Порески календар

јул 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Биро за информисање    Новости    Симич: Подаци о имовини неких лица невероватни, последњи позив за пријаву

Симич: Подаци о имовини неких лица невероватни, последњи позив за пријаву

06. 09. 2013.

Taнјуг | 05. 09. 2013. - 22:46h | Фото: Бета|

Пореска управа саопштила је да је за сада утврђено да више од 600 људи није испунило законску обавезу и пријавило имовину вреднију од 35 милиона динара, а директор те институције Иван Симич најавио је вечерас проверу порекла те имовине.

Симич је за РТС рекао да ће, због непоштовања закона, против свих бити покренут прекршајни поступак, а наредних дана добиће последњи позив да ту имовину пријаве.

- Ако неко није пријавио имовину поново ћемо га звати да потврди да ли је та имовина његова, а када то завршимо онда креће утврђивање одакле му извор новца да је то све купио, а податке имамо у приходима који су били пријављени и плаћени порези у Србији. Ако постоји разлика, мораће да докаже одакле му, а ако не буде могао да докаже одакле му та разлика, то се опорезује са 20 одсто - рекао је Симич.

Он је додао да, ако лице не буде могло да докаже одакле му наведена разлика, а ако Пореска управа утврди да постоји могућност да се ради о кривичним делима, то ће бити пријављено полицији.

Симич није прецизирао којом се делатношћу баве наведене особе и да га то не интересује, али је рекао да не жели да било ко врши притисак на Пореску управу.
На питање да ли је било сарадње са грађанима у откривању оних који нису пријавили имовину, Симич је одговорио да је било и такве сарадње, али да се, ако се седне у аутомобил и мало провоза по Србији, види колико има великих кућа и добрих аутомобила.

- Ми имамо сад већ неке податке о имовини. Бројеви су код неких физичких лица невероватни, значи неко има више од 100 милиона имовину, а у последњих седам или шест година имао је приходе само милион и по динара. Од чега је то купио? - запитао је Симич и навео да ће број онихј који нису пријавили имовину, можда, бити и већи.

Раније данас Пореска управа је саопштила да је у неким случајевима вредност непријављене имовине вишеструко већа од законског лимита од 35 милиона динара.
Како је саопштено, поступак унакрсне провере имовине почео је самим чином пријема информативних пореских пријава грађана која поседују имовину вреднију од тог износа.

Окончани су уношење и прва обрада пристиглих пријава у законом предвиђеном року. Пореска управа сада континуирано предузима активности да идентификује грађане који нису испунили законску обавезу и поднели информативну пореску пријаву за имовину вреднију од 35 милиона динара.

Пореска управа ће веома брзо, али не и брзоплето, јер тај посао тражи веома велики степен прецизности, почети унакрсну проверу и процену имовине, прво за физичка лица која нису поднела информативну пореску пријаву за имовину вреднију од 35 милиона динара, наведено је у саопштењу.

Пореска управа ће све те грађане позвати да у кратком року пријаве имовину, уследиће затим провера и неминовна санкција која значи наплату три одсто вредности укупне имовине која није пријављена у законском року, плус припадајући порез.
О свим резултатима извршених пореских контрола методом унакрсне процене, јавност ће бити благовремено обвештена, навела је Пореска управа.

Вест можете погледати ОВДЕ

Гостовање Ивана Симича у Дневнику 2 РТС 05.06.2013. године можете погледати ОВДЕ