Пореска управа  >>  Биро за информисање  >>  Новости  >>  Одржана презентација студије “Сива економија у Србији - Нови налази и препоруке за реформе”

Порески календар

нов 2019

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

*Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. *Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима најкасније у року од три дана од дана исплате обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. *Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. *Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. *Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. *Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. *Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2019. годину, ако је у 2019. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 01.02. до 18.02. и у периоду од 02.07. до 16.07. у току године. *Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец.

Новости

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

19. 09. 2013.

Одржана презентација студије “Сива економија у Србији - Нови налази и препоруке за реформе”

Извор: Информација преузета са сајта Регионалне привредне коморе Пожаревца

Регионална привредна комора Пожаревац је данас,  у сарадњи са USAID - ом ( Пројекат за боље услове пословања) организовала презентацију студије “Сива економија у Србији  - Нови налази и препоруке за реформе” у Пожаревцу, у Хотелу Дунав, са почетком у 10 сати. Презентацији су присуствовали многобројни заинтересовани привредници региона, представници локалних самоуправа, пореских управа, јавних предузећа и  Привредне коморе Србије.
Студију су представиле г-ђа Наташа Тапушковић из  USAID-а и др Горана Крстић, ванредни професор на Економском факултету Универзитета у Београду која је и један од аутора и уредник ове значајне студије.
О Сивој економији у Србији, њеним узроцима, мерама за сузбијање као и о начину формализације, говорио је мр. Иван Симич, директор Пореске управе Србије који је у разговору са присутнима одговарао на њихова питања али и тражио од самих привредника конкретне предлоге мера.
Г-дин Предраг Минић из Привредне коморе Србије је дао конкретне предлоге Међуресорне оперативне групе за сузбијање и елиминисање сиве економије коју чине чланови ПКС: представници увозника, дистрибутера, малопродаваца и произвођача појединих група производа.
Присутнима је, на њихов захтев, електронски прослеђена презентација студије као и сама студија “Сива економија у Србији - Нови налази и препоруке за реформе”. Презентација је пропраћена од стране локалних и регионалних медија.

 

 

 

 

Коментари 0

остави коментар
Види још

Остави коментар