Порески календар

сеп 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Биро за информисање    Новости    Ухапшено 13 лица из Панчева, Нових Бановаца и Београда

Ухапшено 13 лица из Панчева, Нових Бановаца и Београда

24. 07. 2020.

По налогу Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду, Посебног одељења за сузбијање корупције, у заједничкој акцији Пореске полиције, Безбедоносно-информативне агенције и Министарства унутрашњих послова, Управе криминалистичке полиције, Одељења за борбу против корупције, ухапшено је 13 лица из Панчева, Нових Бановаца и Београда. Против њих ће данас бити поднета кривична пријава због постојања основа сумње су у периоду од 06. маја до 23. јула 2020. године, извршили кривична дела:

  • пореске утаје у укупном износу од 30.484.526,00 динара;
  • прања новца у износу од 147.415.810,00 динара; 
  • неоснованог исказивања износа за повраћај пореза и порески кредит у износу од 26.349.522,00 динара као и
  • кривично дело недозвољене трговине.

Ухапшена лица ће уз кривичну пријаву бити спроведена у Више јавно тужилаштво у Новом Саду, Посебно одељење за сузбијање корупције, на даљу надлежност.

У периоду од 06.05.2020. до 15.07.2020. године, три осумњичена лица са својим помагачима, извршила су увоз текстилне робе из Турске, укупне царинске вредности од 515.863.596,00 динара, преко привредног друштва  из Београда. У време увоза они су имали припремљен план да текстилне производе продају незаконито, на црном тржишту. Продаја је вршена за готовину, без издавања рачуна, унапред познатим купцима – физичким лицима, која су робу и наручивала од пријављених. Да би створили привид регуларног пословања симуловали су даљу продају на домаћем тржишту, тако што су сачињавали лажне фискалне рачуне о промету робе у малопродаји, по нереално ниским ценама. Исказивањем фиктивног (непостојећег) промета по вишеструко умањеним ценама, неосновано су остварили право на одбитак претходног пореза и на основу тога и неосновано право на повраћај ПДВ обрачунатог од стране Управе царина приликом увоза, а такође и неосновано умањили дуговани порез привредног субјекта по основу ПДВ.

Приликом претреса пословних просторија, станова и других просторија, као и путничких и транспортних моторних возила, пронађена је и привремено одузета већа количина робе намењене промету на црном тржишту, „црне“ евиденције, рачунари, готов новац, пословна документација и евиденције.

Приликом претресања магацина који користи привредно друштво из Београда, затечена је текстилнa робa која је допремљена из Турске, укупне вредности од преко 26 милиона динара. Роба је привремено одузета као доказ у кривичном поступку.

Постоји основана сумња да је на исти начин у претходном периоду вршен увоз робе из Турске преко још десетак  привредних субјеката, који су робу продавали на црном тржишту а затим приказивали фиктивно раздужење робе кроз малопродају, по вишеструко умањеним ценама. Сумња се да је на тај начин неосновано исказан и остварен повраћај ПДВ-а у износу од преко 440 милиона динара и на тај начин оштећен републички буџет. Незаконито пословање у овим привредним субјектима биће предмет даљих провера у циљу подношења кривичних пријава против свих одговорних лица.