директно на приватне рачуне радника, а подизали су их помагачи (преко 157 милиона динара) и враћали осумњиченом. На овако остварене приходе, у укупном износу од преко 450 милиона динара, није обрачунат нити уплаћен порез на доходак грађана у укупном износу од 85,7 милиона динара.

Против четири одговорна лица поднета је кривична пријава и одређена мера задржавања до 48 сати.

Коментари 0

остави коментар
Види још

Остави коментар